Tajemná zimní kráska – Helleborus niger

Helleborus (čemeřice) je jednou z nejznámějších trvalek,opředenou řadou mýtů a pověr díky své tajemné vlastnosti nakvétat ve venkovním prostředí během vánočního období. Tato vytrvalá květina patří do řádu Ranunculaceae a její původní stanoviště je lokalizováno v severních Alpách. Roste v lesích na polostinném stanovišti v organické půdě.

Je však třeba mít na paměti, že celá rostlina obsahuje toxin nebezpečný při požití.
Tato stále nedoceněná trvalka je vhodná nejen k řezu v zimním období, ale zejména se stává velice žádanou hrnkovou kulturou pro vánoční produkci.Vyznačuje se nádherným habitem, pevnou stavbou rostliny, silnými, lesklými kožovitými listy a půvabnými květy v sněhově bílém a růžovém odstínu u původních druhů. Díky intenzivnímu šlechtění se daří získávat další jemné pastelové barvy. Velkou předností tohoto druhu je přirozené kvetení v zimním období, dlouhá životnost květu a silná mrazuvzdornost, kterou ocení zejména koneční prodejci a zákazníci. Doba kvetení je závislá na klimatických podmínkách. V přírodě nakvétá často až v lednu, což znamenalo určitou obchodní nevýhodu pro prodejce.
Nyní nabízí naše firma Helleborus niger experimental v sadbovači K 72. Oproti původnímu druhu, kde celková délka kultury trvá dva až tři roky, lze dosáhnout s Helleborus niger experimental SG podstatného zkrácení pěstební kultury na šest měsíců pro vánoční prodej (listopad, prosinec). Termín hrnkování pro tuto kulturu připadá na květen. Dodávaná sadba mladých rostlin umožňuje termínovanou produkci raně kvetoucích rostlin pro předvánoční a vánoční čas.
Výhody nové variety lze shrnout do několika bodů:
* kontrolovaná kultura (přes 80 % kvetoucích rostlin na vánoční prodej)
* kompaktní růst
* velmi dlouhá doba kvetení
* velký počet květů na rostlinu (3 – 5)
* krátká pěstební doba květen – listopad
* odpadají problémy s klíčivostí.

Hrnkování
Při použití mladé sadby v období května je doporučená velikost květináče 10,5 – 11 až do 13 cm. Vzhledem k tomu, že Helleborus vytváří poměrně silný kůlovitý kořen, je vhodné použít vyšší květník, tzv. růžák. Substrát má být s nižším obsahem živin a podílem jílovitých částic do 10 – 15 % s pH v rozpětí 6,5 – 7,5. Přihnojování během kultury se má aplikovat v nižších dávkách s důrazem na draslík.

Počet rostlin /m2
Na začátku kultury 81 (10,5 cm), 48 (13 cm)
Závěr kultury 56 36

Výživa
Při přípravě substrátu lze vedle zásobního hnojení použít i organický materiál, během kultury je možné doplňování tekutými hnojivy. V první fázi kultury nesmí hodnota EC překročit 0,5 a v druhé fázi je EC do hodnoty 1. Helleborus nesnáší vysoké dávky dusíku, s výjimkou intenzivního růstu. Důležité je kontrolovat obsah N v zálivkové vodě. Nadbytek dusíku znehodnocuje kvalitu produkce.
Optimální hodnoty během pěstování :
N 250 – 300 ppm Mn 8 ppm
P 200 ppm Fe 30 ppm
K 500 ppm B 5 ppm
Ca 50 – 60 ppm Cu 2 ppm
Mg 30 ppm

Pěstování
Pro kontrolovanou kulturu lze využít otevřených skleníků, plastových tunelů se zajištěním dostatečného větrání a stínění. Jedním z klíčových faktorů kvalitní produkce je kontrolovaná nižší pěstební teplota během celé produkce, co nejvíce podobná původnímu stanovišti (lesní polostín). Zvláště v letním období je třeba zajistit přistíněním a větráním optimální teploty.
Substrát musí být stále dostatečně vlhký a nesmí během pěstování přeschnout.
Po nahrnkování nastupuje intenzivní vegetativní fáze, která trvá přibližně do poloviny června. Následuje fáze klidu, která trvá po celé letní období až do srpna. Na začátku září začíná pozvolna druhá růstová fáze, během které je nutné kontrolovat hladinu živin v substrátu, zejména obsah dusíku jehož nadbytek má za následek přerůstání listů.

Nakvétání
Vývoj květů je řízený úrovní teplot. K iniciaci květů dochází během letního období. Nástup nízkých teplot po letním období dává signál pro tvorbu květů – nízké noční teploty v druhé polovině září v hodnotě do 5 °C po dobu 10 –14 dnů. Pokud jsou noční teploty vyšší, tvorba květů se prodlužuje. V praxi to znamená maximální větrání v období září až říjen.
V další fázi růstu se pěstební teploty pohybují mezi 10 až 15 °C. Kvetení nastupuje koncem listopadu až do poloviny prosince. Po zahájení vývoje květů může být rychlost nakvétání řízena teplotou. V závěru kultury vyšší teplota (15 – 18 °C) urychluje nakvétání. Nízká teplota mezi 1 – 10 °C zpomaluje vývoj, ale kvalita květů se zlepšuje. Při teplotě do 1°C se zastavuje vývoj, ale není ovlivněna kvalita produkce.
Dalším rizikem pro kvalitní produkci jsou příliš nízké noční teploty (pod 8 °C) po dobu několika dnů v průběhu července a srpna, které mají za následek předčasný nástup vývoje květů u malých rostlin(rostliny kvetou v září).Tomuto riziku lze zabránit uzavřením skleníků – zvýšení teploty během noci.
Optimální pěstební teplota od nahrnkování až do začátku září je mezi 12 – 20 °C. Od poloviny září je důležité udržovat co nejnižší teplotu po dobu minimálně 10 dnů (delší období dává větší jistotu). Teplota v závěru kultury je 12 – 15 °C.

Choroby a škůdci
Helleborus může být v letním období napaden mšicemi nebo slimáky, zvláště při venkovním pěstování.
Velkým rizikem pro kvalitní produkci jsou houbové choroby, zejména při nadbytku dusíku. Při střídání sucha a převlhčení dochází k rozšiřování Phytophtory, Pythia, Rhizoctonia a dalších infekcí napadajících kořeny a hypokotyl.Vysoká vlhkost a nízké teploty usnadňují rozvoj Botrytis a padlí. Důležitá je prevence a standardní ochrana.
Speciální chorobou Helleborus je černá skvrnitost Coniothyrum helleborii, často začínající napadením srdíčka. Pro zamezení rozšíření této choroby je opět důležitá prevence a včasná chemická ochrana.
Budoucnost této mystické květiny je velmi slibná a záleží jen na nápaditosti pěstitelů a obchodníků, jak tento zimní šperk využijí a přiblíží zákazníkům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *