Autor
Kategorie:
Nezařazené

Světová produkce a spotřeba ovoce a zeleniny

V období 1998 až 1999 světová produkce ovoce a zeleniny představovala 1100mil. tun , z toho ovoce představovalo téměř 530 mil. tun a zelenina 470 mil. tun. Na prvním místě v produkci byla Asie s téměř 56 %, následovala Latinská Amerika a Karibská oblast (12 %), EU (10 %), Afrika (9 %) a Severní Amerika (7 %). Celosvětově největšími producenty byla Čína (29 %), EU (10 %), Indie (10 %) a USA (7 %).

Světová spotřeba byla za stejné období 960 mil. tun, což je o 180 mil. tun nižší než produkce. Na prvním místě ve spotřebě se umístila Asie (59 %), EU (10 %), Afrika (9 %), Severní Amerika (8 %) a Latinská Amerika a Karibská oblast (8 %). Největším světovým konzumentem je Čína (30 %), následuje Indie, která dosahuje spolu s EU každá 10 % a USA (7 %).
Ve celosvětovém měřítku je možno pozorovat značný vzestupný trend, který směřuje ke zvyšování produkce. Naproti tomu trend spotřeby je nižší. V některých rozvojových zemích je největší produkční potenciál orientován ke zvýšení domácí spotřeby, zatímco v ostatních zemích je vyvinuta exportně zaměřená výroba.
V posledních letech se roční světový trh pohyboval okolo 50 mld. EUR a 70 milionů tun. Z hlediska finanční hodnoty byly největším exportérem USA (18 %), následovala EU (12 %), Čína (7 %), Mexiko (7 %) a Turecko (5 %). Ve stejném období byly největšími importéry EU (27 %), USA (18 %), Japonsko (11 %) a Kanada (6 %).
Dvě země vykazovaly značný tržní deficit: EU (-9 mld. EUR) a Japonsko (-5 mld. EUR), zatímco přebytky byly zaznamenány v Číně (+ 3mld. Eur), Mexiko (+2,5 mld. EUR) a Turecko (+ 2 mld EUR).
Nejvíce obchodovatelným světovým produktem byly citrusy (4,4 mil. tun – 2,6 mld. EUR), dále jablka (3,2 mil. tun – 2,1 mld. EUR), cibulová zelenina (3 mil. tun – 1 mld. EUR) a rajčata (2 mil. tun – 1,6 mld. EUR).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *