Svazy jednaly o pesticidech

Na konci října se v prostorách společnosti Sempra Praha, a. s. uskutečnilo setkání většiny zahradnických svazů s výrobci chemických prostředků na ochranu rostlin a zástupci státní správy. Jednání proběhlo jako reakce na změny (stávající i připravované) v legislativě Evropské unie týkající se používání pesticidních látek v zemědělství.

U kulatého stolu došlo k výměně názorů na současnou situaci, na limitní množství používaných pesticidů, vliv nových nařízení na konkurenceschopnost ČR ve srovnání s okolními státy v této oblasti a v neposlední řadě i na otázku připravované evropské legislativy. Tajemník Ovocnářské unie ČR Ing. Martin Ludvík upozornil na rozdíl v limitech používání pesticidů platných pro tuzemské pěstitele a pro některé naše sousední země. Další zástupci svazů probírali také problematiku používání účinných, ale v ČR neregistrovaných přípravků a sankce z toho vyplývající. Bylo konstatováno, že vstupem do EU došlo k uvolnění oběhu zboží, nikoliv však oběhu a používání pesticidů. Podle názorů zahradnických svazů jsou na vině mimo jiné také pomalé změny v naší legislativě. Z debaty dále vyplynulo, že nezastupitelnou úlohu v problematice zkoušení a stanovení metodik použití chemických přípravků mají výzkumné instituce a tato kritéria v zahradnickém oboru příkladně splňuje pouze Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o., bohužel pouze pro jedinou oblast zahradnického pěstování (ovocnářství). Ostatním zahradnickým oblastem výzkum v této problematice značně chybí pro zajištění potřebné konkurenceschopnosti na straně jedné a ochrany životního prostředí a zdraví na straně druhé.
Závěrečná část setkání byla věnována diskuzi k připravované změně předpisů v celé EU. Pracovníci SRS zástupcům svazů prezentovali současnou situaci v procesu schvalování nařízení o pravidlech používání pesticidů v orgánech unie, přičemž zástupci svazů vyjádřili pochybnosti nad jednotlivými variantami, mimo jiné i proto, že v ČR neexistuje vyhodnocení dopadů na jednotlivé skupiny plodin.
Představitelé svazů závěrem konstatovali, že společná jednání mají velký význam i v budoucnu a naplánovali další setkání. Zvláště přínosná pro ně byla účast zástupců státních orgánů, kteří se debaty aktivně zúčastnili.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *