Sušené organické granulované hnojivo

Siforga je organické granulované hnojivo vyráběné holandskou firmou MeMon bv. Firma Memon je specializována na výrobu organických hnojiv a stala se před pár lety vůdčí firmou v tomto oboru jak na holandském, tak na mezinárodním trhu. Surovinou pro výrobu hnojiv je drůbeží hnůj z vysoce kvalitních zdrojů v Holandsku.

Zdroje jsou navíc pod kontrolou holandské vlády. Hnojivo neobsahuje salmonelu a bakterie, přičemž tvorba spor je omezena. Celosvětová známost firmy je dána častými inovacemi produktů, progresivním vývojem trhu, vysoce kvalitními produkty a vynikajícím servisem.
Siforga je exklusivním obohaceným organickým hnojivem, které je zejména vhodné pro hnojení zahradnických a zemědělských plodin, jahodníků, ovocných stromů a vinohradů. Je zvlášť vhodné pro plodiny vyžadující vyšší obsah dusíku a draslíku. Vysoký obsah stabilní organické hmoty zajišťuje udržování půdní úrodnosti, což je současný celosvětový problém. Zlepšuje sorpční kapacitu a biologickou aktivitu půdy, čímž zlepšuje její strukturu. Živiny uvolňuje pozvolna a tak zajišťuje rovnoměrné zásobení rostlin živinami. To rovněž zabraňuje nadměrnému vyplavování dusíku. Při testech tohoto hnojiva v několika zemích významně vzrostla půdní úrodnost.
Hnojivo je dodáváno v granulích a to ve dvou frakcích. Granule mají celkem příjemnou vůni. Mohou být snadno aplikovány rozmetacími stroji nebo ručně. Granule se dobře rozpouští při styku s půdou nebo při vyšší vlhkosti. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny se granule samy o sobě nerozpadávají. Vyspělá technologie výroby zaručuje optimální a konstantní kvalitu.
Siforga neobsahuje patogeny nebo klíčivá semena plevelů. Rovněž má nízký obsah chloru. Nezanedbatelný je i obsah mikroelementů – Fe, Mn, B, Mo, Zn, Cu.
Živiny, které jsou na rozdíl od minerálních hnojiv, organického původu, jsou během vegetační doby v půdě mineralizovány, čímž jsou následně zpřístupněny rostlinám. Při hrubém odhadu se uvolní 50 % dusíku obsaženého v hnojivu během pěti měsíců. Zbytek je fixován v půdě a tak je dostupný rostlinám v následných letech. Aplikací organického hnojiva získáme pozvolné uvolňování dusíku, čímž dochází k minimálnímu vyplavování této živiny do spodních vod. Co se týče fosforu, tato živina je uvolněna hlavně během vegetační doby v prvním roce. Podíl závisí na zrnitosti hnojiva. Draslík je vždy ve vodě rozpustný a proto je veškerý obsah ihned rostlinám dostupný. Zvláště pro vyživené půdy s nedostatkem organické hmoty je důležitá pravidelná aplikace organického hnojiva, abychom byli každoročně obdařeni vysokými výnosy. Hnojení samostatnými živinami nemůže být uspokojivé!
Zvláště půdy v tropickém klimatu mají obrovský požadavek na organickou hmotu vzhledem k rychlé mineralizaci organické hmoty. Pro srovnání: stupeň mineralizace v našich klimatických podmínkách je 2%, v Austrálii je 4% a v tropickém klimatu dosahuje až 8 %. Je zřídka možné zvýšit množství organické hmoty v půdě. Cílem je především udržet jeho obsah!
Během 90 dnů je 20 % organické hmoty organického hnojiva mineralizováno. Zbytek zůstává v půdě jako stabilní organická hmota. Vzhledem k procesu výroby obsahují hnojiva firmy Memon vyšší procentuální zastoupení organické hmoty než čerstvý drůbeží hnůj.
Doporučujeme aplikovat hnojivo Siforga jako základní hnojení a to v dávce odpovídající 2-/3 potřeby dusíku. Zbytek je vhodné doplnit minerálními hnojivy v průběhu vegetace. Samozřejmě je rovněž možné aplikovat toto hnojivo během vegetační doby. Aplikace hnojiva by měla vždy proběhnou před dešťovými srážkami nebo zálivkou.
V případě dotazů se můžete obrátit na firmu Pasič spol. s r. o., která je distributorem tohoto hnojiva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *