Sušená zelenina ze Severních Čech

Severofrukt Trávčice, a. s., je jeden z velkých odběratelů zeleniny a ovoce v okolí severočeského Terezína. V potravinářském sektoru je znám především jako producent široké škály sušených zahradnických plodin, které jsou určeny pro další zpracování. Je na místě podotknut, že jako jediný v republice vyrábí téměř kompletní sortiment.

Náplň činnosti akciové společnosti
Severofrukt vyvíjí činnost ve čtyřech oblastech. První je výroba sušené zeleniny a ovoce. Roční objem dosahuje 7 – 9 tis. tun. Surovina se dováží ze vzdálenosti maximálně 70 – 80 km, přičemž je snaha soustředit pěstitelské plochy nasmlouvané zeleniny do okruhu nejbližších 20 km. Výjimku tvoří pór, který se dováží převážně z Moravy.
Druhou činností je výroba ovocných koncentrátů. Hlavními zpracovávanými komoditami jsou jablka, hrušky a višně. Pro červený a černý rybíz chybí ve spádové oblasti pěstitelské zdroje. Na koncentrát se zpracuje přibližně 10 – 12 tis. tun ovoce.
Třetí oblastí, která se opět začíná velmi slibně rozvíjet je skleníková výroba. Na čtyřech hektarech pod sklem produkují zahradníci zeleninovou sadbu, hrnkové květiny a nezanedbatelná je i produkce rajčat, u kterých dosahuje roční produkce 200 tun.
Čtvrtou oblastí je chladírenské skladování. Sklady o celkové kapacitě 4000 t provozuje Severofrukt převážně formou služby pro okolní pěstitele ovoce s možností případného třídění a také pro skladování zeleniny pro vlastní potřebu, což umožňuje prodloužení zpracovatelské kampaně. Od loňského roku se daří sklady naplnit také díky spolupráci s firmou Čerozfrucht, s. r. o.
Sušená zelenina
Při podrobnějším pohledu na sortiment lze zjistit, že u naťové zeleniny hraje prim petržel, špenát, celer a kopr, u kořenové karotka, pastinák, petržel, celer a červená řepa a u košťálovin květák, bílé zelí a kapusta. Významné je ještě množství sušených brambor a hrášku. V současnosti se z ekonomických důvodů nesuší paprika, rajčata, česnek, brokolice a cibule (levné dovozy, nejistý odbyt, kolísavá poptávka).
Celá výroba závisí na správně rozvržených dodávkách surovin. Během sezóny najíždějí do plného provozu postupně všechny tři sušárny, které pracují ve špičce sezóny (srpen – listopad) non stop. Naopak v období únor – květen není co sušit a pracovníci jsou předisponováni na jiná pracoviště. Díky úsilí managementu o maximální využití technologické linky, mohou po dohodě a při volné kapacitě, sušit i externí zájemci (japonské sladké brambory, rozinky aj.)
Dodavatelé a odběratelé
Snahou Severofruktu je budovat stabilní a dlouhodobé vazby s dodavateli. Kontraktační smlouvy se uzavírají s ročním předstihem. Součástí smlouvy je i dohoda o dodávkách vlastního sadbového materiálu. V případě nenaplnění kontraktu, (loňské povodně, sucho, krupobití aj.), přichází na řadu nesmluvní dodavatelé, někdy i nákup zeleniny v zahraničí.
Jaké jsou výhody a nevýhody spolupráce s Severofruktem? Problémem současného zemědělství je podle Ing. Antonína Kose, udržet si neztrátovost. Musí se hledat kompromisy a snižovat náklady. Velkou výhodou, kterou firma nabízí, je jistota objemově zajímavých kontraktů a v některých směrech i nižší kvalitativní požadavky v porovnání s trhem čerstvé zeleniny. Například dodávky květáku jsou vázány převážně na hmotnost, rozměry nehrají tak velkou roli, toleruje se i mírná nažloutlost. Ing. Kos dodává, že dodaná zelenina tvoří proto často téměř 100 % polní produkce. Nevýhodou je nižší nákupní cena ovlivněná tlakem zahraniční konkurence. Z toho důvodu se zpracovatel, pokud to lze, snaží dělit o náklady na nutné úspory s pěstitelem. Příkladem je nákup nové třídičky, která dokáže barevně rozlišit a oddělit zelené kostičky z kořenového krčku petržele, který tak již nemusí pěstitel pracně odřezávat.
Největšími odběrateli sušeného sortimentu jsou výrobce polévek Vitana, a. s., výrobce a prodejce potravin Nestlé Slovensko, s. r. o., výrobce a distributor koření a kořenících směsí Pěkný – Unimex, s. r. o., Emco, s. r. o. (výrobce cereálií, instantních polévek, nápojů aj.), Ekofrukt Slaný, s. r. o. (müsli tyčinky). Počet menších odběratelů je přibližně padesát. Podíl exportu dosahuje 15 % z objemu produkce. U ovocného koncentrátu jsou největšími odběrateli PepsiCola, Limova Tišnov, s. r. o., Interfood Ltd., s. r. o. a Soare sekt, a. s. Vývoz se podílí na produkci 25 %.
Trh
V minulosti nebylo celoročně čerstvé zeleniny dostatek, využívalo se tedy více konzervování. Dnes je sice zpracovaný objem stejný, ale tři přibližně stejně velké sušičky již nepracují. Sortiment se mění stejně jako se mění stravovací návyky. Roste spotřeba kořenících směsí (více kopru a petrželové nati), zelí, kapusty a také červené řepy a špenátu s nimiž se barví těstoviny. Klesá naopak spotřeba přísad do polévek (karotka, zelený hrášek). Pětinásobné zvýšení spotřeby kvalitních ovocných nápojů během uplynulých deseti let, ovlivnilo zájem o ovocné kocentráty. Díky racionální výživy (müsli tyčinky) roste i objem zpracovaného sušeného ovoce (zvláště jablek).
Vliv na rentabilitu a ziskové hospodaření má jednak levný dovoz (Čína, Polsko), který nutí držet cenu pod jeho úrovní a za druhé tlak na kvalitu výrobku. Firmy jako například Nestlé, Vitana, Unilever ČR běžně dělají v provozu technologický audit. Splnění vysokých kritérií na kvalitu sledují i kontroly SZPI.
Od 1. května přestalo existovat 12,8% clo do EU, takže se otevírá i prostor pro uplatnění na tomto trhu. Cena koncentrátu se díky globalizovanému trhu drží na stabilní nízké úrovni (především čínské koncentráty jsou o 30 % pod cenou běžnou v EU.
Moderní technologie a investice
Vedle splnění hygienických a sanitačních požadavků jsou nutné investice i do úspor energie, energeticky náročné je zvláště odpařování.
Postaveny byly dvě sušárenské haly, které jsou vybaveny novou sušárnou, optickou třídičkou sušené zeleniny podle barvy, třídičkou sušeného sortimentu podle velikosti, odlučovačem kovů, zařízením na čištění kořenové zeleniny, linkou na zpracování petrželového listu. Kromě technologických zařízení došlo i k automatizaci kotelny.
V nejbližším období je nutné ještě obložit část sušárny omyvatelnými obklady, nakoupit některé stroje (např. blanžírování zeleniny před sušením) a výměník tepla pro jednu sušárnu. Příští rok zamíří investice do zařízení na ultrafiltraci koncetrátu. V budoucnu příjde na řadu vytápění skleníků, včetně částečné přestavby a též rekonstrukce chladíren, která bude zahrnovat částečnou přestavbu na ULO.
Zpracovny ovoce a zeleniny prošly a částečně ještě procházejí obtížným obdobím. O to víc potěší, pokud se setkáte s podnikem, který investuje a dokáže uspokojit vedle pěstitelů i vysoké nároky na kvalitu svých odběratelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *