Strategie šlechtění salátu

Čerstvý vzhled, křehkost, chutnost ale i přiměřená uchovatelnost, to jsou soudobé požadavky většiny spotřebitelů. I nejzkušenější semenářsko-šlechtitelská firma, Rijk Zwaan, uskutečňuje soustavné rozsáhlé průzkumy spotřebitelských preferencí ve 400 - 500 supermarketech po celém území SRN.

Na základě analýz těchto zjištění získává podněty pro další zaměření šlechtění, stejně jako pro doporučení pěstitelům. Doba šlechtění nové odrůdy salátu stále trvá pět, ale až deset roků, přičemž životnost odrůd je stále více omezena. O zkrácení doby šlechtění se snaží šlechtitelé v Austrálii, kde klimatické podmínky dovolují produkovat dvě generace do roka. Vedle barvy, chutnosti, tvaru, uchovatelnosti musí šlechtitelé brát
zřetel na vhodnost odrůdy k úspěšnému pěstování, na odolnost vůči vybíhání, vnitřní nekróze hlávek, sklovitosti listů (listová pletiva směrem od vrcholu listů vodnatí, posléze černají a odumírají, aniž by byly blíže známy příčiny povětrnostních vlivů na tuto poruchu). Pěstitelé mají samozřejmě zájem na co nejdelším uplatnění odrůdy na trhu během sklizně.
Nejproblematičtější je však šlechtění na rezistenci vůči plísni salátové (Bremia lactucae). V současné době je v Evropě známo 24 agresivních ras tohoto parazita. Pěstitelé by měli volit pouze rezistentní odrůdy, nepoužívati parazitem napadenou sadbu.
Podle zkušeností pěstitelů ztrácejí však moderní odrůdy svoji rezistenci během jednoho až tří
roků od uvedení do pěstování. Doporučuje se dvojí až trojí ošetření porostů salátu fungicidy a střídání účinných látek. Za významnou prevenci se považuje vyloučení dlouhého zvlhčení listů během dne
a samozřejmé odstraňování posklizňových zbytků. Významného pokroku dosáhli v posledních letech šlechtitelé v získání odrůd salátu rezistentních proti mšici meruzalkové (Nasonovia ribesnigri).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *