Archiv pro štítek: plevel

Filtr

Regulace plevelů v porostech cibulové zeleniny – I. díl

Společným znakem všech druhů cibulové zeleniny je poměrné nízká konkurenční schopnost. Většina cibulovin, zejména jsou-li pěstovány ze semene, má pomalý počáteční růst a vývoj. Půda zůstává dlouhou dobu bez souvislého půdního pokryvu (většinou po celou vegetaci), což umožňuje plevelům vzcházet a růst během celé vegetace.

Kategorie: Zelinářství

Regulace plevelů v kořenové zelenině

V časně vysetých porostech mrkve a petržele (do poloviny dubna) se nejlépe uplatňují ozimé a časné jarní plevele, z pozdních jarních plevelů především merlík bílý. V později setých porostech je třeba od počátku vegetace počítat s ostatními pozdními jarními druhy plevelů, problematické jsou zejména ty druhy, které vzchází etapovitě nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Regulace plevelů v porostech salátů – 1. díl

Saláty se v ČR obvykle pěstují z předpěstované sadby. Největší plochy zaujímá ledový salát, jehož vegetační doba (od výsadby do sklizně) je krátká (45 až 60 dní). Další část tvoří velké množství listových salátů a saláty hlávkové, jejichž vegetační doba je ještě kratší (30–45 dní, v závislosti na termínu výsadby)....

Kategorie: Zelinářství