Archiv pro štítek: hnojení

Filtr

Stroje pro aplikaci minerálních hnojiv ve vinicích

Při pěstování révy vinné sehrává nezastupitelnou úlohu výživa keřů, která v podmínkách moderního vinohradnictví musí nutně vycházet ze znalosti vzájemného působení vztahů mezi půdou a rostlinou při důsledném dodržování požadavků na ochranu životního prostředí. Znalostí těchto vztahů lze zajistit optimalizaci dávek hnojiv v závislosti na obsahu živin v půdě při...

Kategorie: Vinohradnictví

Hnojení substrátů s přídavkem separovaného digestátu

Pěstební substráty s podílem separovaného digestátu nebo kompostů obecně mají zvýšený obsah přijatelného draslíku a v některých případech i fosforu. Přirozenému obsahu živin v těchto komponentech je nutné přizpůsobit základní hnojení substrátů i dávkování hnojiv s řízeným uvolňováním při pěstování dřevin v kontejnerech. Ve vegetačním pokusu bylo testováno hnojivo Nutricote...

Kategorie: Téma měsíce

Systémy hnojení okrasných dřevin v kontejnerech

Ve školkařské produkci v České republice se výživa dřevin v kontejnerech zajišťuje převážně hnojivy s řízeným uvolňováním. Hnojiva s řízeným uvolňováním (překlad anglického výrazu controlled release fertilizer, používá se zkratka CRF) jsou granule rozpustných hnojiv potažené polopropustnou membránou.

Kategorie: Ochrana rostlin