Autor
Kategorie:
Nezařazené

Stínění skleníků nástřikem

Skleník, jako prakticky nejrozměrnější sluneční kolektor, využívá sluneční záření k ohřevu uza-vřeného prostoru. V našich podmínkách je záření v zimě málo a v létě přebytek. Nedostatek lze nahradit umělým přisvětlováním, přebytek pak omezit stíněním.

Technologie stínění skleníků se mění s rozvojem techniky. Historicky šel vývoj od „laťovek“, přes rákosové, bambusové a jiné rohože, nátěry vápnem či blátem, nástřiky křídovou suspenzí či ji-ným speciálním přípravkem, stínící sítě až po trvale instalované tepelně stínící clony. Pro nové skleníky by měly být tepelně stínící clony standardním vybavením, ale co s těmi staršími?
Za nejrozšířenější technologii stínění skleníků u nás považuji nástřik střechy křídovou suspenzí. Za tepla namíchaná směs vody, plavené křídy, klihu a dvojchromanu draselného se ředí vodou na hustotu odpovídající stupni potřebného zastínění. Aplikace postřikem je technicky jednoduchá, při určité zručnosti se dá rychle provést. Množství nastříkané suspenze na ploše též určuje spolu s hustotou suspenze sílu zastínění, lze ji tedy operativně měnit podle potřeby rostlin pod stíněnou střechou. Na konci letního období je nutné nástřik smýt, aby porosty dostaly dostatečné osvětlení i v době nedostatku světla. S pomocí mechanického otření se nástřik snadno odstraní. Nevýho-dou je, že nástřik vlivem srážek slábne, je splachován s dešťovou vodou. Další nevýhodou, která se stává aktuální právě teď, je ekologická zátěž těžkými kovy. Dvojchroman obsahuje chrom (Cr), který je na seznamu nebezpečných prvků. Splachem s dešťovou vodou se dostává do půdy a do vodotečí a zamořuje prostředí. Proto též se začala inspekce životního prostředí zajímat, kam směřují poměrně velká množství této neobvyklé chemikálie z kategorie nebezpečných ve smyslu zákona 158/1998. Dá se proto očekávat, že budou následovat finanční sankce.

Moderní alternativou je přípravek „ReduSol®Xtra“, který má všechny výhody výše popsané sus-penze a žádnou z uvedených nevýhod. Hlavními přednostmi je:
– odolnost proti oplachu dešťovou vodou
– stálost stínícího účinku
– ekologická nezávadnost

Přípravek je určen pro dlouhodobé stínění skleníků krytých sklem nebo tvrdými plastovými des-kami (polykarbonát, polymetylmetakrylát apod.). Míchá se s vodou v poměru závislém na potřebě intenzity zastínění.

Uvedené množství roztoku postačí asi na 500 – 750 m2 skleníků. Nástřik je možné opakovat podle potřeby zvyšování intenzity zastínění. Po zaschnutí je nástřik pevný, je odolný dešti, mrazu a UV-záření.
Přípravek nepodléhá klasifikaci jako nebezpečný podle zákona 157/1998 o chemických látkách a přípravcích.

Stínící nástřik je ze skla odstranitelný pouze speciálním prostředkem „ReduClean®Glass“. Po-stup je rovněž poměrně jednoduchý – přípravek se ředí vodou v poměru 1 : 7. Připravená směs se za suchého počasí nastříká na skleníkový plášť tak, aby se stínící vrstva na skle dobře provlh-čila. Nástřik se nechá asi 20 min. působit a pak se velkým množstvím vody zcela odstraní. Je též možné nechat nastříkanou vrstvu omýt deštěm.
Pozor – přípravek není účinný na smývání stínícího nástřiku z folií!

Přípravek je klasifikován podle zákona 157/1998 a navazujících jako látka nebezpečná, obsahuje hydroxid sodný a sůl kyseliny nitrilotrioctové. Je klasifikován jako dráždivý a zdraví škodlivý. Pří-pravek je jedovatý pro ryby v koncentraci nad 1250 mg/l a svou alkalitou poškozuje vodní orga-nizmy a pozemní rostliny při přímém styku s koncentrátem. V množství do 1 t ročně není nutná autorizace odpovědné osoby.

Oba nové přípravky jsou řádně zaregistrovány pro prodej v ČR a jsou v prodeji ve firmě Bohemi-aseed, prodejní sklad Stratov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *