STÁLEZELENÉ DŘEVINY

V nové knize je čtenářům představeno více než dvěstěpadesát druhů stromů, keřů a polokeřů, které spojuje to, že patří mezi dřeviny stálezelené. V recenzované knize se vyskytují dřeviny nahosemenné (jehličnany – jedle, borovice, smrky, cypříšky, zeravy aj.) a krytosemenné (magnólie, dřišťály, duby, vřesovce, kamélie, rododendrony, blahovičníky, zimolezy, kaliny a mnohé další rody).

V úvodní části knihy je pozornost věnována rozšíření dřevin na naší planetě, rostlinnému systému, anatomii (morfologii) kořenů, stonků, větví, květů, plodů a dřeva. Pozornost je věnována též využití dřevin v krajině, využití dřevin z různých hledisek a též estetice stálezelených dřevin.
Ve speciální části je pozornost věnována jednotlivým taxonům a taxonoidům. U každého uvedeného druhu je uveden stručný popis, údaje o rozšíření a možnosti využití.
Je nutné připomenout, že v uvedeném sortimentu dřevin se nalézá zhruba 10 % druhů, které je možné označit jako dřeviny subtropické. Autor této recenze nepředpokládá, že by v příštích desetiletích nastalo na území České republiky výrazné oteplení, které by umožnilo pěstovat dřeviny, které doposud na území našeho státu zmrzaly. Borovice pinie (Pinus pinea L.), borovice halebská (Pinus halepensis Miller) a cypřiš pravý (Cupressus sempervirens L.) jsou vysoce dekorativní stálezelené jehličnany, které však v podmínkách našeho státu mohou jen a jen zmrznout. Je potřeba, abychom se poučili z výsledků introdukce našich předků. Nebylo by rozumné, abychom stále a pořád vysazovaly stálezelené dřeviny, které v minulosti již mnohokrát zmrzly.
Z uváděného sortimentu dřevin je nutné doporučit několik desítek druhů pro pěstování v nádobách (mobilní zeleň). Tyto nádoby se budou v zimních měsících uchovávat ve studených sklenících. Do této skupiny patří magnólie velkokvětá (Magnolia grandiflora L.), rozpylec winterův (Drimys winterii J. R. et G. Fors.), vavřín vznešený (Laurus nobilis L.), kamélie japonská (Camellia japonica L.), vřesovec stromový (Erica arborea L.), planika jedlá (Arbutus unedo L.), lýkovec vavřínový (Daphne laureola L.), Embothrinum coccineum J. R. and J. G. Forster, štětkovec zelenokvětý (Callistemon viridiflorus Sweet), blahovičníky (Eucalyptus globulus Labill. a další zástupci), řečík lentišek (Pistacia lentiscus L.) a oleandr obecný (Nerium oleander L.).
K textu nové knihy je sice možné mít určité připomínky, ale je nutné konstatovat, že je přínosem. Je možné ji doporučit především mladším zahradníkům. Věříme však, že v této zajímavé knize najdou cenné informace i starší zahradníci.
Jan Štursa a Věra Ničová: STÁLEZELENÉ DŘEVINY, AVENTINUM, Praha 2000, str. 224, barevné ilustrace, tabulky, 199 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *