Stále více substrátu pro zahradníky

V současnosti probíhá přestavba areálu bývalé pily na nové výrobní centrum firmy BB Com, s. r. o., která se zabývá výrobou zahradnických substrátů. Závod po dostavbě umožní dosáhnout až dvanáctinásobného zvýšení objemu produkce.

Zprovoznění nových linek na třídění a balení, skladu, technického zázemí, parkovišť, ploch na fermentaci kůry aj. se plánuje na letní měsíce, po skončení hlavní sezóny.

První aktivitou firmy založené na podzim v roce 1997 Miloslavem Bartošem byl prodej a nákup rašeliny. V následujícím roce přibyl dovoz substrátů v různých baleních. V polovině roku 1999 došlo k postavení a zprovoznění vlastní technologické linky v Ústí nad Orlicí. a registraci substrátů. Od spuštění provozu v roce 2000 dochází neustále ke zvyšování objemu výroby a dnes je již technologie na horní hranici svých možností.
Kvalitní rašelina a spokojený zákazník
Základní složkou sortimentu substrátů pro zahradníky je baltská rašelina. Největší podíl tvoří rašelina bílá, která se dělí na další tři podskupiny podle stáří a objemu kapilárních spár. Mladá má méně kapilárních spár, obtížně jímá vodu, lépe vysychá, starší má vlastnosti opačné. BB Com tyto druhy míchá a kombinuje tak, aby dosáhl optimálních vlastností. Frakce s hrubší strukturou je určena pro profesionální zahradníky a s jemnou do „hobby“ balení.
Černá rašelina se přidává do výsevních substrátů, ve kterých se využívá její schopnosti velmi dobře jímat vodu. Jinak je její použití omezené, především z důvodu cenového rozpětí.
Substráty – to jsou i komponenty
Komponentem zlepšujícím velmi výrazně provzdušnění speciálních substrátu jsou kokosová vlákna. Jejich předností je především dlouhodobost účinku, která zajišťuje dobrou aeraci nezávisle na fermentačních procesech substrátu. Tuzemská výroba umožňuje i nastavení příznivější cenové relace, která je při 20% obsahu až o 500 Kč na m3 nižší.
Složkou speciálních substrátů je také fermentovaná kůra. Pro letohradské je charakteristické používání borové kůry. Této suroviny je na trhu menší množství, ale kvalitativně překonává kůru smrkovou, která je navíc i náročnější na technologickou úpravu. Díky svým vlastnostem udržuje také lépe stabilitu pH substrátu.
Ve speciálních substrátech se vedle řezaných kokosových vláknen a borové kůry používá též bentonit (5 %). Tato složka je schopna na sebe vázat živiny a zabraňuje tak jejich vyplavování.
Receptury obsahují i tuzemský křemičitý sklářský písek a jemně mletý dolomitický vápenec s vysokým nebo nízkým obsahem hořčíku. Potřebné živiny jsou dodávány hnojivem PG Mix od firmy Hydro Czech Republic, s. r. o. Kromě základních prvků N, P, K, Mg jsou v něm zastoupeny i B, Fe, Cu, Mn, Mo a Zn.
Sortiment pro všechny
V nabídce pro malé pěstitele je Substrát pro pokojové květiny, Substrát pro balkónové květiny, Substrát pro převislé petúnie, Substrát pro rododendrony a azalky, Výsevní substrát, Substrát pro okrasné dřeviny a Zahradnický substrát. Velikost balení se pohybuje v rozmezí 5 až 50 (80) litrů.
Základní nabídku řady „profi“ tvoří Substrát pro pokojové květiny – SP, Substrát pro balkónové květiny – SB, Substrát pro převislé petúnie SBS a Výsevní substrát – SV. Objednávat lze buď 80 l balení nebo volně ložený. V ceníku je Rašelina RA dodávaná v 10, 20, 80 a 300 l balení, případně volně ložená nebo v baleních po 5 a 6 m3. Odebírat lze i Mulčovací kůru – KD volně loženou nebo v 80 l balení. Kromě uvedeného sortimentu lze po dohodě vyrobit i substrát podle přání zákazníka.
Poměr baleného a volně loženého substrátu je 1:1. K dopravě volně loženého substrátu lze využít nákladní automobil s přepravní kapacitou 90 m3 a možností vyložení do skladovacích boxů nebo klasický sklápěcí, s kapacitou 50 m3.
Majitel firmy stojí při realizaci svých plánů pevně na zemi. Již vlastnímu založení totiž předcházel průzkum trhu, dnešní rozšiřování vychází z každoročního 15% zvyšování produkce. Až dosud chod firmy a investice financoval z vlastních zdrojů. Podíl produkce směřuje ze 40 % na „profi“ a 60 % na „hobby“ trh. Export směřuje na Slovensko.
Na prvním místě stojí vysoká kvalita a dobré vztahy se zákazníky. K filozofii Miloslava Bartoše patří i snaha co nejrychleji řešit problémy. Že se tento přístup vyplácí, o tom svědčí spokojenost odběratelů. Z těch větších jmenujme alespoň Agro Brno-Tuřany, Florcentrum Olomouc, Severofrukt Trávčice a Arboeko Obříství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *