Spolehlivý partner zahradníků

Společnost AGRO CS, a. s. Česká Skalice už dávno není jen výrobcem substrátů, hnojiv a zahrádkářských potřeb, ale je předním dodavatelem komplexních služeb pro zahradnictví, zemědělství a zabývá se i strojírenskou výrobou.

Výrobní program společnosti je podle zmíněných činností rozdělen do tří divizí. Nejmenší je Strojírenská, která vyvíjí a vyrábí kompletní technologie a stroje pro transport různých materiálů. Na celkových tržbách společnosti se podílí 10 %. Na divizi Agroslužby připadá 35 %. Ta zajišťuje dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům a distributorům po celé České Republice. Nejvíce tržeb – až 55 % pak připadá na divizi Zahradní. Ta se dále rozděluje na profi a hobby sektor. I když hobby výrobky převažují, není bez zajímavosti, že profi sektor je rovněž na trvalém vzestupu a každoročně se jeho podíl na celkové výrobě zvyšuje. V současné době už dosahuje
36 % objemu produkce zahradní divize.

Program pro profesionály
Jeho cílem je poskytnout zahradníkům nejen substráty, ale komplexní pěstební program včetně poradenství. Na prodej substrátů tak navazuje nabídka hnojiv, pěstebních kontejnerů a dalších výrobků.
Ty jsou zařazeny do programů podle jednotlivých oborů. Výsledkem je program pro okrasné a lesní školky, pro květináře, zelináře a pěstitele hub.
Nejmladší, ale zároveň i nejdynamičtěji rostoucí je program trávníkový. Zahrnuje v sobě dodávku od travního substrátu, přes travní osiva, hnojiva, pesticidy až po mulčovací kůru a dekorační materiály. Patří do něj i produkce trávníkových koberců pěstovaných ve vlastní školce, která byla založena v roce 2004 a díky rostoucímu zájmu je neustále rozšiřována. V současné době je se svými 20 ha největší u nás. Z této široké nabídky vycházejí programy pro realizační firmy, technické služby, fotbalová a golfová hřiště.

Přísná kontrola
I když se programy pro profesionální zahradníky neustále rozšiřují, substráty stále hrají prim (podíl 60 %). V sortimentu je 30 základních typů a přibližně 500 speciálních vyráběných na přání. Většina substrátů je dodávána v balení 75 a 250 l, stále oblíbenější jsou velkoobjemová balení, jednak fóliové Big baly o objemu 3 až 6 m³ anebo textilní Big bagy, které jsou o něco menší – 1,5 až 2,5 m³. Substráty jsou samozřejmě dodávány i volně ložené.
Základem kvalitního substrátu je podle manažera programu pro profesionály Ing. Jiřího Valtery neustálá kontrola surovin i celého výrobního procesu.
Proto je každá dodávka rašeliny podrobena důkladným analytickým rozborům. Zjistí se pH, obsah živin, namátkově se provádějí zkoušky na přítomnost semen plevelů a škůdců. Po té se rašelina roztřídí podle toho, pro jaký druh substrátu bude použita. Následně přicházejí na řadu další prověřené suroviny: bentonit, NPK hnojivo, dolomitický vápenec, kůrový humus, praný tříděný křemičitý písek a další. Stále oblíbenější, zejména u školkařů jsou substráty obsahující dlouhodobě působící hnojiva typu typu Cote ( Multicote, Osmocote atd.). Hotový substrát vyrobený podle ověřené receptury je opět prověřen ve vlastní akreditované laboratoři. Zjišťuje se znovu pH, vodivost a obsah živin. Pak teprve dojde k expedici. Pouhým prodejem však obchod nekončí. Během pěstování navštěvuje Ing. Jiří Valtera zákazníky a pomáhá jim řešit problémy v oblasti výživy rostlin. Zajišťuje například rozbory vody. Když je totiž k zálivce používána příliš tvrdá voda, rostliny špatně využívají živiny, což pochopitelně nepříznivě ovlivní celý výsledek pěstování.

Složení substrátů
AGRO CS má několik stálých dodavatelů surovin. Bílá rašelina je ze všech třech pobaltských států a Švédska. Přechodová je rovněž z Pobaltí. Černá je pak i z Polska a Německa.
Současný trend ve výrobě substrátů, stále více nahrazovat kůrový kompost především borkovanou rašelinou firma AGRO CS rovněž uplatňuje již několik let. Podstatně tak vzrůstá podíl zpracovávané rašeliny těžené borkováním oproti frézované. Borkovaná obsahuje méně prachových částic a více vzduchu, takže rostliny v ní rostou rychleji. Ale u některých rostlin při nevhodné technologii pěstování to může způsobit, že jsou méně kompaktní. Na druhou stranu je těžba, doprava i zpracování borkované rašeliny nákladnější, takže substrát z ní vyrobený je dražší. Největší nevýhoda frézované rašeliny je velký podíl prachových částic, který se ale může důsledným roztříděním pomocí hvězdicových sít částečně eliminovat.
Kromě mateřského závodu v České Skalici výroba probíhá ve střediscích Smiřice, Jaroměř a Maloskalická. Další výrobní závody jsou v Žabni na severní Moravě a na Slovensku ve Velkých Dravcích. V zahraničí má kromě Slovenska AGRO CS zastoupení v Maďarsku, Polsku a na Ukrajině.
Program pro profesionální zahradníky oslaví v letošním roce první kulaté výročí – 10 let. Po celou dobu vykazuje průměrný roční růst o 10 až 15 %, což samo o sobě svědčí o kvalitě výrobků a služeb. Mezi stálé zákazníky můžeme jmenovat například firmy: Tu-flor, který odebírá od Agra CS výhradně speciální substráty, Zahradnictví Cinke, Montano Valtr, Školky Montano, Školky Litomyšl a mnoho dalších.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *