Služby důležitou součástí prodeje

Jednou z významných aktivit firmy Bohemiaseed, s. r. o., je poskytování služeb a prodej zboží zahradnickým podnikům. Vedení společnosti se snaží nabízet a poskytovat služby komplexně - včetně odborné rady. Zárukou kvalifikovaného poradenství a odborných znalostí jsou především zkušenosti Ing. Zdeňka Nachlingera, který je zodpovědný i za sklad ve Stratově. Akreditace ministerstva zemědělství na poradenství pro výrobu okrasných rostlin mu umožňuje zpracovávat projekty, vytvářet podmínky pro investory, doporučovat osoby na obsazení pozic v zahradnických podnicích, poskytovat technologické konzultace aj.

Počátky činnosti firmy ve Stratově, malé vesnici na Nymbursku, sahají do roku 1991. Přelomem se stal rok 1996, kdy došlo k zakoupení areálu velkého statku, který po rekonstrukci umožnil rozšířit skladovací kapacity a zvyšovat kulturu prodeje. Již v následujícím roce se podařilo dokončit rekonstrukci prvního objektu (460 m2), v němž se nyní nachází kancelář, sušené květiny, ruční nářadí, aranžovací hmoty Oasis, věncové podložky a malá pracovna. V průběhu dalších pěti let došlo k obnově druhé haly (600 m2). V ní jsou uskladněny květináče, hnojiva, fólie, textilie a sítě. Třetí hala (100 m2) slouží k uskladnění rozměrných fólií, skla a komponentů do skleníků. Část je vyhrazena pro dílnu a hrnkovací stroj.
Hrnkovací služba
Co přináší pro pěstitele? Dva příklady rozdílného pojetí:
– Majitel má tři zaměstnance, kteří se mu starají o skleníky. Nejpracnější složkou práce je včas, rychle a správně nahrnkovat, rozestavit hrnky na danou vzdálenost a správně vybírat nakvetlé rostliny k expedici. V tomto případě zajistí Bohemiaseed první fázi. Přiveze květináče, rostliny a stroj, který tam následně několik dní sází (sazenice jsou přesně uprostřed, stejně hluboko, substrát je stejnoměrně stlačený). Vše je unifikované a postavené na pěstební plochu. Práce je hotova v krátké době.
– Druhým příkladem je Azalea Chlumec. Ta vlastní svůj hrnkovací stroj, na kterém se pracuje, ale když přijde velké hrnkování (1,5 milionu kusů), přijede ještě druhý stroj, který je spolehlivější a novější. Špička není pro podnik tak veliká, přesazení se zvládne během krátké doby.
Tato aktivita se velmi osvědčila, Bohemiaseed nasázel během tří let již přes tři miliony rostlin. Zájem narůstá. Stálí zákazníci hrnkují stále větší a větší množství. Nejsou totiž omezováni časovou náročností ručního hrnkování a troufnou si na větší partie. V letošním roce je fakturovaných téměř 100 dní, což je téměř polovina pracovních dní v roce.
Sezóna začíná pro hrnkovací stroj Mayer a jeho obsluhu v polovině února a končí ve druhé polovině října. Nejvíc práce je na jaře, v období od 1. března do 10. května. Výhodu má ten, kdo dřív přijde a zapíše se.
Majiteli zahradnictví je účtována platba za den, kdy souprava pracuje, kilometry ujeté autem a nahrnkovaný kus. Denní sazba je jednotná, 3000 Kč za den. Poplatek za nahrnkovaný kus je závislý na velikosti květináčů (velikost 8 – 12 cm stojí 0,20 Kč, 13 – 17 cm stojí 0,30 Kč a 18 – 20 cm je za 0,40 Kč). Tyto podmínky motivují jak obsluhu, tak i majitele zahradnictví k efektivní a rychlé práci. Nominálního výkonu 3000 kusů za hodinu ale v našich podmínkách zatím nelze dosáhnout. U novějšího podniku se výkon pohybuje na hranici 2600 a u staršího přibližně 2450 kusů za hodinu. Je to způsobeno nižším napětím třífázového proudu v energetické síti (380 V oproti 400 V v západní Evropě), kolísáním kmitočtu a především zastaralostí rozvodné sítě v konkrétním zahradnictví (velký elektrický odpor snižuje napětí). Během jednoho dne lze za směnu nahrnkovat přibližně 20 000 květináčů.
Při jakém objemu vypěstovaných hrnkovek se vyplatí koupit vlastní stroj? Při současných osobních nákladech je to minimálně jeden milion kusů ročně. Jsou tu ovšem zahradnictví, která vlastní toto zařízení a jejich produkce je menší. Nově stroj zakoupila například SZaŠ v Mělníku, především pro výukové účely. Bohemiaseed za poslední dva roky zajistil dovoz pěti hrnkovacích strojů.
Přáním je rozšířit tuto službu ještě o servis na hrnkovací stroje Mayer. Být autorizovaným servisem znamená ovšem mít certifikát, nářadí, malý sklad nejběžnějších náhradních dílů, projít zaškolením a další povinnosti.
Novinka pro pěstování pod sklem
Pro pěstitele je nabídka přípravků na stínění, odstínění, mytí skla a proti kondenzaci vlhkosti ve skleníku. Stínící hmota nahrazuje použití směsi vyráběné z plavené křídy a kostního klihu, stabilizované dvojchromanem draselným. Nevýhodou podomácku vyráběné směsi a důvodem k pokutám za ohrožení životního prostředí jsou problémy především s množstvím chrómu, který se při dešti a mytí skel dostává do půdy a povrchové vody. Nové hmoty se aplikují na sklo postřikem, k odstranění je třeba využít jiného přípravku, který vazbu sklo – nástřiková hmota uvolní, následně se vše spláchne proudem vody. Látka je odolná proti působení deště a neobsahuje žádný těžký kov. Přes nesporné výhody zatím ale rozvoj prodeje těchto nových přípravků není takový, jaký by odpovídal současnému tlaku na péči o životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *