Školní zahradnictví Ostrava – tradiční „líheň“ zahradníků

Mnoho se diskutuje o placení školného na vysokých školách. Představitelé vysokých škol jsou pro, studenti proti. Pro velkou většinu negraduovaného národa se tato diskuse odehrává jaksi bokem. Spíše než se zahradníkem vysokoškolákem se setkáváme s učni nebo středoškolsky vzdělanými zahradníky, kteří vypěstují zeleninu, květiny, uváží kytici, upraví hrob, dodají stromky a okrasné keře, prostě umí tak trochu všechno. Všeobecné zahradnické vzdělání je doménou středního odborného školství. Školní zahradnictví v Ostravě - Nové Vsi je toho jasným důkazem. Zde se vzdělávají budoucí profesionálové v oborech okrasného i produkčního zahradnictví.

Školní zahradnictví Ostrava – Nová Ves je samostatná příspěvková organizace působící pod Krajským úřadem v Ostravě. Poskytuje prostory a prostředky pro nácvik odborné činnosti studentů, učňů a žáků, kteří zde praktikují. A že je jich požehnaně – v průběhu školního roku zde vykonává praxi na 250 studentů Střední zahradnické školy Ostrava – Hulváky, dalších 250 učňů Středního odborného učiliště zahradnického Ostrava – Klimkovice a 100 žáků Odborného učiliště v Ostravě – Porubě. V podniku provádějí praxe pod dohledem svých pedagogických pracovníků i stálých zaměstnanců zahradnictví, podle požadavků stanovených vyučovacími osnovami svých škol.
Aby byla dostatečně pokryta potřeba praxe (množství témat, materiálu) a zároveň se zahradnictví mohlo samo uživit, nelze uvažovat o malém rozsahu podniku. Jádrem jeho produkce je 1,9 ha skleníků, které však nejsou v celém rozsahu vytápěny. Podnik dále hospodaří s 6 ha školky okrasných rostlin a dalšími 20 ha orné půdy používané především pro střídání školek. Stálých zaměstnanců je podle ročního období 30 až 35. Část z nich je současně instruktory pro potřeby výuky Střední zahradnické školy. Ostatní vzdělávací ústavy posílají spolu s učni a žáky na praxi do zahradnictví i své odborné pedagogické pracovníky.
Nosným programem Školního zahradnictví je pěstování řezaných květin ve sklenících – jsou to gerbery, růže, karafiáty a různé druhy řezané zeleně – asparágus, kapradiny, nejrůznější listy. Z toho gerbery, růže a asparágus pěstují v hydroponii vytápěné teplovodním topením přímo u rostlin. V rámci naší republiky je taková vyspělá technologie ve školství opravdovou raritou. Pěstují rovněž sortiment hrnkových rostlin i sezónních rostlin – řezané a hrnkové chryzantémy, vánoční hvězdy, letničky a dvouletky pro výsadbu záhonů, například macešky, salvie, sedmikrásky, petůnie, afrikány apod.
Ke školkaření slouží venkovní plochy jednak přímo v areálu zahradnictví a také volné pozemky v jeho blízkosti. Jsou využita i venkovní pařeniště. Pěstují se okrasné keře i stromy jak listnaté tak jehličnaté. Zájemci mohou vybírat z tůjí, cypřišů, jalovců, smrků, borovic, jedlí pěstovaných na volno i v kontejnerech. Tavolníky a různé druhy pokryvných dřevin jako jsou skalníky a břečťan dotvářejí pestrou paletu pěstovaného sortimentu. Nepěstují pouze ovocné dřeviny.
Aby byly naplněny požadavky osnov, je část pěstební plochy věnována zelenině. Je jí však minimum a slouží pouze pro potřeby výuky žáků.
Školní zahradnictví je příspěvkovou organizací. Znamená to, že ostravský krajský úřad, pod který zahradnictví spadá, přispívá určitou částkou na jeho provoz. Většinu prostředků však musí získat podnik sám. Mimo zahradnickou produkci proto nabízí i služby. Na tržbách za vlastní produkty se z velké části podílí podniková prodejna. Její provoz a obsluhu mají na starosti mimo pracovníků školního zahradnictví i studenti střední zahradnické školy, kteří zde praktikují. Toto zahradní centrum má prodejní skleník i venkovní prodejní plochu. Zákazník si zde může zakoupit nejen zahradnické výpěstky a potřeby, ale i objednat floristické služby. Oblíbené jsou zejména vazby a aranžmá na výzdobu interiérů, kde mají studenti možnost projevit svou svěží a neotřelou fantazii. Mezi klasiku (nikoliv ovšem bez fantazie!) patří zajišťování výzdoby pro slavnostní i smuteční společenské události – svatby, křtiny, oslavy, pohřby… Kromě prodeje maloobchodního je část produkce realizována do sítě velkoobchodů. Ze služeb nabízí zahradnictví i realizaci a ošetřování okrasných a komunálních ploch. Vedení podniku vybudovalo potenciál i pro údržbu komunální zeleně včetně skladu pro kompostování zeleného odpadu.
Chod školního zahradnictví v Ostravě – Nové Vsi přiblížil vedoucí provozu Miloslav Kocián. Především nás zajímalo, jak podnik jehož posláním je především výuka, čelí dnešní dovozové konkurenci a poměrně vysoké nákladovosti zejména na vytápění.
„Poskytujeme služby pro školství. Naše pozice je tedy poněkud atypická. Abychom praktikantům zajistili nejnovější informace a přístup k moderním způsobům zahradničení, musíme se sami neustále vzdělávat a pečovat o rozvoj našeho podniku. Snažíme se vlastními silami i s pomocí nadřízených orgánů vybavovat provoz kvalitní technikou i technologií pěstování. Za stěžejní pro zahradnickou výrobu považuji investice do úspor ve vytápění, závlahy a vzduchotechniky.
„V poslední době nás těší především vybudování a spuštění hydroponie pro pěstování gerber, růží a asparágusu. Samozřejmě, že pro nás byla zásadním limitem cena. Z několika návrhů jsme si vybrali firmu Netafim, která byla schopná splnit všechny naše požadavky a nepřekročit přitom naše finanční možnosti. Přitom máme k dispozici profesionální technologii. Květiny se pěstují na Grodanu. Vláhu a živiny zajišťuje kapková závlaha od již zmíněné firmy s přihnojovacím centrem. Voda je přiváděna k rostlinám kapkovacími jehlami napojenými na PE-rozvod. Součástí systému závlahy jsou i čidla ovlhčení listu, která sledují vzdušnou vlhkost a na jejím základě závlahu řídí podle programu ovládací počítač. Ten ovládá i přihnojování, takže potřeba obsluhy skleníku s hydroponií se omezí na probírku listů dvakrát týdně a sklizeň. Mimo závlahy a přihnojování firma vyřešila i teplovodní topení pomocí plastových rozvodů přímo u rostlin. Protože jsme s tímto vybavením velmi spokojeni, používáme ho i pro ostatní zavlažování – na volných plochách i ve sklenících. Zároveň můžeme pro instalaci tohoto systému zálivky využít vlastní pracovníky. Takové vybavení umožňuje efektivní využití finančních prostředků, neboť modernizací závlahy ušetříme na materiálových i mzdových nákladech“.
K otázce závlah podotkl Miloslav Kocián: „Mimo plynofikace v roce 1996 zatím nejvíce investujeme právě do závlah. Za několik posledních let jsme vybudovali závlahu venkovní kontejnerovny, hydroponní skleník pro růže a asparágus, hrnkových květin a v roce 2001 výše zmiňovanou hydroponii pro gerbery. V brzké době chceme instalovat teplovzdušné topení ve třech sklenících a omezit teplovodní, abychom dosáhli úspor zemního plynu. Musíme hledat způsoby a možnosti úspor všech druhů energií, abychom obstáli v tvrdé konkurenci. V budoucnu bychom chtěli optimalizovat teplotu i v částech jednotlivých skleníků tím, že je rozdělíme přepážkami.“
Mimo to došlo nedávno k výměně ředitele podniku Školního zahradnictví v Ostravě – Nové Vsi, kterým se stal Ing. David Maňas. Ten se snaží, aby si jeho podnik vybudovanou pozici udržel a nadále patřil k nejlepším „líhním zahradníků“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *