Autor
Kategorie:
Nezařazené

Školkaři zahájili rok ve Skalském Dvoře

Stalo se tradicí, že se v měsíci lednu školkaři z celé České republiky scházejí na školkařských dnech, které se od roku 2002 konají pravidelně v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy kromě bloku odborných přednášek čekala členy Svazu školkařů ČR valná hromada spojená s volbou některých členů předsednictva a plánováním do budoucna.

Historicky první školkařské dny (včetně valné hromady) se konaly 7. prosince 1993 v Rusavě u Bystřice pod Hostýnem, a to čtyři roky po obnovení činnosti Svazu školkařů ČR. Bylo to v období, kdy do k nám byly ve velkém množství dováženy školkařské výpěstky ze západní Evropy, především z Nizozemska a byl nejvyšší čas těmto zbytečným dovozům čelit. Zpočátku se místo konání školkařských dnů přesouvalo v rámci celé republiky, ale od roku 2002 se školkaři každoročně vracejí na Vysočinu – do Skalského Dvora. V letošním roce hostil Skalský Dvůr školkaře ve dnech 14. až 16. ledna, přičemž tento termín by zvolen s ohledem na mezinárodní zahradnický veletrh IPM v německém Essenu, který si mnozí nechtějí nechat ujít.

Valná hromada udělila ocenění
Na programu školkařských dnů je každoročně kromě cyklu odborných přednášek pro školkařskou praxi a prezentace firem (výrobců či prodejců školkařských potřeb, pěstebních substrátů, chemických prostředků apod.) také valná hromada svazu, na které byla přítomna řada významných hostů – Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky, MVDr. Pavel Bohatec poslanec Parlamentu České republiky, Ing. Ivan Branžovský, CSc. z Ministerstva zemědělství ČR a další.
V úvodu zasedání byla předsednictvem Svazu školkařů ČR udělena hned tři čestná uznání: dvě za celoživotní zásluhy o rozvoj českého školkařství, a to Ing. Josefu Schuchovi, CSc. ze Zdechovic a Ing. Květoslavu Horákovi, z Bystřice pod Hostýnem – oběma při příležitosti jejich 75. narozenin a čestné uznání při příležitosti svých 65. narozenin obdržel také, za práci ve Svazu školkařů, Ing. Jiří Veleba.
Valná hromada přijala do svazu nové členy, takže členská základna se rozšířila o firmy Parkon s. r. o., Kolín, Lesy Slovenské republiky š. p., Semenoles Liptovský Hrádok, Slovensko, Ing. Marie Straková Ph.D, pěstování travin, Rousínov, a Školky Opolany s. r. o.
Následovala rozsáhlá zpráva o činnosti předsednictva za uplynulé období, kterou přednesl tajemník svazu Ing. Jan Procházka. Z nesplněných úkolů se na ve zprávě objevil zájezd do Irska, který se pro malý počet zájemců neuskutečnil.
V další diskuzi byli přítomní informováni o účasti SŠ ČR na výstavách a veletrzích, například o úspěšném vystoupení českých školkařů na Zeleném světě v Brně a veletrhu Zeleň je život v polské Varšavě. Školkaři byli velmi úspěšní také na tuzemských výstavách Flora Olomouc a Zahrada Čech Litoměřice.

Školkaři budou vystavovat
Vystoupení hostů byla velmi optimistická. Ing. Ivan Branžovský, CSc. uvedl, že okrasné školkařství v České republice má jako jedno z mála zemědělských odvětví stoupající tendenci a také v příspěvcích Ing. Jana Veleby a MVDr. Pavla Bohatce bylo o školkařském oboru hovořeno s chválou a uznáním školkařům byla z jejich strany přislíbena absolutní podpora.
Rok 2008 byl ve svazu rokem volebním. Dvěma členům předsednictva vypršel mandát – Josef Janků ze Šmelcovny a Petr Valný z Průhonic pracovali v předsednictvu svazu několik volebních období a jejich působení bylo velkým přínosem. Za jejich aktivní přístup jim patří velký dík. Na uvolněná místa byli zvoleni Ing. Adam Studený z Tušimic a Vlastimil Pasič z Dolních Životic.
Závěrem Valné hromady byly schváleny úkoly na rok 2008. Jedná se opět o společnou propagaci našemu školkařství účastí na veletrzích ve Varšavě, v Brně a v lednu 2009 svaz plánuje účast na zahradnickém veletrhu IPM v Essenu. Odborný společný zájezd je naplánován do polských školek. Svaz bude společně vystavovat na Floře Olomouc, která oslavuje v tomto roce 50leté jubileum.
Po návštěvě mnohých na IPM Essen se uskutečnilo první zasedání předsednictva v tomto roce 13. února ve školkách v Příboře, kde se již podrobně rozpracovávalo plnění úkolů vyplývajících z Valné hromady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *