Školkaři na výstavě Zieleń to zycie ve Varšavě

Poslední srpnový týden se v polské Varšavě konal 16. ročník mezinárodní školkařské a zahradnické výstavy nazvané Zeleň je život. Letošního ročníku se zúčastnilo 269 vystavovatelů z osmi evropských zemí včetně České republiky, která byla zastoupena hned několika školkařskými společnostmi.

Již na jubilejním 15. ročníku výstavy měla Česká republika zastoupení poměrně početnou skupinou sedmi předních školkařských společností. Své výpěstky prezentovaly jednak v seskupení čtyř školek ve společné expozici a další tři měly svá samostatná stanoviště ve výstavního pavilonu. Společnou expozici tvořila esteticky ztvárněná dřevěná pergola z masivu, uspořádaná do čtverce. Její střed tvořila buňka s technickým zázemím, přístupná všem čtyřem vystavovatelům ze svých výstavních ploch.
Tato zdařilá dřevěná stavba byla tak výjimečná a originální, že již v průběhu loňské výstavy se naši účastnění školkaři dohodli, že na 16. ročníku varšavské výstavy budou vystavovat společně v předvedeném zařízení.
Na Valné hromadě Svazu školkařů České Republiky (SŠČR) ve Skalském dvoře členové spolku potvrdili účast na letošní výstavě ve Varšavě. Na pracovní schůzce v Brně dostaly návrhy konkrétní podobu, byly rozděleny úkoly a začaly jednotlivé přípravy prezentace českého školkařství na výstavě. Na samotné přípravě se nejvíce podíleli Tomáš a Radek Horákovi z Bystřice pod Hostýnem, kteří zajistily výrobu dalších dřevěných modulů pergoly, nezbytně nutných pro prezentaci všech deseti přihlášených vystavovatelů.
Letošní výstava se tradičně uskutečnila koncem srpna v termínu 29. – 31. srpna 2008. Rostlinný a pomocný materiál byl dopraven z České republiku dvěma kamióny v dostatečném časovém předstihu, aby mohla být celá expozice nainstalována jeden den před samotným zahájením výstavy.
Našim školkařům byla přidělena výstavní plocha v pavilonu B, který s námi sdíleli vystavovatelé z Německa a Nizozemska. Česká expozice tvořená dřevěnými prvky se stala svým pojetím, vedle stereotypního okolí jakousi dominantou celého výstavního pavilonu.
České školkařství reprezentovaly v Polsku následující společnosti: Arboeko, s. r. o. Obříství, Školky Litomyšl spol. s r. o. Litomyšl, dále Tomáš Čerbák Okrasné školky Pustá Polom, Vlastimil Pasič Dolní Životice, Adametz Daniel Okrasné školky Malé Hoštice, Horák a synové Okrasné školky s. r. o. Bystřice pod Hostýnem, Schuch Okrasná školka Zdechovice, Studený s. r. o. Tušimice, Joska Vladimír Okrasná školka Čermná nad Orlicí a AZV Brno-Tuřany. Co školka, to pojem. Vedle bohatého sortimentu, který je pro české školky příznačný, umocňovala české rostliny vysoká kvalita. Ve všech expozicích byli přítomni majitelé školek, někteří se svými předními spolupracovníky, připraveni být k dispozici všem návštěvníkům výstavy.
Dobrou myšlenkou bylo umístění informačního stánku Svazu škokařů ČR do středu České expozice, který byl vybaven barevnými banery popisující Svaz školkařů ČR ve vícejazyčném provedení. Prostřednictvím filmového šotu mohli návštěvníci polské výstavy nahlédnout do provozních částí několika školek a seznámit se tak blíže s naší výrobou. S posláním a aktivitami SŠČR seznamovali účastníky výstavy Ing. Margit Tobolová a Ing. Jiří Veleba.
Funkce tlumočnice a hostesky pro návštěvníky české společné expozice, kterých bylo velké množství, se úspěšně zhostila Ing. Markéta Macuchová, jenž dokonalou jazykovou vybaveností a vrozeným šarmem přispěla nemalou měrou ke zdárné účasti českých školkařů na varšavské výstavě.
Expozice 8 zemí Evropy (Francie, Polska, Rakouska, Německa, Itálie, Holandska, Belgie a České republiky letos zhlédlo 16 500 návštěvníků, z toho 5 000 bylo z řad profesionálů.
Celkově se dá varšavská výstava hodnotit kladně. Účast českých školkařů byla zajisté přínosem a ukázkou toho, že české školky jsou na vzestupu a mají co nabídnout současným i budoucím zákazníkům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *