Školkaři debatovali o problémech současnosti

Školicí středisko Skalský Dvůr na Vysočině opět po roce ožilo přítomností okrasných dřevin a jejich pěstitelů. Již tradičně si jej totiž pro své setkání zvolili členové Svazu školkařů ČR. Novodobá historie svazu letos ve dnech 12. až 14. ledna odpočetla šestnáctý ročník akce. Ta se každoročně skládá ze zasedání valné hromady svazu a dvoudenního cyklu odborných přednášek a konzultací. Bohatého diskusního fóra se zúčastnilo na 130 členů i nečlenů svazu a organizátoři přivítali i několik zahraničních hostů.

Ochrana rostlin, pěstební substráty, méně známé středně rostoucí dřeviny, množení rodu Clematis, sortiment magnólií, aktuální otázky účetnictví firem a také problematika zahradnického školství – to vše jsou témata, o nichž tuzemským pěstitelům okrasných rostlin na jejich pravidelném setkání přednášeli Ing. Pavel Minář ze Státní rostlinolékařské správy, nezávislá poradkyně v ochraně rostlin Ing. Eva Dušková, ekonomický poradce Ing. Dušek, Ing. Petr Franc, školky Kamenné Žehrovice, Hermann Epping z Německa, pracovník komise EU pro zkvalitňování vzdělávání v profesi zahradník a také dlouholetý aktivní člen Svazu školkařů ČR Karel Kalouš. Jako každoročně, ani tentokrát nechyběli za řečnickým pultem zahraniční hosté, odborníci z oboru školkařství z Německa.

Kvalita nebo dobrý marketing?
„Rád bych se dnes pokusil oslovit nejen zkušené školkaře, ale i mladší generaci pěstitelů okrasných rostlin,“ uvedl své vystoupení Rudi Dirr, nezávislý poradce z Německa a pravidelný účastník českých školkařských setkání od roku 1985. Svou fundovanou přednášku tentokrát zaměřil na marketing, konkrétně na rozdíly mezi ochranou odrůd a ochranou trhu. V současnosti totiž existují dvě možnosti, jak umístit své výpěstky na trh. První z nich je klasická registrace a přímý prodej odrůdy v zemi původu (eventuelně v rámci EU) a druhou, v současnosti patrně ekonomicky úspěšnější variantou, je prodej třeba i skupiny rostlin podobných vlastností pod jedním obchodním jménem (značkou). A právě tady se nabízí otázka, zda je smysluplnější chránit jednotlivé odrůdy či trh s okrasnými rostlinami. „Například značka „Pohádková růže z Vierviertelu“ je společná ochranná známka pro několik odrůd růží vypěstovaných v konkrétní rakouské oblasti“, vysvětlil Rudi Dirr. Podle něj jsou výhody této značky oproti konkrétní registrované odrůdě jednoznačné – v Rakousku jsou obecně tuzemské produkty upřednostňovány zákazníky a považovány za kvalitnější, známka navíc může sloužit jako doklad o původu (růže vypěstované jinde nemohou být pod tímto označením prodávány), takže kupující přesně ví, kde byly rostliny pěstovány a jaké klimatické a další podmínky jim budou nejlépe vyhovovat.
Podobná je také situace u hortenzií prodávaných pod společným označením Hydrangea macrophylla Endless Summer – i v tomto případě nejde o chráněné odrůdy a rostliny této kolekce mohou být volně množeny, nicméně nemohou být prodávány pod označením Endless Summer. Bez něj ale jakoby ztrácejí hodnotu na trhu. Síla této ochranné známky je dána investicí dvou miliónů dolarů do marketingu, který byl zaměřen nikoliv na profesionální pěstitele, ale spotřebitelskou veřejnost, kde konkrétní cílovou skupinu tvořily ženy a zprostředkovatelem reklamy byly z velké části tzv. lifestylové a ženské časopisy. Díky tomu jsou každoročně prodávány až statisíce kusů hortenzií Endless Summer a vůbec se nejedná o to, zda jde co do vlastností o kvalitní odrůdy či nikoliv, dokonce ani jejich název není důležitý. „A naproti tomu existují prokazatelně kvalitnější odrůdy například schopné kvést na letošním dřevě, extrémně mrazuvzdorné, dlouho kvetoucí a mnohem atraktivnější, kterým není díky absenci marketingu věnována téměř žádná pozornost spotřebitelů,“ uzavřel Rudi Dirr svou polemiku.

Profesionalita je nutností
Vystoupení dalšího ze zahraničních řečníků bylo poutavou prezentací jedné z největších evropských okrasných školek, společnosti Bruns Pflanzen. Dlouholetý zaměstnanec firmy (téměř 35 let) Carsten Wragge nebyl na školkařských dnech v ČR poprvé a vždy je mimořádně žádaným a vítaným hostem. Společnost Bruns Pflanzen mezi pěstiteli budí respekt především svojí kvalitou a rozlohou. Byla založena v roce 1876 a s obrovskou pílí a péčí rozvíjena po mnoho let. V jejím čele stojí již čtvrtá generace rodiny Brunsových. Za jejich úspěchem prý stojí hlavně profesionální a inovativní přístup zaměstnanců k zákazníkům. Rostliny mimořádné kvality se zde pěstují na sedmi stech hektarech půdy, pracuje tu více než tři sta zaměstnanců a školka je vybavena moderním strojovým parkem. Rovněž logistiku má na nejvyšší možné úrovni. V pěstování se specializuje na alejové stromy a solitérní stromy, solitérní listnaté keře i jehličnany, vzrostlé rododendrony a azalky, tvarované dřeviny, tvarované jehličnaté a listnaté dřeviny ve stylu bonsají, listnaté stromy s tvarovanými korunami, komponenty k výsadbě hotového živého plotu z různých dřevin a v různých velikostech apod. Školka se množením rostlin nezabývá. Mladé rostliny a polohotové zboží nakupuje od specializovaných pěstitelů a dopěstovává do potřebných velikostí. Na trh uvádí firma Bruns kompletní školkařský sortiment a ty rostliny, které sama nepěstuje, nakupuje od smluvních partnerů (růže, pereny).
Podnik má v produkční sféře organizačně tři divize, které se osvědčily lépe, než deset středisek v minulosti. Pro expedici došlo k rozdělení prodeje na oddělení pro zahradní centra, kde je cílovým zákazníkem konečný spotřebitel (30 % obratu) a oddělení určené pro realizační firmy zabývající se výsadbou veřejné zeleně v obcích či krajině a zakládáním a údržbou rodinných zahrad (70 % obratu). Obě oddělení úzce spolupracují, neboť se často stává, že stejné rostliny mají odlišné uplatnění. Zboží pro realizační firmy se expeduje na šestihektarové vydlážděné ploše, která navazuje na prostornou expediční halu a v době špičky se tu odbaví až čtyřicet kamiónů denně. Z celkového množství prodaných rostlin jich zůstává přibližně 60 % zůstává na domácím trhu a 40 % jde na vývoz.
O dobré jméno firmy se stará tým pečlivě vybraných zaměstnanců, vysoce odborně zdatných a rychle reagujících na potřeby trhu. Jsou neustále připraveni nabízet zákazníkům bohatý sortiment rostlin ve všech velikostech a v prvotřídní kvalitě ve velmi krátkých
dodacích lhůtách. Serióznost je tu samozřejmostí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *