Školkaři ČR doma i v zahraničí

Okrasné školkařství v naší zemi je důležité odvětví zahradnické činnosti, které se zabývá množením a pěstováním okrasných dřevin a trvalek. Těmi se ozeleňuje krajina, zakládá se veřejná zeleň, sazí se v okolí rodinných domků, osazují se jimi sídliště, vysazuje se doprovodná zeleň při dálnicích, železničních tratích, jsou ozeleňovány plochy kolem vodotečí atd. Prostě sází se všude tam, kde do přírody zasáhl člověk, a to je dnes v přetechnizovaném světě téměř všude. Určité kategorie školkařských výpěstků jsou pěstovány pouze pro radost sběratelů a milovníků rostlin, na které školkaři také pamatují. Je nekonečný počet kultivarů školkařských výpěstků, dodávaných v mnoha velikostních skupinách, což činí školkařství velmi zajímavým a jedinečným.

Zeleň je život
Školkaři v Evropě si přisvojili heslo: „Zeleň je život“ a dodávají „o to se starají školkaři“. S tímto výrokem nelze jinak, než souhlasit.
V České republice má školkařsví velmi bohatou tradici. Po určité stagnaci počátkem posledního desetiletí minulého století se tento obor v posledních letech stabilizoval a v současné době je na našem území celá řada vynikajících školek, které jsou již na velmi dobré úrovni. Dokazují, že i u nás dokážeme vypěstovat rostliny , které splňují požadavky náročného zákazníka.
Dnes však nestačí jen umět napěstovat prvotřídní školkařský materiál, ale je nutné najít způsob, jak oslovit kupujícího a dokázat vypěstované rostliny prodat. Je řada způsobů, jak zboží nabídnout a předvést. K tomuto účelu jsou mimo jiných pořádány například výstavy, veletrhy nebo burzy. Mnohdy jsou tyto pojmy zaměňovány a proto na vysvětlenou: Výstavou se rozumí akce, na které vystavovatelé vystavují zboží architektonicky v expozici uspořádáno.Je určena pro širokou laickou, ale i odbornou veřejnost a propaguje určitý obor – v našem případě zahradnický. Nemá komerční zaměření.
Veletrh má přímé komerční zaměření – zboží, které vystavovatel prezentuje, nabízí dalším prodejcům a velkospotřebitelům. Zpravidla se předvádí jen vzorky a dojednávají se konkrétní obchody. Cílovým návštěvníkem je odborná veřejnost. Předností veletrhu je velká koncentrace obchodních partnerů na jednom místě ve velmi krátkém časovém úseku.
Burza je setkání prodejců na straně jedné a kupujících na straně druhé. Prodejci vystavují zboží, kterého mají na burze ve větším množství a zájemci kupují ihned. Samozřejmě se tyto akce v některých případech prolínají.

(mezititulek) Vystavovali doma i v zahraničí
V roce 2006 se školkaři z České republiky zúčastnili těchto akcí:
Flora Olomouc – letní etapa
Této výstavy se zúčastnili školkaři společně jako Svaz školkařů ČR. Expozice byla umístěna v pavilonu E. Uspořádání celkové expozice architektonicky velmi zdařile ztvárnil Ing. Dušan Horák. Nesla se v duchu Strom života školkařů, který zdůrazňoval skladbu vystavovatelů. Školkařské expozice se zúčastnily tyto podniky: Školky Litomyšl, spol. s r. o. Litomyšl, Horák a synové, s. r. o. Bystřice pod Hostýnem, Ing. Kristián Korner Ostrava-Koblov, Ing. František Brabec Růžové školky Modřice, Výzkumný ústav Silva Tarocy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, VFU Brno ŠZP Nový Jičín Ovocná a okrasná školka Příbor, Ing. Stanislav Kaňák, Okrasné školky Frýdlant n. O., Ing. Dušan Horák Horákovy školky Bystřice pod Hostýnem, Josef Janků Arboretum Šmelcovna Boskovice a Tomáš Čerbák Okrasné školky Pustá Polom.
Jak je na Floře Olomouc tradicí, proběhlo odbornou komisí vyhodnocení soutěže o nejlépe řešenou expozici. Školkaři získali řadu ocenění a umístili se takto: V kategorii výstavní plochy do 9 m2 získal Ing. Josef Holzbecher zlatou medaili, školky Výzkumného ústavu Silva Taroucy z Průhonic se mohou chlubit stříbrnou medailí a bronz si odvezly Školky spol. s r. o. Litomyšl.
V kategorii od 10 do 20 m2 si odvezl zlatou medaili Ing. Dušan Horák Horákovy školky z Bystřice pod Hostýnem. V kategorii s výstavní plochou nad 21 m2 získala společná expozice Svazu školkařů ČR stříbrnou medaili a v téže kategorii Ovocná a okrasná školka Příbor medaili bronzovou. Cena hejtmana Olomouckého kraje byla udělena Ing. Květoslavovi Horákovi z Bystřice pod Hostýnem za mimořádné zásluhy o rozvoj školkařství a cenu předsedy Svazu školkařů ČR převzal Ing. Dušan Horák z Bystřice pod Hostýnem za návrh mimořádně zdařilé celkové expozice pavilonu E, která umožnila školkařům zvláště vyniknout, jak je patrné z množství ocenění.
Zahrada Čech Litoměřice
Další výstava, které se školkaři ČR zúčastnili, byla Zahrada Čech v Litoměřicích. I zde byli hodnoceni velmi kladně, o co se přičinily tyto firmy: Beta Geo s.r.o. Ústí nad Labem, Grünner, s. r. o., Okrasné školky Litoměřice, Zahradnictví P. Franc Kamenné Žehrovice, Torba, s. r. o. Libochovice a DIKÉ, spol. s r. o. Příšovice.
IPM Essen Německo
Účast na veletrzích 2006 obstarali členové Svazu škokařů ČR a obstáli se ctí. Na největším zahradnickém veletrhu Evropy IPM Essen Německo jsme měli již tradičně stálého vystavovatele, a tím byla firma Arboeko, s. r. o. Obříství. Tato firma se plně vyrovnala předním firmám západní Evropy. Reprezentativní expozicí udělala reklamu jednak sobě, ale i celé naší republice
Školkařský veletrh a burza v Szombathely, Maďarsko
Z českých školkařů se zúčastnili Ing. Dušan Horák Horákovy školky Bystřice pod Hostýnem a Horák a synové okrasné školky, s. r. o. Bystřice pod Hostýnem.
Flora Profi Olomouc
Letní zahradnický veletrh se představil v roce 2006 svým 2. ročníkem. Pro mnohé školkaře se jeví letní termín jako nevýhodný, nicméně naše školkařství bylo i zde zastoupeno firmami Arboeko, s. r. o. Obříství, Zahrada Olomouc Okrasné školky Záříčí, Školky Montano, s. r. o. Přerov nad Labem a Horák a synové okrasné školky s. r. o. Bystřice pod Hostýnem. Jedná se o školky, které část svých výpěstků pěstují v kontejnerech. Měly co ukázat a rozhodně nezklamaly.
Zielen to zycie ve Varšavě
Významný školkařský veletrh Zeleň je život slouží jako přemostění mezi západní a východní Evropou. Ve školkařském světě má významné postavení a v roce 2006 se jej zúčastnila také početná skupina předních školek z České republiky. Jednalo se o tyto zástupce: Školky Litomyšl, spol. s r.o. Litomyšl, Tomáš Čerbák Okrasné školky Pustá Polom, Okrasné školky Studený, s. r. o. Tušimice, Starkl zahradník Čáslav-Kalabousek, Adametz Daniel Okrasné školky Opava Malé Hoštice, Horák a synové okrasné školy. s. r. o. Bystřice pod Hostýnem, Školka okrasných rostlin Vladimír Joska Malá Čemná a Lesoškolky, s. r. o. Řečany nad Labem. Na varšavském veletrhu bylo zřejmé, kudy se české školkařství ubírá. Byly zde k vidění české rostliny v kvalitě srovnatelné s rostlinami z jiných zemí a rozdíl již nebyl zaznamenán. Naši pěstitelé se dostávají s kvalitou na evropskou úroveň a nyní záleží na tom, zda jsou schopni tuto kvalitu udržet.
Zelený svět Výstaviště Brno
Dlouho očekávaný zahradnický veletrh, který se poprvé konal v pavilonu C na brněnském Výstavišti. Výsledek byl nad očekávání příznivý. Poprvé v profesionálním prostředí se vším všudy. A zase jak jinak, dominovali školkaři. Vystavovali již známé školky z předchozích ročníků, ale byli zde i nové tváře a určitě úroveň byla vynikající. O tu se postarali vystavovatelé ve složení: Adametz Daniel – Okrasná školka Opava Malé Hoštice, Agro Brno Tuřany, Okrasná a ovocná školka Brno-Brněnské Ivanovice, DIKÉ, spol. s r.o. Příšovice, Ing. Pavel Schuch Okrasné školky Zdechovice, Ing. Dušan Horák Horákovy školky Bystřice pod Hostýnem, Ing. Josef Holzbecher Botanické zahradnictví Lelekovice, Ing. Květoslav Horák Okrasné školky Bystřice pod Hostýnem, Okrasná školka Hana a Libor Novákovi Markvartice, Malinkovič Zahradní centrum Břeclav, Tomáš Čerbák Okrasné školky Pustá Polom, Pasič spol. s r. o. Dolní Životice, Stanislav Studený Okrasná školka Tušimice, Školky Montano spol s r. o. Přerov nad Labem, Zahrada Olomouc, s. r. o. Olomouc, VFU Brno ŠZP Nový Jičín Okrasná a ovocná školka – odbytové centrum Příbor, Zahradnictví Petr Jelínek Veltrusy. Přehlídka vynikajících školek z celé České republiky. Ještě nikde nevystavovalo tolik českých školkařů pohromadě. Spokojenost byla jak u vystavovatelů tak u návštěvníků, a to byl cílem této akce.

Ve výše uvedeném přehledu účasti českých školkařů na různých akcích v České republice a v zahraničí v roce 2006 bylo naznačeno, že tento obor v naší zemi žije a má budoucnost, což je velmi uspokojivé zjištění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *