Školkaři České republiky vystavovali v Olomouci

Stalo se tradicí, že na letní výstavě Flora Olomouc vystavují školkaři České republiky společně. Nebylo tomu jinak ani letos na její letní etapě.

Již druhým rokem byly školkařům vyčleněny prostory v pavilonu E, které 12 vystavovatelů zcela zaplnilo. Letošní výstavy se zúčastnili pravidelní vystavovatelé z těchto školek: Josef Janků, Arboretum – okrasná školka Boskovice Šmelcovna předvedla sortiment vzrostlých jehličin, Ing. Josef Holzbecher z Lelekovic se pochlubil krásnou škálou trvalek, Ing. Stanislav Kaňák z Frýdlantu n. O. upoutal návštěvníky znázorněním neudržované části zahrady v návaznosti na část zahrady osázené a udržované a tento kontrast se těšil velkého zájmu návštěvníků, Ing. Květoslav Horák a synové z Bystřice pod Hostýnem předvedli mimo jiné kolekci mladých roubovanců okrasných dřevin, kterým se tato firma ve velké míře věnuje, Tomáš Čerbák z Pusté Polomi nabídl k zhlédnutí partii roubovanců jehličin na kmínku, které patří také k pěstovanému programu této školky, Školky Litomyšl opět představily část svého bohatého sortimentu v vynikající kvalitě, Okrasné školky při Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích vedené Petrem Valným vystavovaly také část sortimentu, který se v této školce pěstuje, Ing. Dušan Horák – Horákovy školky z Bystřice pod Hostýnem měl jako vždy velmi zdařilou expozici, ve které bylo k vidění mnoho kvalitních dřevin, které se běžně nepěstují a za zmínku stálo estetické pojetí celého uspořádání, Ovocná a okrasná školka Příbor vystavovala část sortimentu nabízeného zákazníkům.

Výstavy se poprvé zúčastnily také školky: Pasič, spol s. r. o., Dolní Životice – velmi úspěšná firma s mnoha aktivitami předvedla sortiment balkónových rostlin s částí školkařských výpěstků, kterými se mimo jiné zabývá, Daniel Adametz, okrasné školky Malé Hoštice vystavoval kolekci rostlin, které ve velkých počtech a ve vynikající kvalitě pěstuje, Aleš Adel, okrasné školky Přemyslovice, školka s bohatou tradicí na Floře předvedla, že se v Přemyslovicích pěstují stále vynikající a kvalitní rostliny v požadovaném sortimentu.
V soutěži o nejlepší expozici se umístily školkaři takto:
Kategorie do 9 m2 1. místo: Tomáš Čerbák, okrasné školky Pustá Polom
3. místo: Daniel Adametz, okrasné školky Malé Hoštice

Kategorie nad 20 m2 2. místo: VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Ovocná a okrasná školka Příbor

Cena ředitele Výstaviště Flora: Svaz školkařů České republiky – za rozmanitost sortimentu, pojetí pavilonu E a trvalý přínos oboru

Cena předsedy Svazu školkařů ČR: Daniel Adametz okrasné školky Malé Hoštice – za zdařilou firemní reprezentaci

Dále hodnotící komise udělila Čestné uznání vystavovatelům:
PASIČ, spol. s r.o., Dolní Životice – za celkové ztvárnění expozice
Ing. Dušan Horák, Horákovy školky Bystřice pod Hostýnem – za kvalitní výběr sortimentu a celkové pojetí expozice

Mimo expozice vystavovatelů byl v pavilonu E nainstalován stánek Svazu školkařů České republiky, kde se prodávaly Katalogy doporučených odrůd a Katalog trvalek. Byla zde stálá služba a bylo odpovídáno na dotazy návštěvníků a podávány informace. Službu zajišťovali Ing. Margit Tobolová, Ing Květoslav Horák, Ing. Jan Procházka a Ing. Jiří Veleba.
Potěšitelné je, že vystavovatelé si při pracovní zátěži najdou ještě čas pro vystavování a dělají dobrou reklamu zahradnickému oboru. Celkově lze vystoupení školkařů hodnotit jako velmi zdařilé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *