Škodlivosť parazitických húb na lipách

Lipy patria v našich podmienkach medzi veľmi rozšírené dreviny. Uplatňujú sa vo verejnej zeleni buď ako solitéry, alebo v menších skupinách. Často tvoria aleje pri dopravných tepnách alebo v uličnej výsadbe. Dožívajú sa vysokého veku.

Estetickú a dekoratívnu hodnotu líp znižujú parazitické huby, pôvodcovia poškodenia listov. Tieto huby spôsobujú veľké škody na semenáčikoch a mladých sadeniciach, taktiež znehodnocujú listy zakrpatených foriem líp (bonsaje).
Na Slovensku patrí medzi všeobecne rozšírené huby vreckatá huba Mycosphaerella millegrana (Cke.) Schröet., v konídiálnom štádiu Cercospora microsora Sacc. Na listoch líp spôsobuje spočiatku tmavozelené, neskôr žlté, hnedé až hnedočierne, drobné, viacuholné, 3 – 4 mm veľké škvrny, voľným okom dobre viditeľné na oboch stranách listov. Primárnu infekciu listov spôsobujú vreckospóry. V priebehu vegetácie sa huba šíri konídiami, ktoré sa vo veľkom počte utvárajú v podobe škoricovohnedých útvarov uprostred škvŕn. Konídie sú niťovité, 50 – 100 um široké, svetlohnedé s 3 – 8 priehradkami. Pri vysokom stupni poškodenia býva švrnami pokrytá takmer celá listová čepeľ.
Ďalšia vreckatá huba Apiognomonia errabunda (Rob ex Desm.) Höhn., v konídiálnom štádiu Gloeosporium tiliae Oud., spôsobuje okolo žilnatiny listov veľké (1 – 20 x 1 – 15 mm), svetlohnedé, načervenalé až skoro fialové, neskôr tmavohnedé škvrny s tmavou obrubou. Škvrny sú rovnako výrazné ako na spodnej, tak aj na vrchnej strane listov. Pri vysokom stupni poškodenia môže huba postupne zasiahnuť celú listovú plochu a spôsobiť veľmi silné opadávanie listov. Ložiská konídií sa utvárajú na vrchnej strane listov. Rozmery jednobunkových priezračných konídií sú 10 – 13 x 4 – 5 um. Peritéciá s vreckami a vreckospórami sa utvárajú na opadnutých, už takmer rozložených listoch. Huba v konídiálnom štádiu Discula umbrinella (Berk ex Br.) Sutton spôsobuje čierne, mierne vtlačené škvrny aj na mladých výhonkoch a na listovej stopke. Pôvodca ochorenia potrebuje na optimálny rozvoj dostatočné teplo a hlavne vlhko, preto poškodzuje predovšetkým listy na stromoch, ktoré sa pestujú v hustom zápoji. Pri vysokom stupni poškodenia, ako sme to zaznamenali v lokalitách Duchonka, Trenčianske Teplice a Jasov, huba spôsobuje predčasné opadávanie listov. Najčastejšie bývajú poškodené listy druhov Tilia cordata a Tilia intermedia.
Vo verejnej zeleni z estetického ale aj pestovateľského hľadiska spôsobujú na listoch líp veľké škody saprofytické černe. Medzi ne patria huby rastúce na povrchu zdravých stromov, na cukornatých látkach vylučovaných voškami, mérami, puklicami, červcami a iným cicavým hmyzom, alebo samými rastlinami. Na týchto výlučkoch živočíchov a rastlín sa usadzuje zmes imperfektných húb Cladosporium cladosporoides (Fres) de Vries., Pullularia pullulans (de Bary et Loew) Berkl. a Alternaria tenuis Ness. Černe v priebehu nekoľkých rokov utvoria na vrchnej strane listov a plodov hostiteľskej dreviny súvislé povlaky. V menšej alebo väčšej miere sa vyskytujú všade na stromoch, ktoré rastú v hustom zápoji, v blízkosti iných listnatých drevín.
Z ochranných opatrení sa odporúča zabezpečiť optimálne podmienky pre rast a vývoj drevín. Pri výskyte parazitických mikroskopických húb má veľký význam odstraňovanie zdrojov nákazy – opadnutých minuloročných listov. Z ekologického hľadiska je vhodné poškodené listy nespaľovať, ale kompostovať.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *