Skleníky na kraji Olomouce

Rozlehlý areál se skleníky, s rozlohou větší než 3 hektary na okraji Olomouce se objemem produkce květin řadí na třetí až čtvrté místo v naší vlasti. To je výsledek desetileté aktivní a činorodé práce vlastníků a desítek zaměstnanců tohoto významného zahradnictví.

Florcenter s. r. o. byl založen před deseti lety v areálu privatizované Sempry Olomouc. Části managementu rozpadajícího se podniku se tehdy ve veřejné soutěži podařilo odkoupit květinářskou část výroby. Nebyl to tedy krok do neznáma, i když bylo nutno zcela změnit výrobní program, který byl do té doby charakteristický úzkou specializací na produkci řezaných amerických karafiátů v objemu devíti milionů ročně. Z původních 4,25 ha pěstebních ploch pod sklem využívá dnes Florcenter s. r. o. 2,75 ha. Malá část, přibližně 2200 m2 je určena jako prodejní plocha. Rozloha venkovních pěstebních ploch se pohybuje v rozmezí čtyř až pěti tisíc m2.
Pěstovaný sortiment
Zahradnictví je zakládajícím členem odbytového družstva CZ Flora. Tato skutečnost ovlivňuje sortiment, který je zaměřen především na tři důležité termíny: jaro, Památku zesnulých a Vánoce.
V jarních měsících převládá prodej surfinií, Pelargonium peltatum, P. zonale, Dianthus, Fuchsia, dále Bidens, Verbena, Plectranthus, Lysimachia aj. Z letniček tvoří produkci především Petunia, Begonia, Tagetes, Lobelia, Impatiens New Guinea, Salvia doplněná rody Zinnia, Nicotiana, Celosia, Mimulus aj. V období Památky zesnulých převládá sortiment Dendranthema a to jak v hrnkách, tak i řezaný. O vánočních svátcích zase Poinsettia a Cyclamen.
Významná je zvláště produkce letniček s objemem 300 – 400 tis. ks, Dendranthema a Poinsettia, jejichž roční produkce dosahuje 60 resp. 120 tis. ks. Tradiční produkce Saintpaulia se pohybuje v rozpětí 70 – 80 tis. ks.
Letošními novinkami jsou odrůdy plnokvětých i velkokvětých primulí, široká škála surfinií a Milion Bells, Osteospermum sk. Symphony.
Kromě produkce květin je důležitá v jarních měsících i produkce sadby zeleniny pro polní pěstování, dosahující objemu čtyř milionů kusů, určená především pro oblast jižní Moravy.
Technické vybavení
Stáří skleníků LUR 1 a H 24 dosahuje 25 let. Převzatou centrální kotelnu s parním kotlem bylo nutno vzhledem k velkým tepelným ztrátám nahradit vytápěním vlastním, které je kombinované s plynovými přímotopy holandské firmy Priva o výkonu 100 kW. Výkonnost dvou kotlů ČKD Dukla o výkonu 3,2 MW částečně snižuje zastaralý topný systém s trubkami o velkém průměru.
Voda se používá vlastní, studniční. K zalévání hrnkových květin se využívají zásobníky o celkovém objemu 60 m3. Vrchní závlaha je instalována na jednom hektaru, kde se pěstují balkónovky a 0,5 ha ploše se zeleninovou sadbou. Kapková závlaha se využívá u venku pěstovaných Dendranthema multiflorum a balkónovek v závěsných květináčích. V budoucnu se s největší pravděpodobností uvažuje o rozšíření vrchní závlahy na 70 – 80 % plochy.
Stínování je v současnosti instalováno na 5000 m2 s převážně ruční obsluhou. Záměrem je postupně takto dovybavit ostatní skleníky, tepelné úspory totiž při nočním zaclonění dosahují přibližně 30 %. V letošním roce se to bude týkat ploch o rozloze 1600 m2.
Větrání je regulováno ručním ovládáním střešních skel.
Používaná hnojiva Kristalon, Vegaflor a Flory jsou pomocí dávkovacích čerpadel vpouštěna do závlahového systému. Substráty jsou používány výhradně od firmy BB Com s. r. o.
V roce 2002 byl zakoupen nový sázecí stroj mini Mayer. Většina skleníků je vybavena posuvnými nebo pevnými pěstebními stoly, v druhé polovině se zatím sortiment pěstuje na volné půdě.
V posledních letech bylo podle možností investováno do tepelných clon, tepelných agregátů a závlah. Velkou investicí bylo i budování zahradního centra. Prioritou pro nejbližší období je rekonstrukce provozní haly a technického zázemí.
Školy
Tradice úzké spolupráce se školami navazuje na období, kdy v areálu existovalo učňovské středisko Sempry Olomouc. I dnes existuje spolupráce se SOU, U a OU zemědělským Olomouc a soukromým OU Velký Újezd. Větší spokojenost je podle slov Ing. Vladimíra Popelky se středoškolskými studenty. Problémem bývá především vztah k práci.
Nakonec nezbývá než popřát hodně úspěchů i odbytovému družstva CZ Flora, jehož prostřednictvím se většina vypěstovaného materiálu dostane na náš trh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *