Situace na trhu s jablky

Předpoklad letošní sklizně jablek z intenzivních sadů je na úrovni 150 tisíc tun a z dlouhodobého průměru jde o průměrnou sklizeň. Kvalita a velikost plodů a to i přes krupobití v některých oblastech je dobrá. Tyto fakta dávají předpoklad, že bude naskladněno dostatečné množství konzumních jablek pro tuzemský trh. Také díky pokračující modernizaci skladů (technologie skladování s kontrolovanou atmosférou, kde dlouhodobým skladováním netrpí kvalita plodů) a dostatečné sklizni v intenzivních sadech, budou čeští pěstitelé dodávat konzumní jablka na trh po celou sezónu, tedy do sklizně dalších jablek, aby byly uspokojeny požadavky obchodních řetězců a následně i spotřebitelů.

Plynulé celoroční dodávky na trh příznivě působí na spotřebitelské ceny, které jsou na přijatelné úrovni a nerostou tak strmě, jako když jsou v nabídce jen jablka z dovozu.
Podzimní situace v odbytu jablek je částečně ovlivněna vysokou úrodou ze zahrádek (samozásobení obyvatel). Poptávka je kvůli tomu nyní zhruba o třetinu nižší než je obvyklé. Situace se samozásobením potrvá zhruba do konce roku. Samozásobení je sice vysoké, ale kvalita těchto jablek je letos velmi špatná. V neošetřovaných výsadbách je velké poškození chorobami a zejména škůdci. Toto ovoce bude možné skladovat jen krátkodobě.
S velkou sklizní na zahrádkách a alejích souvisí i možnost jejich prodeje jako průmyslových jablek na výrobu jablečných koncentrátů. Tomuto zhodnocení však letos situace není nakloněna. Velká nabídka jablek pro zmoštování srazila výkupní ceny. Na nízkých cenách se také podepsala malá poptávka po jablečných koncentrátech, celní bariéry, které má ČR se zeměmi EU a také silná koruna vůči Euru. I z těchto důvodů zřejmě zůstane významná část jablek pro moštování ze zahrad a alejí nesklizena (odhad je 50 až 100 tisíc tun).
Do odbytu konzumních jablek může také negativně promluvit nadměrný dovoz. Dovoz jablek je i v tuto dobu poměrně vysoký. Od 1.8. do 16.9.2002 bylo jen ze zemí Evropské unie dovezeno 1.800 tun jablek. Jde na tuto dobu o vysoké dovozy. Tyto vyšší dovozy jsou způsobeny vysokou zásobou loňských jablek v zemích EU. Evropská unie tak touto dobou vyprodává za nízké ceny staré skladové zásoby. Kvůli těmto dovozům tak byl podíl těchto „starých jablek„ na trhu kolem 25 %. Tato jablka nyní již nemají žádnou nutriční hodnotu a jsou bez vitaminů. Jejich konzumace organismu nepřispívá. Je třeba, aby se spotřebitel při nákupu těchto jablek informoval, zda se jedná o plody z letošní sklizně. Ovoce čerstvé a rok staré lze velmi dobře rozpoznat i chuťově. V posledním období se také začínají zvyšovat dovozy jablek z Polska, které v loňské sezóně vážně ohrožovaly domácí pěstitele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *