Setkání okrasných školkařů

Skalský Dvůr patřil v polovině ledna Svazu školkařů ČR. Tradiční setkání mělo vedle valné hromady na programu zajímavé přednášky, prezentaci firem a zbyl i dostatek prostoru pro neformální kontakty.

Po dopoledni, které patřilo prezentaci firem v předsálí, zahájil blok přednášek tajemník SŠ ČR Ing. Jan Procházka. Po něm následoval Ing. Jindřich Košner, který představil dendrologický software. Představení moderní školkařské firmy v západní Evropě, se ujal v dalším příspěvku její odbytový manažer Hajo Steinmeyer.
BKN Strobel
Podnik hospodaří na celkové ploše 65 ha. Čistá plocha kontejnerovny dosahuje 32 ha (12 ha je zavlažováno závlahovým mostem a 4 ha pomocí rohoží), skleníků 13000 m2, fóliovníků 13 000 m2, mobilních stolů 9700 m2a chladíren 5300 m3. Vlastníky jsou rodiny Kähler a Schakat.
Zahradnictví se snaží o harmonii mezi aktivní ochranou přírody a hospodárností.
Dvěma základními pilíři v podnikání jsou modernost a konkurenceschopnost. Modernost se projevuje ve snaze osvobodit se od faktorů, které ovlivňují zahradnické postupy – teplota, světelné poměry, půda (příkladem jsou potíže mnoha zahradníků v letech 2002 – extrémě vlhký rok a 2003 – velké množství sněhu, velmi nízké teploty). Tyto faktory eliminuje moderní vybavení a technika. Fóliovníky a skleníky jsou vybaveny elektronickou regulací teploty, automatickým větráním, tepelnými a světelnými clonami. Díky tomu lze například na trh již od konce dubna dodávat zahradní růže s poupaty spolu s Buxus. Kultury mohou být nejen urychlovány, ale i zbržďovány v růstu v chladících boxech (Magnolia, Hamamelis) což je opět jedna z možností jak prodloužit dobu prodeje. Mít výhodné postavení na trhu je dnes otázkou řešení výroby z hlediska načasování dodávek sortimentu odběratelům, vzhledem k možnostem konkurence jiných dodavatelů a tímto způsobem odstraňovat napětí mezi poptávkou a nabídkou. Trendem je zasílat co nejužší skladbu ve stále kratších časových intervalech, s tím souvisí i co nejkratší termíny dodání do obchodů. Prostředkem k uplatnění na trhu je vybudování nového logistického centra, které zajišťuje přesun více než 40 tis. zásilek odběratelům (většinou CCS palety).
Historie školek sahá do roku 1927, tehdy Gustav Strobel otevřel v Pinnenbergu zahradnictví, které se zaměřilo na pěstování venkovních rostlin. O 24 let později v roce 1951 se stala školka i výhradním zástupcem úspěšné francouzské firmy Meilland, zaměřené na šlechtění růží. Jako jedna z prvních budovala již v roce 1963 plochy s dřevinami v kontejnerech, díky zkušenostem získaným v USA. Zahradnictví Strobel & Co získala v roce 1981 firma BKN a následně vznikla BKN Strobel. Zahradnictví se díky rozrůstání městské zástavby dostalo postupně z okraje do centra. Tato poloha umožnila výhodně prodat lukrativní pozemky na sklonku 90. let minulého století a získat tak prostředky na výstavbu nového areálu. Po dvou letech intenzívní práce došlo v roce 2002 k jejímu otevření. Celková cena investice dosáhla přibližně 15 mil. euro.

Podnik byl postaven v CHKO a splňuje nejpřísnější ekologické normy. Voda, která je 100% recyklována se jímá do nádrže o objemu 39 000 m3, čistí se přes energeticky nenáročný pískový filtr (1800 m2), ve kterém se vyčistí nečistoty a zárodky.
Pro zavlažování (možný odběr 270 m3.h-1) jsou použity rohože a mostová závlaha (výrazná úspora místa redukcí cest, rovnoměrnost závlahy).
Přednosti uzavřeného cyklu jsou zcela zřejmé:
1. Sběr srážkové vody a shromáždění na jednom místě
2. Znovu použití temperované vody k závlaze
3. Nezávislost na spodní vodě ani drahé vody z vodovodního řádu.
Izolace systému je řešena položením třech vrstev – fliesem , PE folií proti vodě a polypropylenovou fólií. Pod kontejnery je navíc aqua filc, který zajistí jímavost 1 litru vody na m2.
Délka produkčních ploch je 180 m a šířka 20 m. Tato plocha má sklon do středu 2 % a podélný spád je 0,2 – 0,3 %.
Podle Hajo Steinmayera je spotřeba vody potřebné na zavlažování závislá na zavlažovacím systému. Efektivita využití vody rostlinami je při běžném postřiku 15 – 30%, při použití portálového zavlažovacího zařízení 60% a při kapkové závlaze 95%. V Holmu je závlaha řízena pomocí výpočetní techniky. Informace o situaci na pěstební ploše sleduje vrchní zahradník pomocí speciálního programu, který zpracovává informace z velkého množství elektronických čidel. Díky tomu lze minimalizovat ztráty a optimalizovat pěstební postupy.
Široký sortiment v nabídce zahradnictví je z 50 – 65 % zajišťován z vlastních zdrojů, zbývající část se přikupuje. Dvě třetiny vlastní produkce je pěstována v zahradnictví, třetinu pěstují spolehliví dodavatelé.
Před 4 – 5 lety se podnik zcela specializoval na pěstování kontejnerových rostlin pro zahradnická centra. Dnes zásobují velkoobchodníky, samostatnně existující zahradnická centra i obchodní řetězce.
Růže od Meillanda
Informace o aktivitách zahradnictví doplnil pan Strobel přednáškou o šlechtění a pěstování růží. BKN Strobel je totiž i výhradním zástupcem francouzské šlechtitelské firmy Meilland pro Německo. Popisoval nejen systém a náročnost šlechtění, ale nastínil i strategii prodeje růží.
Jak mohou šlechtitelé obstát na evropském trhu? Inovacemi šlechtění (spojenými s ochranou), techniky a marketingu.
Výchozím materiálem Meilland jsou 2 – 3 tis. rodičovských odrůd. Z těchto odrůd se ročně volí 5 – 8 tis. kombinačních křížení. Každá kombinace je několikrát zastoupena, takže se ročně opylí 100 – 120 tis květů růží, ze kterých se získá 250 – 300 tis. semen. Vše se uskutečňuje ve výzkumném centru Cannet des Maures a Cap D´Antibes. Následný první stupeň selekce je zaměřen na dekorativní vlastnosti – tvar a barvu. V tomto stadiu se pracuje s 150 – 200 tis. odrůdami. Ve druhém stupni selekce (3. a 4. rok práce) je zařazeno již jen 5 – 6 tis. odrůd a výběrovými kritérii jsou dekorativní a objektivní vlastnosti. Třetí stupeň selekce již probíhá ve čtyřech pokusných zahradách (jih Francie, Lion – Francie, Ineberg – Německo, Filadelfie – USA). Z 500 – 1000 sort se v průběhu dvou let vybírá 5 – 10 do dalšího stádia šlechtění na základě vlastností růží z pohledu jejich užitkových vlastností (například v Německu dává spotřebitel přednost zdravým růžím bez chemického ošetření, na pokusné ploše je proto tento agrotechnický zásah vyloučen, naopak ve Francii je chemická aplikace prováděna 8x ročně). Ve čtvrtém stádiu je odrůd 5 – 10, ale od každé odrůdy je vysazeno 30 – 100 exemplářů. Tato a další selekce se provádí již v dalších 20 zemích, výběrovým kritériem jsou možnosti. Posledním stádiem je uplatnění na trhu. Odběratelé licencí jsou zásobeni namnoženým materiálem a mohou dodávat sortiment svým odběratelům. Jedná se o 5 – 6 odrůd. Růže půdopokryvné musí být robustní, zdravé, schopné rychle pokrýt půdu. Naopak pro růže určené k řezu je rozhodující životnost poupěte a množství poupat. U velkokvětých zase vůně, nostalgický tvar květu a dobrá vzrůstnost. Pro růže pěstované v kontejnerech je důležitý keříčkovitý habitus, pro keřové a popínavé růže zdravotní stav (odolnost proti chorobám) a dobrý vzrůst.
Funkčnost náročného procesu šlechtění vyžaduje systém licenční ochrany pro registrované odrůdy. V Evropě existují dva druhy licencí: prodejní (vydávané na jednotlivé rostliny a očkovací (množitel vedle rizika pěstebního nese i riziko prodeje).
V Německu se každoročně na trhu objeví 70 – 90 nových odrůd. Pro lepší orientaci spotřebitele Meilland sortiment rozdělil do komerčních skupin:
– půdopokryvné (zdravé, odolné proti mrazu, vyžadující minimální péči)
– romantika (romantický tvar květů)
– vonné růže Provence (emocinální růže, zákazník se rozhoduje srdcem)
– barevný festival (odrůdy s výraznými barvami)
– popínavé růže
– klasika
– miniatury (zakrslé růže pro pěstování v květináčích, na balkónech a terasách).
Tyto komerční skupiny mají v obchodě přednost. Reklamní kampaň se provádí pro celou skupinu, pokud je skupina kvalitní, zvýší se hodnota každé odrůdy. Licenční poplatky se pohybují v rozmezí 0,25 – 0,6 Eur. Patentované odrůdy jsou chráněny 25 let.
Aktuality nejen pro školkaře
Zajímavé byly příspěvky na téma zahradnického software, zvláště shrnutí Mgr. Aleše Gabriela z firmy Gsoft z Litoměřic. Školkaři se seznámili s firmami nabízející kvalitní software zahrnující skladové hospodaření i výrobu (Zelený Software od Gsoft a Plant-IS), sadovnické projekce (Sadovnická projekce pro Windows, Ing. Karla Ryse z VOŠ a SZaŠ Mělník) a dendrologické (Ing. Jindřich Košner). Velkou aktivitu vyvíjí především firma Gsoft, která navázala úzkou spolupráci se Svazem školkařů ČR i Svazem zakládání a údržby zeleně. Ocenění mezi odbornou veřejností získala Databáze okrasných dřevin Ing. Jindřich Košnera, která zahrnuje 14 729 taxonů. Garantem kvality je Ing. Karel Hieke, který se na tvorbě podílí.
O situaci v oblasti chemických přípravků na ochranu rostlin a s možnostmi rozšíření registrace u přípravků používaných v zemědělství hovořila Ing. Eva Dušková. V loňském roce byly nově registrovány tyto přípravky pro minoritní indikace: Calypso 480 SC určené proti housenkám, červcům a mšicím, Confidor 70 WG proti mšicím, Falcon 460 EC proti padlí a Teldor 500 SC proti botrytidě. Pro letošní rok jsou navrženy k registraci: Aliette 80 WP proti Phytophtora, Pythium, Peronospora, Baycor 25 WP proti listovým chorobám, Euparen Multi proti botritidě a listovým chorobám, Hattrik WG proti listovým chorobám včetně Fusaria, Acrobat MZ proti Oomycetes, Delan 700 WGD, Discus, Amystar, Bravo 500, Score 250 EC a Zato 50 WG proti listovým chorobám,
Setkání okrasných školkařů se zdařilo, škoda, že nedorazili všichni přednášející.
Snahou současného vedení svazu je podpořit propagaci tuzemských pěstitelů mezi nejširší veřejností. Za rok můžeme zhodnotit, jestli se zvolená strategie odrazí i na zvýšených tržbách jejich členů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *