SERAMIS® – kompletní program pěstování a péče o pokojové rostliny

Nelíbí se Vám současný stav pokojových květin ve Vašem bytě, uvažujete o moderním způsobu pěstování pokojových rostlin, ale je Vám líto vašich starých a velkých rostlin pěstovaných v klasickém substrátu? Chcete pokojové rostliny uplatnit novým a netradičním způsobem?

Pak je tu pro vaši inspiraci následující příspěvek s kolekcí fotografií z expozice firmy SERAMIS® na zahradnickém veletrhu IPM Essen 2003 .
Základním předpokladem úspěšného pěstování rostlin touto metodou je substrát – expandovaný jílový granulát vznikající při vysokých teplotách z westerwaldského jílu. Malá pórovitá zrna zadržují větší množství vody než je jejich váha a podle potřeby ho mohou rostlinám znovu uvolňovat. Důležitou vlastností je stabilní fyzikální struktura, která zamezuje slehávání substrátu. Kořeny proto mají stálý dostatek vzduchu, a to i v dalších letech po výsadbě a vytvářejí tak optimální podmínky pro dlouhodobé pěstování pokojových rostlin.
Pěstební systém SERAMIS® obsahuje tyto následující části nezbytné pro úspěšné pěstování rostlin touto metodou:
 expandovaný jílový granulát
 vlhkoznak
 hnojivo pro kvetoucí a zelené rostliny
Jak již bylo řečeno SERAMIS zadržuje takové množství vody, které ve srovnání s pěstováním v půdě umožňuje vynechat 2 – 3 zálivky. Vlhkoznak zapíchnutý v zemním balu rostliny, signalizuje okamžik, kdy je třeba znovu doplnit vodu, resp. živný roztok s hnojivem. Jeho spodní část umožňuje kontakt mezi kořenovým balem a tkaninou, která přenáší vlhkost do horní části, kde se to projeví změnou zbarvení. Je-li kořenový bal vlhký, je okénko modré. Odběrem vody rostlinami substrát vysychá a voda nevzlíná vlhkoznakem a barva se mění na červenou. Barevné změny fungují na optickém principu, vlhkoznak proto neukazuje množství vody, které je třeba dodat, ale kdy je třeba zalévat. Životnost vlhkoznaku je závislá na kvalitě zálivkové vody. Tvrdá voda způsobí dřívější zanesení barevného pole, což zhoršuje jeho funkci. Po dobu modrého zbarvení horního odečítacího okénka má rostlina dostatečné množství vlhkosti. Zálivku provedeme, až je celé pole červeně zbarvené.
Rostliny lze do SERAMISU přesazovat celoročně, protože zemní bal přesazených rostlin zůstává zachován a nedochází k poškozování kořenů. Narozdíl od půdy SERAMIS díky své stabilní fyzikální struktuře nestárne, a proto rostliny již v něm pěstované přesazujeme, až když je nádoba malá. Lze používat veškeré možné vodotěsné nádoby (kov, sklo, keramika, plast atd.) a je lepší zvolit větší, protože pak nebude nutné rostliny delší dobu přesazovat. Je možné vysazovat všechny druhy rostlin – všechny pokojové rostliny včetně kvetoucích rostlin, kaktusů i orchidejí.
Přesazování je čisté, jednoduché a praktické. Rostlinu vyklepeme z původní nádoby a opatrně odstraníme volnou přebytečnou zem. Novou nádobu do jedné třetiny naplníme SERAMISEM, vložíme rostlinu do nádoby a zbývající prostor zasypeme dalším SERAMISEM. Ideální poměr je 1/3 zemního balu rostliny a 2/3 SERAMISU.
Délku vlhkoznaku pak zvolíme podle velikosti nádoby a zapíchneme jej do zemního balu rostliny, u velkých rostlin až po odečítací okénko. Neměli bychom jej znovu z půdy vyndávat, protože se poškodí tkanina, která vede vodu a vlhkoznak a následně ztratí funkčnost. Vlhkoznak ovšem neukazuje množství vody, kterým je třeba rostlinu zalít. To je závislé na velikosti nádoby, doporučuje se množství 1/4 objemu dané nádoby.
Rostliny zasazené v SERAMISU je třeba pravidelně hnojit. Výživu rostlinám dodáváme při každé zálivce roztokem životně důležitých živin. Pro většinu rostlin použijeme koncentraci dodávaného hnojiva 0,2% (2 ml / 1 l vody) a v období růstového klidu nebo citlivé rostliny hnojíme poloviční koncentrací.
Tento sytém pěstování rostlin je tedy vhodný nejen pro velké hotely a banky, ale určitě ho ocení i velmi zaměstnaní a často cestující lidé, kteří mohou na delší dobu opustit svůj byt, aniž by se museli obávat, v jakém stavu naleznou svoje květiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *