Sdělení Státní rostlinolékařské správy o uznání rovnocennosti opatření České republiky v ochraně proti šíření karanténních bakterióz bramboru opatřením užívaným v EU

Státní rostlinolékařská zpráva oznamuje, že na základě Rozhodnutí Komise EU 2003/450/EC ze dne 18. června 2003 byla opatření užívaná v České republice v ochraně proti šíření Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Cms) uznána za rovnocenná opatřením užívaným ve členských státech EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *