Sdělení Státní rostlinolékařské správy o postupu rostlinolékařské služby v Bavorsku při rostlinolékařské kontrole dovážených zásilek nesadbových brambor původem z České republiky

Státní rostlinolékařská správa (SRS) informuje tímto o postupu bavorské rostlinolékařské služby při provádění rostlinolékařské kontroly dovážených zásilek nesadbových brambor českého původu.

Sdělení poskytl na žádost SRS písemně Bavorský zemský úřad pro zemědělství – Institut pro ochranu rostlin, který je úředním orgánem v Bavorsku oprávněným provádět rostlinolékařské dovozní kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. Do členských států EU lze vyvážet nesadbové brambory původem z České republiky na základě Rozhodnutí Evropské Komise 2003/450/EC ze dne 18. června 2003, kterým byla opatření užívaná v České republice v ochraně proti šíření Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uznána za rovnocenná opatřením užívaným ve členských státech EU (viz Sdělení SRS č.j.0534/2003/Ř-10 ze dne 1.7. 2003).

Při vývozu do EU přes státní hranice SRN – spolkové země Bavorska :
a) musí být zásilka nesadbových brambor doprovázena rostlinolékařským osvědčením, vydaným SRS, které stvrzuje splnění fytokaranténních požadavků EU (viz Sdělení SRS č.j.0534/2003/Ř-10 ze dne 1.7. 2003);

b)lze uskutečnit přechod státní hranice pouze na některém z úředních vstupních míst v Bavorsku určených k provádění fytokaranténní dovozní kontroly (celní úřad Furth im Wald, celní úřad Waidhaus a celní úřad Schirnding- Landstrasse).

Při dovozní rostlinolékařské kontroly v Bavorsku se provádí
– kontrola rostlinolékařského osvědčení a dalších přepravních dokladů,
– kontrola totožnosti zásilky (shoda nákladu s údaji v rostlinolékařském osvědčení a dalších dokladech),
– popřípadě vyšetření ulpělé zeminy na hlízách brambor a v dopravním prostředku na výskyt karanténních druhů cystotvorných háďátek,
– odběr vzorku 200 hlíz bramboru z každé zásilky pro pozdější laboratorní testování přítomnosti karanténních bakterióz (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus a Ralstonia solanacearum), zásilka však není zadržena v karanténě do ukončení tohoto testování a může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka určena k vykládce v jiném členském státě EU než SRN, je propuštěna v celním režimu tranzitu (T 1) k provedení rostlinolékařské kontroly a k vyclení v celním úřadě v místě vykládky. Dovozce zásilky musí být registrován pro účely rostlinolékařské péče ve členském státě EU příslušném místu vykládky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *