Šance pro zeleň

„Vy nějakou šanci pro zeleň znáte?“ Už slyším skeptickou otázku, která by mě vlastně ani moc nepřekvapila. V poslední době se přece sluší si postěžovat, uvést nějakou zaručeně katastrofickou prognózu a hlavně pochybovat o východisku. Dvě události na sklonku léta však posílily mou naději, že zeleň u nás přece jen šanci má.

Přesvědčil mě o tom jednak seminář o veřejné zeleni, který ve dnech 19. a 20. srpna pořádala Zahradnická fakulta v Lednici spolu s firmou Arboeko s. r. o. a také výsledky každoroční soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo roku – Park a Zahrada roku 2006, jež v rámci lednického semináře vyhlašoval Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ).
Zájem byl obrovský
Nestává se často, aby pořadatelé semináře pro 200 osob museli další zájemce odmítat, protože by se nevešli do vysokoškolské auly ani do učeben, kam byly přednášky zvukem i obrazem přenášeny. Na semináři se sešli odborníci z 27 českých, 38 moravských a 27 slovenských měst. Lidé, kteří z vlastní zkušenosti tuto problematiku znají, protože pracují na magistrátech, městských a obecních úřadech na odborech životního prostředí či v inspekci, jsou pracovníky technických služeb, zastupují velké zahradnické firmy nebo jsou členy výzkumných týmů. A do Lednice si rozhodně nepřijeli odsedět nudné školení. Opravdu je zajímaly ukázky děl nejvýznamnějších světových autorů krajinářských úprav na přelomu 19. a 20. století. Své poznatky z praxe konfrontovali s nejnovějšími informacemi o moderních technologiích a zahradnické mechanizaci a uvítali také možnost dozvědět se od zahraničních přednášejících z Rakouska a z Nizozemska podrobnosti o jejich úspěších a problémech v zahradnické a realizační praxi.
Park a Zahrada roku 2006
Toto odborné fórum dovedlo také ocenit profesionální provedení vítězných děl soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo roku (Park a Zahrada roku 2006), kterou SZÚZ každoročně vyhlašuje spolu s ministerstvem životního prostředí a Společností pro zahradní a krajinnou tvorbu.
Vítězné realizace v kategorii Park roku totiž dokazovaly, že svou zodpovědnost za životní prostředí si uvědomuje jak organizace zaměřená na výchovu nejmenších dětí, tak velká firma, jež si objednala zahradnické úpravy nejen pro svou reprezentaci, ale protože chce zajistit svým zaměstnancům příjemné pracovní prostředí. Město zase pro své občany buduje novou plovárnu.

1. místo
Odborná komise, která hodnotila v celé České republice díla přihlášená do soutěže, ocenila jako vítěze Zahradu ekologické výchovy v Českých Budějovicích. Dílo získalo také cenu děkana Zahradnické fakulty MZLU v Lednici. Úkol vybudovat zahradu, kde by se děti mohly něco nového dozvědět, zadala firmě Ing. Jiřího Hájka Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti. V Českých Budějovicích provozuje mateřskou školku a sestry se rozhodly rozšířit zahradu školky o restituovaný pozemek a otevřít tento prostor nejenom dětským hrám. Chtěly vybudovat také dřevěný pavilon, v němž by se děti učily přímo v přírodě a také čtyři malé zahrádky různého charakteru. Své místo si zde našla zahrádka stepní, zahrada s mokřadem, další s teplomilnými rostlinami a poslední s kyselinomilnými rostlinami. Děti tak mohou po celý rok sledovat proměny rostlin z různých klimatických pásem a naučit se chápat přírodu.

2. místo
Druhou cenu v soutěži získala firma Zahrada Olomouc, s. r. o za dokonale provedenou úpravu zahrady kolem velké stavební společnosti GEMO, spol. s r. o. v Olomouci. Ocenění zcela jistě dokazuje, že nejenom založení parku, ale také dokonale odvedená zahradní úprava kolem sídla firmy je moudrým činem. Nejenže upravené okolí přispívá k reprezentaci firmy navenek, ale znamená to také, že jí záleží na zaměstnancích. Navíc své sídelní město obohacuje o upravenou zelenou plochu. Jeden z autorů projektu, Ing. Radek Pavlačka říká, že návrh řešení je inspirován italskou renesanční vilou. Zahrada je propojena s budovou. Ze schodiště proskleného vestibulu ji každý návštěvník vidí z nadhledu v různých výsečích skleněných tabulí. Jak vstupní reprezentativní, tak zadní meditativní zahrada se navzájem přelévají v přísně geometrických kompozicích, aby se nakonec rozplynuly v organických tvarech zadní louky. Silný dojem z velkorysých zahradních úprav podporuje navíc dokonalá údržba, kterou po celý rok zajišťuje jeden zaměstnanec realizační firmy Zahrada Olomouc.

3. místo
Třetím místem v soutěži v kategorii Park roku 2006 byla oceněna brněnská firma EDEN, s. r. o. za práci na novém koupališti ve Znojmě. Čtyřicet pracovníků pokládalo celých devět dní na zajímavé terénní modelace 13 000 m2 kobercového trávníku. Spolu se znojemskou firmou Ing. Břetislava Weisse bylo také podle projektu Ing. Zdenka Sendlera upraveno dětské hřiště, vysázeny nové stromy a plocha ohrazena demontovatelným plotem. Plot se po sezóně jednoduše složí a Znojmo se může chlubit novým parkem, který o svém významu pro rekreaci občanů přesvědčí i počáteční odpůrce tohoto projektu nacházejícího se v bezprostřední blízkosti Louckého kláštera.
Odborná porota se letos ve svých názorech na zahrady a parky přihlášené do soutěže vzácně shodla. Potvrdilo se, že kvalita práce zahradnických firem se stále zlepšuje. Jako vždy nejlepší díla vznikla v úzké spolupráci osvíceného investora, zahradního architekta, který zpracoval kvalitní projekt a profesionální realizační firmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *