Ruzyňská fytokaranténní inspekce v novém kabátě

Pracovníci fytokaranténní inspekce Státní rostlinolékařské správy na letišti v Praze-Ruzyni zajišťující rostlinolékařské prohlídky zásilek rostlinného materiálu podléhající těmto kontrolám se přemístili do nového pracoviště.

Tento moderní objekt byl postaven v druhé polovině loňského roku a je umístěn v sektoru ruzyňského letiště vyhrazeném pro leteckou nákladní (cargo) dopravu. Celá investiční akce byla pořízena z rozpočtu resortu Ministerstva zemědělství. Pracoviště je vybaveno speciální přístrojovou technikou, která byla z velké části hrazena z programu PHARE.
V současné době plní přechodová stanice Praha-Ruzyně funkci jednoho z pohraničních vstupních míst. Po přijetí ČR do EU budou všechna pohraniční vstupní místa zrušena s výjimkou právě tohoto nově vybudovaného pracoviště, jež bude sloužit k odbavování zásilek rostlinného původu, které se k nám budou dostávat letecky ze zemí mimo EU, tzv. třetích zemí. Česká republika se tím zapojí do systému fytokaranténní ochrany společného evropského území. Budeme tedy spoluodpovědní za to, že se na trh EU nedostane zboží rostlinného původu, které by mohlo být zdrojem šíření karanténních škodlivých organismů.
Podle Ing. Zdeňka Tesaře, vedoucího pražského oblastního odboru SRS je pracoviště po technické stránce vybaveno tak, aby byla přítomnost nežádoucích organismů včas a spolehlivě zjištěna.
Z uvedeného je tedy jasně patrné, že předvstupní aktivity SRS probíhají nejen v oblasti přípravy a přijímání nové legislativy, ale také v jejím praktickém uplatňování, včetně zdokonalování technického vybavení pracovišť. Současně také dochází k dalšímu zvyšování odborné úrovně zaměstnanců SRS tak, aby po vstupu ČR do EU v květnu letošního roku byla schopna pracovat na stejné úrovni, jako rostlinolékařské služby ostatních členských zemí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *