Rozšiřování výroby – cesta budoucnosti

Polabská nížina se díky své úrodné půdě a vhodnému klimatu stala domovem mnoha zelinářských a zahradnických podniků. Počátky zahradnické a zelinářské výroby zde sahají do třicátých let minulého století a její postupný rozvoj byl dříve zajišťován prostřednictvím zemědělských statků a družstev. Jak takový podnik vypadá dnes jsme se zajeli podívat do Lysé nad Labem.

Začátky firmy Montano Valtr, s. r. o., sahají do roku 1992, kdy Ing. Josef Valtr úspěšně zprivatizoval Společný zemědělský podnik v Lysé nad Labem. Ten se specializoval na zelinářskou a zahradnickou výrobu. Koncem devadesátých let po ukončení studií v České republice a pracovní stáži ve Velké Británii vstupuje do společnosti syn Ing. Tomáš Valtr.
Montano Valtr, s. r. o., sdružuje další dvě firmy, Zahradnictví Litol, s. r. o., a Montano květiny, s. r. o.

Zeleninová sadba
Výroba sadby je hlavní činností společnosti a za léta působení se Montano Valtr stalo největším tuzemským producentem zeleninové sadby. Loňská produkce činila 35 miliónů kusů sazenic, z toho pět miliónů bylo určeno na export. Druhová skladba polní zeleniny se v posledních letech značně změnila. Košťálová zelenina je zejména nahrazována listovou zeleninou, především saláty.
Sadba se pěstuje dvěma způsoby: V kazetách o rozměrech 40 x 60 centimetrů, které jsou vyráběny v různém provedení v závislosti na množství počtu pěstebních buněk. Výhodou tohoto způsobu pěstování jsou nízké výrobní náklady, snadná manipulace a doprava sadby a samozřejmě úspora produkční plochy.
Způsob pěstování sadby v lisovaných balíčcích o velikostech 3 x 3 a 4 x 4 byl zaveden v roce 2002 a je zejména vhodný pro rané pěstování zeleniny. Osvědčil se i pro celoroční pěstování sadby salátů a pekingského zelí. Z navlhčeného substrátu jsou strojově formovány krychle požadované velikosti, do kterých je automaticky prováděn výsev. Oseté půdní balíčky jsou v počtu 150 nebo 216 kusech umístěny do přepravek a před jejich rozmístěním na pěstební ploše stráví potřebnou dobu ve speciálně klimatizované hale kde proběhne naklíčení semen. Předností tohoto způsobu pěstování je neporušení kořenového balu rostliny.
Množství sadby se produkuje na základě předem stanovených zákaznických objednávek, které obsahují požadovaný druh, odrůdu, typ a množství sadby a přesný termín odběru. Zákazník si mimo hotové sadby může také objednat pouze výsevy k vlastnímu dopěstování. Součástí služeb zákazníkům je také dodávka sadby na místo určení ve stanoveném termínu.
Produkce květin
V minulosti byla produkce květin pouze doplňkovým sortimentem společnosti, ale v posledních letech se výroba v této oblasti rapidně zvýšila.
Jarní produkce květin zahrnuje výrobu Primula vulgaris v různých barvách v počtu 350 000 kusů. Cibuloviny jsou zastoupeny narcisy, tulipány, hyacinty, krokusy a kosatci v počtu 150 000 kusů. V nabídkové skladbě je také pryskyřník asijský (Ranunculus asiaticus) v počtu 20 000 kusů ročně.
Z produkce balkónových rostlin je největší výroba pelargonií (Pelargonium peltatum) v počtu přesahující 40 000 kusů plat. V každém platě je umístěno 10 zakořeněných řízků
Prvenství v nabídce podzimních květinách drží chryzantémy typu Multiflorum v počtu 250 000 ks. Rostliny jsou pěstovány v hrncích o velikosti 12 a 19 cm. K podzimnímu sortimentu květin patří i bramboříky ve dvou velikostech a to 9 a 12 cm v nejrůznějších barvách. Jejich celková produkce je 60 000 ks.
Pro vánoční období je připraveno 200 000 ks poinzécií (Euphorpia pulcherrima) v barvě červené, růžové a bílé.
Všechny rostliny kromě pelargonií jsou pěstovány z nakoupených řízků nebo mladých sazenic a dopěstovávají se do prodejní velikosti.
Doplňková produkce je zajištěn pěstováním trvalek v široké odrůdové skladbě a jahodové sadby. Odbyt květin je z velké části zajištěn prodejními řetězci. Firma úspěšně spolupracuje nejenom s řetězci se specializací na prodej rostlin, ale i s ostatními, kteří nabízí květiny pouze v akčních nabídkách. Zboží nabízené těmto řetězcům musí splňovat řadu kritérií a to nejenom po stránce kvalitní, ale i expediční. V průběhu celého pěstování a před expedicí je produkce kontrolována Státní rostlinolékařskou správou.
Rozšiřování výrobních ploch
Stále se zvyšující zájem po zelinářské sadbě a hrnkových květinách přinutil firmu na tento požadavek reagovat. Uspokojit požadavky zákazníků bylo pouze možné rozšířením pěstebních ploch. Z tohoto důvodu začala v listopadu 2006 stavba nových skleníkových ploch o velikosti 1,8 ha, která byla dokončena letos v květnu. Výstavbě skleníků předcházel výběr vhodného pozemku. Hlavními kritérii pro jeho výběr byla vzdálenost ke stávajícím výrobním střediskům a možnosti napojení na inženýrské sítě. Jako nejvhodnější volba byl zvolen dlouhodobý pronájem pozemku o velikosti 9 ha vzdáleného přibližně 300 metrů od střediska Litol. Po provedení terénních úprav a vybudování příjezdové komunikace a inženýrských sítě se započalo se samotnou stavbou hliníkové konstrukce. Ta byla dovezena z Nizozemska, kde jedna její část byla používána tři roky a druhá pět let. Skleněné výplně jsou nově pořízené. Součástí stavby jsou betonové chodníky, které slouží pro obslužnost skleníku pracovníky i lehkou technikou. Nainstalovaná řídící jednotka zabezpečuje klimatizaci celého skleníkového komplexu. Skleníkovou plochu je možné zavlažovat postřikem nebo kapkovou závlahou, která je převážně využívána u výroby hrnkových rostlin. Vytápění je zajištěno plynovým tepelným systémem rozvedeném potrubím v délce 15 km. Celou pěstební plochu je možné pomocí plachtových stěn jednoduše rozdělit na jednotlivé samostatné sekce. Tyto nově vytvořené produkční plochy jsou převážně určené pro pěstování sadby v lisovaných balíčcích umístěných v plastových přepravkách. Jejich pokládání a sbírání z plochy je zajištěno automatizovaným procesem. Součástí skleníkového komplexu jsou vyhrazené prostory pro expedici výpěstků s rampou pro jejich nakládku a vykládku. Na výstavbě se celkem podílelo sedm dodavatelských firem.
Pracovní síla
Přes všechnu snahu zautomatizovat co nejvíce jednotlivých pracovních úkonů nezbytných ve výrobě, je stále zapotřebí lidské ruční práce. Produkce společnosti je zabezpečena osmdesáti pracovníky. Někteří z nich pracují v zelinářské výrobě přes 25 let. Vstupem České republiky do Evropské unie se naskytla možnost získat pracovní sílu ze zahraničí. Tato možnost byla využita a v řadách zaměstnanců společnosti najdeme Angličany, Poláky, Slováky, Nizozemce ale i Rumuny a Moldavce.
Firma spolupracuje se Zemědělskou univerzitou v Kyjevě. Její studenti přijíždí do Lysé vykonávat tří až šestiměsíční odbornou praxi.
Rozvoj výroby
Na to jak probíhal postupný rozvoj společnosti jsme se zeptali výrobního ředitele Ing. Tomáše Valtra: “V průběhu devadesátých let minulého století veškeré zisky z výroby směřovaly na umoření závazků plynoucích z privatizace bývalého zemědělského podniku. Teprve později se mohli uvolnit finanční prostředky na modernizaci a rozšiřování výroby. V roce 2003 byla dokončena stavba fóliovníku španělské konstrukce od firmy Inverca v celkové ploše 3200 m2 . Naší další velkou investicí byl pronájem výše zmiňovaných ploch s následnou výstavbou skleníkové plochy, kterou plánujeme do budoucna ještě rozšířit. Pro malé odběratele bylo ve středisku Litol vybudováno nové prodejní místo, kde si zákazníci mohou přímo zakoupit květiny z našeho sortimentu. Rostlinný sortiment jsme letos obohatili o produkci hortenzií a tújí. Pokud se tato produkce osvědčí plánujeme její navýšení. O širším rozšíření nabídky našeho sortimentu v současné době neuvažujeme. Celosvětový trend většiny producentů zahradnických výpěstků je specializace výroby na úzký záběr druhové nabídky. Ta je vyvážena masivním množstvím produkce jednotlivého rostlinného druhu. Touto cestou chceme směřovat i naší výrobu ”. Na otázku, jaká je situace výroby zeleninové sadby a hrnkových květin v ČR, Ing. Tomáš Valtr odpověděl: “Většina současných firem, které se zabývají výrobou rostlinného materiálu, vznikly postupnou privatizací bývalých zahradnických závodů, družstev, atd. Noví majitelé tímto způsobem získali výrobní plochy, které v mnoha případech nejdříve musely projít nákladnou modernizací, aby plnily požadovanou funkci. Na rozšiřování výroby často nebyl prostor ani finance. Postupným nárůstem poptávky po rostlinách ale nastává problém, jak těmto požadavkům vyhovět. Pokud nechceme být odkázáni na jejich dovoz ze zahraničí, musí být produkce zajištěna domácími výrobci. S tím samozřejmě souvisí rozšiřování pěstebních ploch. Velkým přínosem pro rozvoj výroby by také byla větší aktivní podpora státu, jako je tomu například v Polsku”.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *