Autor
Kategorie:
Nezařazené

Rozmnožování okrasných dřevin mikropropagací

Rozmnožování rostlin pomocí tkáňových kultur (TK, mikropropagace, rozmnožování in vitro) patří mezi hlavní metody produkce orchidejí, tropických rostlin ozdobných listem a některých hrnkových rostlin ozdobných květem. Pro školkařské účely se pomocí mikropropagace množí rododendrony, azalky, kalmie, šeříky a jiné listnaté dřeviny. V USA a Kanadě tvoří TK množené rododendrony až 80 % jejich celkové produkce.

Výhody mikropropagace
Školkařské výpěstky, které byly rozmnožovány pomocí TK, mají oproti konvenčně množeným rostlinám řadu výhod. Mají větší sklon k samovolnému větvení, takže materiál má kompaktnější, hustší habitus. Není rovněž potřeba jejich častého zaštipování jako v případě řízkování. Tento jev byl popsán zejména u rododendronů (Rhododendron), muchovníku (Amelanchier) a různých kultivarů bříz (Betula).
Řízky odebrané z mikropropagovaných rostlin koření daleko ochotněji, neboť u nich dochází k rejuvenilizaci. Další výhodou TK je namnožení obrovského množství mladého materiálu z prakticky jedné matečné rostliny. To umožňuje zavedení nových odrůd a kultivarů na trh téměř okamžitě po jejich vyšlechtění.
Princip mikropropagace
Zdrojem mikropropagulí je tzv. explantát – malá část matečné rostliny, která se povrchově desinfikuje a přenese asepticky na kultivační médium uzavřené většinou ve skleněných kontejnerech (proto se TK říká také in vitro kultury, tj. kultury ve skle). Explantátem bývá většinou apikální nebo axilární pupen, popř. jen jeho nejdůležitější část, meristém. Pomocí hormonů ze skupiny auxinů a cytokininů se explantát přinutí k prorůstání. Principem je zrušení apikální dominance terminálního pupenu celého prýtu. Axilární pupeny na mikroprýtu pak dále volně prorůstají a mikropropagule se dále (do nekonečna) rozvětvuje a dělí. Rozvětvená mikropropagule může být dále rozřezána a přenesena na čerstvé médium, obvykle za 4-6 týdnů. Za rok lze tedy z původně jediného pupenu získat řádově tisíce až desetitisíce mikrořízků. Morfologie mikrořízků je odvislá jak od druhu či variety rozmnožované rostliny, tak od složení kultivačního média. V ideálním případě jsou výsledkem mikroprýty s plně vyvinutými lístky schopné rychlého zakořenění a dalšího růstu. Kultivační médium obsahuje vedle hormonů i všechny ostatní potřebné látky nutné ke zdravému růstu rostlin tj. minerály, vitamíny a cukr. Na takovýchto půdách by se ovšem za normálních podmínek brzy rozbujely především mikroorganizmy (bakterie a houby), jejichž růst je pochopitelně nežádoucí. Proto se veškeré manipulace s explantáty musí odehrávat v aseptických podmínkách v boxech s laminárním prouděním vzduchu, tzv. flow-boxech. Některé laboratoře ve snaze získat co největší množství mikroprýtů přidávají do kultivačního média vysoké hladiny hormonů – cytokininů. Výsledkem je sice obrovské množství prýtů, které jsou však podřadné kvality: Jsou vytáhlé, s malými, slabě vyvinutými listy a špatně koření. Řízky s podobnou morfologijí jsou pro komerční množení bezcenné.
Zakořeňování mikrořízků
V praxi se používají dva hlavní způsoby zakořeňování. Zakořenění in vitro, tedy ve sterilních podmínkách, je sice ekonomicky náročnější, avšak umožňuje skladování většího množství mikrořízků v lednici po dobu 5-15 týdnů bez výrazných změn na jejich zdravotním stavu. Takto lze lépe plánovat produkci a využití pracovní síly v zahradnickém provozu. Druhou možností je zakořeňování mikrořízků v nesterilních podmínkách. Mikrořízky jsou sklízeny přímo z produkčního média a po ošetření práškovým stimulátorem obsahujícím auxiny napíchány přímo do rašelinového substrátu. Při převodu do nesterilních podmínek je potřeba udržet relativní vlhkost vzduchu (RVV) blízkou 100 %, neboť mladá pletiva mikrořízků mají jen spoře vyvinutou epidermis (pokožku) a voskovou kutikulu. Sadbovače s mikrosadbou se proto umísťují do plastikových kazet s průsvitnými víky. Vysokou RVV lze rovněž udržet zakrytím pěstebních stolů plastovými stany nebo použitím speciálních mlžících zařízení produkujících tzv. suchou mlhu. Mikrořízky se po zakořenění, které trvá 4-5 týdnů, postupně přivykají nižší RVV větráním. Po dalším týdnu s nimi lze zacházet jako s ostatním běžným školkařským materiálem.
Vhodnost nákupu mikrořízků „in vitro“ produkčními školkami
Otázku, zda nakupovat mikropropagule dřevin ze specializovaných TK laboratoří ve stadiu mikroprýtů na zakořeňovacím médiu in vitro či sáhnout raději po již zakořeněných a aklimatizovaných mikrořízcích v rašelinovém substrátu, si musí vyřešit podle konkrétních podmínek každý školkařský podnik individuálně. Nákup propagulí in vitro má řadu výhod. Jsou oproti již zakořeněné mikrosadbě 2 až 3x levnější, jejich malé rozměry umožňují snadnou dopravu či zasílání poštou, vztahují se na ně mírnější fytosanitární opatření při transportu přes státní hranice. Před první větší objednávkou mikrořízků in vitro by si měl však každý školkařský závod ověřit zvládnutí jejich aklimatizace a dopěstování na malém počtu testovacích rostlin. Doporučuje se rovněž konzultace se zaběhlými TK laboratořemi. Ty renomované obvykle dodávají vedle in vitro kultur i zakořeněné mikrořízky či polohotové mladé rostliny v různém stupni rozpěstovanosti.
Při objednávce již zakořeněné mikrosadby žádné problémy s aklimatizací nehrozí. Zacházení s ní se příliš neliší od péče o právě zakořeněné řízkovance. Mikrosadbu je vhodné odebírat osobně, neboť její zasílání poštou vyžaduje speciálně upravené kartony bránící vyklopení sazenic ze substrátu a jejich znehodnocení. Takovéto balení však nepříjemně zvyšuje jejich cenu.
Závěr
Mikropropagace je dnes ve školkařství standardní metodou množení. Využívá skutečnosti, že za jedno vegetační období lze z mikrořízků velikosti 1-2 cm dopěstovat silnou rostlinu v kontejneru P9 se 2-3 výhony schopnou přezimování v našich podmínkách. Výhodou mikrosadby je její velmi nízká cena a malé prostorové nároky ze začátku vegetace (jaro), kdy mnoho školkařských podniků bojuje s nedostatkem místa v temperovaných sklenících. Odpadá také nutnost neekonomického zimování matečných rostlin, které je energeticky a prostorově vysoce náročné.
V případě odběru mikrosadby od seriózní TK laboratoře získávají školkařské závody rovněž záruku kvalitního a zdravého materiálu, který roste definovaně a vyrovnaně, což má pro velkoprodukci nedocenitelný význam.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *