Rosa klub oslavil čtyřicáté výročí založení

Rosa klub je jednou z prvních zájmových organizací; na krátkou dobu vznikla již za první republiky. Milovníci a pěstitelé růží založili Rosa klub České republiky 2. dubna roku 1968 a jeho prvním předsedou byl Doc. Ing. Bohumil Jaša, Csc., známý zahradník a odborník.

Klub sdružuje jak odbornou veřejnost z řad školkařů a botaniků, tak pochopitelně i nadšené amatéry, kteří v současné době tvoří většinu členské základny klubu. Smyslem funkce klubu je především propagace růží, pořádání setkání či účast na výstavách. Plánem klubu je vytvoření muzea růží a růžové genobanky. V současné chvíli sdružuje 250 členů, jejichž průměrný věk je 66 let. Podle slov dnešního předsedy Rosa klubu, Dr. Josefa Thomase, je 13 ze zakládajících členů stále členy Rosa klubu. Velmi pozitivní informací je, že 31 % jejich členů se přihlásilo po roce 1990. Z akcí pořádaných v loňském roce jmenujme exkurzi do Dendrologické zahrady pod odborným vedením RNDr. Jiřího Žlebčíka. K dalším setkáním milovníků růží došlo v růžové zahradě v Lidicích či ve vybraných růžových školkách.

Hodnocení novinek

Významným počinem pro růžařství u nás bylo založení soutěžního rozária v Hradci Králové v roce 1972. To funguje dodnes a každoročně se tam v režii klubu vyhlašuje Zlatá růže města Hradce Králové. V loňském roce se jednalo již o 25. ročník této mezinárodní soutěže; první hodnocení proběhlo roku 1975. Jedná se o první a jediné soutěžní rozárium ve střední a východní Evropě. Je důležitou součástí evropské soustavy soutěžních rozárií a v poslední době se dočkalo také významného zájmu zahraničních šlechtitelů. Čtvercové uspořádání záhonů se čtyřmi kultivary v množství tří až pěti rostlin podporuje estetické působení rozária. O růže pečují standardním způsobem, ale bez použití postřiku proti houbovým chorobám. Růže jsou před konečným posouzením sledovány dva (velkokvěté, mnohokvěté, miniaturní), respektive tři (sadové, botanické, pnoucí, pokryvné) roky. Hodnocené růže jsou rozděleny do čtyř skupin podle zahradnických kritérií – to má význam při hodnocení významu jednotlivých vlastností. Metody bodování byly upraveny ve spolupráci se zahradníky a botaniky podle standardů Světové federace růžařských společností.
Výsledky soutěže jsou vodítkem také pro školkaře. Soutěž má velký význam pro tuzemské pěstitele právě proto, že jsou růže hodnoceny v podmínkách našeho klimatu. Kromě výpěstků českých šlechtitelů jsou do hradeckého klání přihlašovány růže z proslulých evropských šlechtitelských domů. V loňském roce získala ocenění Zlatá růže velkokvětá sytě tmavorůžově kvetoucí růže LINE RENAUD Meiclusif francouzského šlechtitele Alaina Meillanda.
Letošní den otevřených dveří zde plánují 14. června.

Genofondová sbírka růží

Na základě výzvy Světové federace růžařských společností začal Rosa klub pracovat na vytvoření genofondového rozária českých růží. Ke spolupráci se ochotně nabídla Střední zahradnická škola v Rajhradě a brněnské opatství řádu augustiniánů. Cílem je vytvoření kompletní kolekce růží českých i slovenských šlechtitelů pro zachování genetických vlastností a možnost jejich znovuobnovení. Problémem je vyhledání vyšlechtěných růží. Důležitou otázkou je pravost odrůdy, proto jsou do sbírek zařazovány odrůdy, kde je možné ručit za pravost odrůdy a jejich zdravotní stav. Dnes je shromážděno zhruba 300 odrůd ze 400 vyhledaných v literatuře.
Se samotnou kompletací sbírky začali v Rajhradě v roce 2006. V prvním roce sběru navštívili Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, v. v. i., v Dendrologické zahradě, dále v rozáriu Flóry Olomouc a arboretu Borová Hora, patřící Technické univerzitě ve Zvolenu, kde získali zhruba 120 odrůd najednou. V roce 2007 se vydali za hranice, do německého světového rozária Sangerhausenu, odkud dovezli zhruba 70 druhů. Za problém označil Ing. Bohumil Zavadil nedostatek novošlechtění ve sbírce. Plánují ještě navštívit Baden bei Wien a ještě jednou Sangerhausenu. Nutné je také kontaktovat všechny české šlechtitele.
I v letošním roce plánují otevření sbírek veřejnosti, plán je na přelomu června a července. Informace o této akci bude uveřejněna na internetových stránkách školy – www.skolarajhrad.cz.
Rosa klub vydává pro své členy dvakrát ročně Zpravodaj, který přináší řadu informací od pozvánek na různé růžařské akce, přes reportáže a novinky z oboru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *