Rok 2009: nové technologie i choroby

Dělejte s námi svět krásnější! Takto zní motto, které si pro své podnikání vybrala společnost Agro CS, a. s. Dlouhodobě úspěšná a stále se rozvíjející firma působí ve čtyřech divizích. Nejrozsáhlejší je výrobní a obchodní program určený zahradníkům. O tom, že společnost má zájem nejen prodávat své produkty, ale také přispívat ke zvyšování odbornosti pěstitelů, svědčí organizování četných seminářů. Jedním z takových počinů byla i akce zaměřená na nové poznatky z ochrany rostlin, testování substrátů a hnojení.

Koncem února se pěstitelé ze školkařských a květinářských firem sešli v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, aby společně vyslechli informace o novinkových produktech i odborné přednášky zaměřené především na ochranu rostlin a vlastnosti pěstebních substrátů.
Rok 2008 byl pro společnost Agro CS, a. s., poměrně úspěšný. Pro udržení tohoto trendu se rozhodla investovat do zkvalitňování technologií i služeb pro zákazníky. Byla započata rekonstrukce již dříve pořízeného bývalého textilního závodu Tiba v České Skalici s cílem zmodernizovat a především ztrojnásobit skladovací kapacity podniku, které by měly být jako celek zprovozněny letos na jaře. Ještě podstatnější novinkou je budování nové výrobní haly pro výrobu profesionálních pěstebních substrátů. Zatímco v předchozím případě šlo o nutné zvětšení prostor pro skladování, u výroby substrátů jde spíše o technologická kvalitativní vylepšení. „Přestože větší část objemu prodeje pěstebních substrátů představují produkty určené pro hobby trh, chceme být i nadále spolehlivým dodavatelem a uspokojovat především zákazníky z řad profesionálů. Proto je nezbytné držet krok s novými technologiemi výroby substrátů,“ vysvětlil důvody budování haly Dr. Jiří Miler, obchodní ředitel společnosti.

Čtvrtá generace hnojiv
Již patnáct let si v České republice můžete koupit dlouhodobě působící hnojivo Osmocote fungující na principu pryskyřicí obalovaných granulí, z nichž se v půdě díky osmotickému efektu postupně uvolňují živiny. Americká společnost Scotts Proffesional toto hnojivo vyrábí mimo jiné ve třech závodech na evropském kontinentu a na trh jej dodává ve čtyřech základních typech. Nejužívanější je typ se standardním průběhem uvolňováním živin, nabízený ve čtyřech variantách s rozdílnou dobou působení (3–4, 5–6, 8–9 a 12–14 měsíců), ale například pro školkařskou produkci je vhodnější tzv. low start, který v prvních měsících uvolňuje živiny jen minimálně. V nabídce je dále ještě tzv. hi end a protect. Velkou výhodou hnojiva Osmocote je obsah mikroelementů, stejnoměrné uvolňování živin a vysoká konzistence granulí zajišťující lepší a přesnější dávkování. Pro nadcházející sezónu se mohou pěstitelé těšit již na čtvrtou generaci dlouhodobě působícího hnojiva, prodávaného pod označením Osmocote Exact Protect. Firma Scotts totiž vyvinula a patentovala zcela novou technologii dvojitého obalování granulí (DTC – Dual Coating Technology), která zabraňuje uvolňování živin v prvních třech měsících po aplikaci a je tudíž vhodná pro podzimní hrnkování ve školkách, kdy pěstitel chce začít s přihnojováním kultury na jaře. Nízké teploty v zimním období nemají na uvolňování prvků žádný vliv. Nově se na našem trhu objeví také Osmocote Exact High End, který se ze 75 % skládá z klasického Osmocote Exact, z 25 % z DCT a uvolňuje velké množství živin ke konci pěstování. Osmocote Start je vhodný pro pěstování mladých rostlin.

Jak na zavlečené škůdce
Determinace škůdců na okrasných rostlinách je podle slov doc. Ing. Hany Šefrové, Ph.D. z Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně poměrně obtížná. Jedná se totiž o botanicky poměrně široké spektrum rostlin, na kterém škodí celá řada zástupců různých živočišných skupin. Okrasné rostliny jsou navíc kvůli četnému dovozu ze zahraničí nejvíce ohroženy právě zavlečený organismy. „Zavlékáno je jich poměrně velké množství, ale obecně platí tzv. pravidlo deseti, totiž, že 10 % ze zavlečených organismů je schopno v nových podmínkách přežít a z této části zase jen deset procent je schopno se invazně šířit,“ vysvětlila doc. Šefrová. Sledování dokazují, že do roku 1980 se na území České republiky objevil každé čtyři roky jeden nový zavlečený druh škůdce, v letech 1981 – 2000 už to byl jeden škůdce v průběhu dvou let a v novém tisíciletí jsme se dostali na četnost zavlékání jeden škůdce za rok. Rizikovými oblastmi, z nichž mohou být živočichové do ČR dovezeni jsou samozřejmě oblasti s podobnými podmínkami prostředí, tedy především Severní Amerika a Východní Asie. Bohužel, podstatná část okrasných rostlin je pěstována na krytých plochách, kde se mohou úspěšně šířit i organismy pocházející z teplejších klimatických pásem.
Jak se proti napadení bránit? „Nejúčinnějším a základním opatřením je samozřejmě prevence. Zajistíme-li rostlinám optimální podmínky pro jejich růst a vývoj, budou odolnější vůči škodlivým činitelům,“ radí doc. Šefrová. Obecně je napadení největším problémem u mladých rostlin ve školkách, jejichž estetická hodnota může být v důsledku poškození snížena natolik, že budou neprodejné. Z tohoto důvodu má u okrasných rostlin menší význam biologická ochrana, která může mít pomalejší nástup. Naproti tomu mechanická ochrana může být v některých případech jedinou možností (např. dřevokazní škůdci, přezimující hnízda bekyní apod.), nicméně nejvýznamnější je samozřejmě ochrana chemická. Zde platí, že největší účinek má včasný zásah a výběr přípravku závisí na druhu rostliny, bionomii škůdce a typu poškození. Doporučuje se preferovat selektivní přípravky před širokospektrálními a vyplatí se předem vyzkoušet citlivost rostlin, aby nedošlo k jejich znehodnocení např. popálením či změnou zbarvení listů. U dřevin je vhodné ošetření v době rašení (proti škůdcům, kteří na nich zůstali po zimě), zaregistrovány jsou pesticidy s účinnou látkou chlorpyrifos a olejové přípravky. Možné je i ošetření v době vegetace (mimo období kvetení). Při výběru chemického přípravku je nutné vycházet ze Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin pro daný kalendářní rok.

Bakteriózy a plísně
Velká šíře hostitelských rostlin a variabilita symptomů je typická především pro virové choroby rostlin. Větší problémy však pěstitelům způsobují zavlečené bakteriózy a onemocnění způsobená houbám podobnými organismy.
V minulém roce se poinzéciích vyskytlo poměrně nové onemocnění (známé už z padesátých let z Indie, po roce 2000 bylo zaznamenáno v Německu a Nizozemsku), jehož původcem je Xanthomonas axonopodis pv. poinsetticola. Zpočátku se na rostlinách objevují drobné hranatější skvrny mezi žilkami, někdy se kolem nich vyskytuje světle žlutý nebo vodnatý prstenec. Pokud jsou rostliny ovlhčovány, rychle dochází k nekrotizaci velké části listů, které žloutnou a opadávají. Účinný způsob ochrany zatím neexistuje, jedinou možností je zajistit rychlé osychání listů po zálivce. V zahraničí byly testovány přípravky s účinnou látkou mancozeb, ale ty pouze zabránily dalšímu šíření bakterií na rostliny a zanechávaly skvrny na listech.
Na primulích se opět díky rostlinám dováženým především z Německa a Nizozemska objevila další z bakterií – Pseudomonas syringae pv. primulae. Bakterie se přenášejí osivem nebo závlahovou vodou (stačí odstříknuté kapky), přičemž jedinou možnou ochranou je používání zdravého certifikovaného osiva a zabránění přílišného ovlhčení rostlin. Symptomy mohou připomínat napadení plísní šedou. Umístěním napadených listů do vlhkého prostředí se, na rozdíl od bakteriózy, projeví botrytida již za 24 hodin typickým šedým povlakem konidioforů s konidiemi.
Na oblíbené letničce Gaillardia se v posledních letech častěji vyskytuje poškození plísní salátovou (Bremia lactucae). Primárně ji můžete nalézt na nejstarších listech, kde snadno ujde pozornosti. Typické jsou žlutě až žlutozeleně zbarvené skvrny, postupně nekrotizující. Na spodní straně listů se objevuje charakteristický bělavý povlak plísně a za vhodných podmínek se může rozšířit na celou nadzemní část rostliny. V důsledku napadení dochází k podstatnému zkrácení stonků, květních stvolů, deformacím květů a celkově horšímu kvetení. V hustých výsadbách jsou dobře patrná ohniska žloutnoucích a později zasychajících rostlin.
V Německu byl zaznamenán na bergéniích výskyt nové houbové choroby. Původní předpoklad, že se jedná o bakteriózu, byl vyvrácen. Nekrotické léze, které se velmi rychle rozšiřují, a drobné černé tečky na listech, jsou vyvolány kmenem houby Colletotrichum gleosporioides pv. bergeniae, patogenním pro bergénie. V důsledku napadaní dochází velmi rychle k nekrotizaci a odumírání listů, celkovému oslabení rostlin, které během zimy často odumírají. V současné době je možné k ochraně použít pouze přípravky obecně doporučované na listové skvrnitosti okrasných rostlin.
Téměř sto let je odborníkům známá Botrytis convoluta, houba napadající kosatce, zejména kultivary Iris x barbata. Vyskytuje se v chladných měsících roku, tj. koncem zimy a začátkem jara, na bazálních částech listů, které pokrývá typickým velmi hustým, šedohnědým povlakem konidioforů s konidiemi. Patogen prorůstá do rhizomů a na jejich povrchu vytváří černá krustovitá sklerocia. Za vlhka rhizomy zahnívají, za sucha trouchnivějí a odumírají a do půdy se uvolňují sklerocia. K hlavnímu šíření patogenu dochází při teplotě kolem 5 °C, v letním období sice symptomy nejsou viditelné, ale mycelium v rhizomech se dále rozrůstá. Účinný způsob ochrany zatím není známý, nepomáhá ani mechanické odstraňování částí rostlin. Doporučuje se porost zlikvidovat a na stejném pozemku nepěstovat kosatce alespoň jeden rok.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *