Rezistentní šlechtění košťálovin

Semenářsko-šlechtitelská firma Syngenta (dříve známá S&G, resp. Novartis) reaguje na řadu významných změn v povolání chemických ochranných prostředků zintenzivnění orientace na rezistentní šlechtění.

Za nejvážnější problém se považuje nárůst výskytu nádorovitosti košťálovin. Firma dosáhla v rezistentním šlechtění vůči nádorovitosti takových pokroků , že může v dohledné době uvést na trh první rezistentní odrůdy. Mnohem komplikovanější je však šlechtění na odolnost vůči bakteriální černé žilkovitosti (Xanthomonas campestris).
Na trhu jsou již první odrůdy s relativní tolerancí, nikoliv však rezistenci vůči této nebezpečně se šířící chorobě. Přestože i zde dlouhodobé úsilí šlechtitelů naznačuje nadějnou perspektivu,
považuje se za prvořadé dodržování striktních zásad pěstitelské hygieny jak v období produkce sadby, tak během pěstování (dodržování osevního postupu, likvidace brukvovitých plevelů, odstraňování posklizňových zbytků, zatímco tepelné ošetření osiva je stále riskantní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *