Řezané květiny nejen z Holandska

Před několika lety se spojovaly čerstvé řezané květiny pouze s holandským veilingem. Z těchto burz proudily do naší republiky kamiony řezaných květin spolu s hrnkovými. V poslední době se stále silněji na jejich místa tlačí řezané květiny i z jiných zemí – států střední a jižní Ameriky, jižní Afriky a dálného východu.

Spotřeba řezaných květin v naší republice stoupá, takže zvyšující se nabídka od různých producentů je výhodná jak pro obchodníky, tak i pro konečné zákazníky.
Jednou z těchto nových zemí je i Kolumbie, která stojí na druhém místě ve světovém vývozu rostlinného materiálu, především řezaných čerstvých květin. Dnes již neplatí, že větší vzdálenost se musí podepsat na ceně. Někdy, což je neuvěřitelné, je to naopak.
Zajímavá bylo představení řezaných kolumbijských květin v Praze. Přítomní producenti byli členy Kolumbijské asociace exportérů květin, která je zastřešuje, ale kromě obchodní činnosti se podílí na silném sociálním a enviromentálním programu, který hraje stejně významnou roli jako obchodní činnost. Velmi zajímavé byly i ceny nabízených produktů.
Kolumbijští pěstitelé používají pro svoje plantáže mladé rostliny, které nakupují v Evropě u předních šlechtitelských firem. Navštívíte-li některou evropskou šlechtitelskou společnost, především šlechtitele růží, naleznete v jejich informačních materiálech u novošlechtění nebo některých odrůd – počet kusů (plochy v ha) pěstovaných v Evropě – 0, pěstitelské plochy na světě, např. Kolumbie 10 až 100 ha. Mnohé renomované společnosti šlechtí přímo pro tuto oblast, pro specifické klimatické podmínky, kde není zimní ani přechodné období.
Přivezený materiál dosahoval nezvykle vysoké kvality. Při porovnání s cenami, které jsou na holandské burze, vše hovořilo v jejich prospěch. Jediný rozdíl mezi produkcí holandskou a kolumbijskou bylo to, že holandské růže mají delší stonek, naproti tomu kolumbijské růže větší a těžší květy.
Vedle pěstitelských úspěchů je pozoruhodná sociální politika, která v našich podmínkách ustupuje nebo se na ni nebere žádný ohled, zde se naopak dostává do popředí.
Kolumbijské pěstitele při obchodních jednáních a prezentaci zastupuje Asocolflores – Kolumbijská asociace exportérů květin, která se stejnou měrou podílí jak na obchodu, tak i na sociálních a enviromentálních úkolech.
Co vše zajistí asociace
Kolumbijská asociace exportérů květin zastupuje pěstitele, kteří se na celkovém exportu podílejí 80 %. Je to více než 200 pěstitelů ze savany Bogotá a z oblasti Rionegro a Antioquia. Její členové pěstují květiny na řez na ploše 5906 ha, většinou pod foliovými kryty. Asociace byla založena v roce 1973 jako nezisková pěstitelsko-exportérská organizace s cílem zviditelnit kolumbijský květinářský sektor na světovém trhu. Zároveň se podílí na vývoji, výzkumu, dopravě a všeobecné spokojenosti pracujících.
Asociace zastupuje členy v domácích a zahraničních organizacích. V Kolumbii je členem ekonomické rady státu a organizací jak privátního, tak veřejného sektoru. V zahraničí je členem většiny důležitých asociací.
Kolumbie patří mezi latinskoamerické státy, s geograficky strategickým umístěním, kde roste mnoho druhů a variet květin. Nachází se zde kompletní pěstitelské zázemí a obchod se všemi komoditami, ale i dobrým dodavatelským a logistickým systémem. V exportu květin zaujímá Kolumbie 2. místo na světě.
Program Florverde
Neznám českou odbornou asociaci nebo unii, která by měla sociální politiku jako jednu z priorit své práce. Proto je zajímavé se podívat na kolumbijský program Florverde.
Florverde je nová filozofie pěstitelů květin. Tento program byl založen v roce 1996 asociací exportérů. Název programu má několik významů:
Flor – ve španělštině je to květina. Znamená to zajištění výroby – produkce kvalitních produktů v tropické oblasti Andean, která je na druhém místě v exportu čerstvých řezaných květin.
Verde – španělsky zelený. V přeneseném smyslu představuje dobré květinářské firmy, ale také i sociální odpovědnost za produkci, která se získává v souladu s přírodou, se životním prostředím, kde na konci je zisk.
Florverde – to je účinný nástroj řízení, který zajišťuje vzestupný sociální a enviromentální standard.
Sociální standardy jsou založeny na národní a mezinárodní legislativě – na pracovních zákonech, na Mezinárodním kódu chování a Sociální platební schopnosti 8000.
Sociální kapitoly Florverde jsou zaměřeny na osobní management, zajištění práva na zdraví a
blahobyt a vzdělávání. Zahrnují následující principy:
* pracovní stabilitu,
* zdraví a bezpečnost,
* školení (vzdělávání) a dostatek správných informací,
* výplaty, prospěch a kompenzace,
* spokojenost – blahobyt,
* zaručenou pracovní dobu, právo na volný čas a odstranění nucené práce,
* odstranění diskriminace a práce dětí.
Enviromentální kapitoly se zaměřují na:
* snížení pesticidů a zavedení ekologických postupů,
* redukci spotřeby vody, zajištění její optimalizaci při výrobě, zavedení kapkové závlahy,
* odpadové hospodářství s vhodnými alternativami, které jsou k dispozici,
* zlepšení kvality půdy pomocí organických hnojiv a snížení objemu chemických hnojiv,
* pozitivní vliv na krajinu s použitím přírodních bariér.

Sociální otázky
Asocolflores usiluje ve svém programu o zvýšení kvality života pracujících, jejich rodin a následně celé společnosti.
* Péče o rodinu
Program usiluje o prostor pro vhodnou komunikaci s podmínkami osobního růstu a na přeměnu tradičních způsobů řešení problémů. Tento vliv se projevuje ve zlepšení životní úrovně nejen pracujících, ale celých jejich rodin den po dni. V roce 2002 bylo do programu zahrnuto 25 000 pracovníků a jejich rodin.
* Bydlení
Projekt bydlení má za cíl zajistit všem pracujícím odpovídající bydlení, především získat vlastní dům. Na projektu se podílí vede sebe jak veřejné, tak i mnoho soukromých institucí.
Do dnešního dne tak podpořil 49 % všech potřebných pracovníků z květinářského sektoru. Ale pro další roky zůstává ještě mnoho práce. Vždyť 24 % rodin potřebuje nové domy, 11 % potřebuje jejich vylepšení, 10 % má pouze primitivní provizorní domy a 5 % je bez střechy nad hlavou.
Asociace zaručuje, že během pěti let postaví pro své pracovníky 20 000 domů. Během posledních deseti let pomohla 8000 rodinám získat odpovídající bydlení, což odpovídá dotaci více než 8 milionů dolarů. V roce 2001 připravila asociace plán pro všechny své potřebné pracovníky – vystavět přiměřené nové domy na vlastních pozemcích, vybavit je a garantovat jim jejich užívání a vlastnictví.
* Komunální politika
Pevný kontakt s komunální politikou v pěstitelských oblastech se odráží například v udržování tradičních národních slavnostech a mnohých dalších sociálních aktivitách.
* Vzdělávání a osobní růst
Asociace zajišťuje kurzy pro management, servisní, technické, kontrolní a operátorské na vysoké úrovni pro pracovníky květinářských podniků.
Speciální školení – Floriculture – je program pro vybrané pracovníky z oblasti kontrolní a operátorské činnosti.
* Kampaň za zvýšení gramotnosti
Kampaň má za cíl zlepšit úroveň rodin pracovníků, sociální a pracovní život. Dodává jim odvahu začít nebo pokračovat v základním nebo vysokoškolském vzdělávání.
* Rekreace
Nejdůležitějším prvkem rekreace pracovníků v květinářském oboru je každoroční olympijská a kulturní soutěž, která se uskutečňuje v kreativním duchu, ve zdravé a produktivní atmosféře. V roce 2002 se zúčastnilo Olympiády 3000 sportovců, kulturního festivalu 384 umělců ve 24 odvětvích
* Podpora vzdělávání
Rodiny s dětmi získávají v akademickém programu speciální slevy na základních stupních škol. Je to například společné ubytování dětí předškolního a školního věku, stravování, veřejné školy získávají knihy zadarmo, stejně tak jsou vybavována další zařízení potřebnými věcmi.
* Péče o děti
Asociace také přispívá na výchovu dětí ve svém sektoru pomocí různých pečovatelských a vzdělávacích programů, kdy jsou jejich rodiče v práci. Ve své režii má 36 dětských center (školek, družin), z nichž 10 připadá na otevřená společenství pro všechny děti a 26 pouze pro děti zaměstnanců. Dohromady pečují o 2050 dětí.
Asocolflores a její aktivity
Asociace se především zaměřuje na propagaci květin ve světě, především ve Spojených státech Amerických, kteří nakupují kolem 75 % kolumbijské produkce. V USA najdeme dvě jejich kanceláře:
* Coumbia Flower Council (CFC), která byla založena v roce 1987 kolumbijskými pěstiteli a importéry z Miami. Zaměřuje se především na severní část Ameriky, kde hraje nejdůležitější roli mezi exportéry čerstvých řezaných květin.
* Flower Promotion Organization (FPO) je mladší sestrou a svoji práci začala v roce 2000, díky pozitivnímu vývoji na americkém trhu. Nejprve se zaměřila na propagaci květin během celého roku, ale také na zvláštní data – speciální události a svátky. Zároveň se začínají zaměřovat na každodenní dekoraci domácích prostředí. Jejich téma: Květiny – žít podle možností, naznačuje přirozenou cestu k zákazníkovi a možnost změnit jeho život a práci pomocí květin. Kampaň je zaměřena i na pravidelné zákazníky, kteří kupují květiny pro sebe, pro své potěšení.
Všichni pěstitelé, kteří se zúčastnili schůzky v Praze, jsou členy Kolumbijské asociace exportérů květin. Kromě jiného, je spojovalo jedno – pro produkci květin používají mladé rostliny dovezené z Evropy od předních šlechtitelských firem. Keře růží pěstují po dobu 5 až 7 let a následně plochy obnovují novými keři, včetně toho, že 25 % odrůd inovují posledními novinkami.
Možná, že se nám bude zdát způsob a zaměření Kolumbijské asociace exportérů květin podivná, nebo spíše neobvyklá. Náš dravý kapitalistický způsob nemá čas se ohlížet po sociálním podmínkách a vztah k přírodě se cituje pouze tehdy, když si neklade žádné finanční nároky. Jinak je především článkem na papíru. Snahy o eliminování škodlivých vlivů na životní prostředí se nesetkává s velkým pochopením u politiků ani vedoucího managmentu.
Musíme brát v potaz rozdílné sociální podmínky, technologickou úroveň, která ale u některých kolumbijských pěstitelů dosahuje vysoké úrovně. Myslím si, že přes velké rozdíly by i pro nás bylo vhodné se nad některými body zamyslet. Zástupci asociace jsou si plně vědomi, že budou-li jejich pracovníci spokojeni, bude se to projevovat i ve výsledcích jejich práce, což v konečném důsledku se odrazí i v zisku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *