Revitalizace skleníkového hospodářství v hrabství Yorkshire.

Jak úřední orgány, tak i odborné kruhy velmi pozitivně přijaly studii proveditelnosti projektu na novou výstavbu 169 ha skleníků v oblasti East Riding v hrabství Yorkshire.

Za projektem stojí 8 investorů a dalších 32 zájemců, kteří vlastní nyní celkem 205 ha skleníků. Velmi optimistické závěry posuzování projektu umožnily postoupit v zajištění financování první fáze, která zahrne 32 ha nových skleníků. Rozšíření ploch skleníků bude znamenat zachování asi 4500 pracovních míst, z toho přímo v zahradnických podnicích asi 2500 a v podnicích služeb 1800 – 2000 míst, nejvíce v Cambridgské společnosti pro výstavbu skleníků.
Projekt předpokládá získání dotací ve výši 35 – 40 % celkových investic (nákup půdy, vybudování infrastruktury, leasing aj.). Prostředky na dotace mají pocházet z různých zdrojů. Stranou těchto investičních záměrů zůstává pouze jeden pěstitel rychlené zeleniny, který si hodlá zachovat nezávislost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *