Regulátory skleníkové atmosféry KRIWAN

Před deseti lety byly u nás instalovány první skleníkové egulátory německé firmy KRIWAN-Industrie-Elektronik, GmbH, Forchtenberg. Prvními uživateli se staly koncem roku 1991 Středočeské státní lesy, s. p. Benešov u Prahy, které pro skleník velkoškolek Zelená Bouda u Brandýsa n. L. zakoupily regulátory topení INT 800 HD a regulátory větrání INT 800 LE VÚOZ Průhonice, které instalovaly stejné regulátory spolu s regulátory stínění INT 800 SE.

Malý regulátor velkého významu
Výraz malý regulátor je na místě, poněvadž regulátory INT 810 i INT 800 se
vejdou do dlaně a tedy i do každé běžné rozvodnicové skříně ve skleníku.
Nejjednodušší je typová řada INT 810, kde regulátor řídí vždy jednu funkci
s jedním regulačním okruhem v jednom skleníku. Regulátor prostorové teploty
INT 810 HR reguluje jeden topný okruh s jedním směšovacím ventilem,
regulátor větrání INT 810 LR ovládá jako jeden okruh všechna větrání
(střešní klapky i boční okna současně ). INT 810 SR řídí jedny stínící
žaluzie, které v noci využívá jako tepelnou clonu. Výjimku tvoří regulátor
závlahy INT 810 TR, který řídí zálivku až ve třech okruzích zavlažování.
Regulátory typové řady INT 800 se dodávají v provedení pro jeden (E) nebo
dva (D) nezávisle regulované okruhy: pro topení INT 800 HE nebo INT 800 HD,
pro větrání INT 800 LE nebo LD, pro stínění INT 800 SE nebo SD. U regulátoru
INT 800 HD lze nastavit, který topný okruh bude hlavní a při jaké teplotní
odchylce má začít topit druhý okruh. Regulátor větrání INT 800 LD ovládá
nezávisle dvě řady střešních větracích klapek nebo střešní a boční větrání
apod. Regulátor stínění INT 800 SD může ovládat vnitřní i venkovní žaluzie.
K regulátoru topení a větrání INT 800 HL je možné připojit čidlo vlhkosti
vzduchu a odvlhčovat buď jen větráním nebo současným větráním a topením.
Regulátory INT 810 a INT 800 lze kombinovat a napojovat na společná čidla.
Předpokladem pro využití všech možností regulátorů je připojení čidel.
Dodávají se čidla prostorové a venkovní teploty, srážek, rychlosti větru
(lopatkový anemometr), intenzity venkovního světla a soumraku, příložné
čidlo teploty topné nebo vratné vody na potrubí, teploty půdy, vlhkosti
vzduchu a půdy. Nelze však rozlišovat návětrnou a závětrnou stranu. U všech
regulátorů se může plynulý přechod z denní na noční teplotu a zpět řídit
intenzitou světla, někdy i spínacími hodinami. Všechny regulátory mají
bezpečnostní funkce. Jeden výstup z regulátoru je vždy určen pro alarm.
Bohatší programové vybavení INT 800 umožňuje např. akumulaci tepla tím, že
se od určité nastavitelné doby před západem slunce omezí větrání a řada
jiných postupů.
Kombinace INT 800 HL s INT 800 SD zajistí regulaci topení, větrání, stínění
a přisvětlování, tedy nejžádanější funkce. Vždy je možno nastavit velikost
povolené odchylky od požadované hodnoty a stanovit, jak citlivě má regulátor
reagovat a tím omezit počet spínání, snížit opotřebení akčních členů a
zhospodárnit provoz.
Nelze zde podrobně popsat veškeré nabízené regulační možnosti. Během
třiceti let firma KRIWAN vždy spolupracovala se zahradníky a v posledních
letech má stále mezi svými 150 zaměstnanci absolventa vysoké školy
přírodovědného směru, který sleduje trendy v pěstování a spolupracuje při
vývoji software.
Centrální systém
Již při čtyřech sklenících a větším počtu regulovaných funkcí se vyplatí
zvážit, zda by namísto malých regulátorů nebylo výhodnější použít centrální
systém KRIWAN INT 800 KMS. Systém INT 800 KMS umožňuje v každém skleníku
řídit až čtyři okruhy topení, větrání, dva stínění, mlžení, různé způsoby
zálivky, přihnojování podle 10 receptur, přisvětlování, chlazení, zvyšování
obsahu CO2 ve skleníkové atmosféře (vypouštění z bomb, získávání ze spalin
plynové kotelny). Na centrální sledování a ovládání může být napojeno až 121
skleníků a proto musí být systém co nejpřehlednější. K jednotce INT 800 KMS
(nazývané podstanice) lze připojit klávesnici a barevný monitor a všechny
údaje zobrazovat v MS DOS. Lepším řešením je jednu nebo více podstanic
připojit na PC a pracovat pomocí klávesnice a myší s veškerými
výrazy v českém jazyce. V půdorysném schématu skleníků se na monitoru
zobrazí dva zvolené základní údaje (zpravidla teplota a vlhkost). Na spodním
okraji monitoru jsou seřazeny ikony (ovládací tlačítka) funkcí. Požadované a
skutečné hodnoty jsou uspořádány do přehledných tabulek, dlouhodobé údaje se
zobrazují jako barevné grafické křivky, které je možné vytisknout či
archivovat na disketě.
Chce-li uživatel připojit k podstanici INT 800 KMS další skleníky nebo
regulovat další funkce, provede se úprava software a na volné analogové či
digitální vstupy na stávajících elektronických kartách se připojí čidla,
využijí volné výstupy, popřípadě se doplní do podstanice další elektronické
karty anebo přidá další podstanice. Výzkumná stanice Bayerische
Landesanstalt ve Freisingu provozuje 8 podstanic, státní učiliště a pokusná
stanice LVG-HD v Heidelbergu postupně zakoupila 7 podstanic. Mezi pěstiteli
zeleniny a květin pro tržní účely je na vedoucím místě se 4 instalovanými
podstanicemi INT 800 KMS korejská firma Whasoon. Pro většinu zahradnictví
však postačuje jedna podstanice. Uživatelé mohou v současné době pracovat s
německou, anglickou, korejskou nebo českou jazykovou verzí.
V ceně INT 800 KMS je nyní zahrnut i software pro velice úsporný způsob
regulace kotelny. Regulační algoritmy berou v úvahu kromě venkovní teploty i
intenzitu venkovního světla a podle ní korigují teplotu topné vody. Za
mrazivých slunečných zimních dnů je možno využitím skleníkového efektu
ušetřit minimálně 6 % nákladů na topení oproti běžným ekvitermním regulacím,
a pokud INT 800 KMS nahradí zastaralou regulaci kotelny, úspory ve spotřebě
plynu dosahují 30-40 %. Při loňském zdražení plynu v SRN si mnozí ze
stávajících ccca 200 uživatelů systému INT 800 KMS nechali kotelnu k
podstanici dodatečně připojit. Do konce roku 2001 bude regulace plynové
kotelny a získávání CO2 ze spalin instalována i ve výukové budově se
skleníky Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové,
která je od roku 2000 prvním uživatelem sytému KRIWAN INT 800 KMS v ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *