Autor
Kategorie:
Nezařazené

Registrované odrody papriky v roku 2001 v SR

Paprika ročná - zeleninová - poľná 'AKA' - vyšľachtená slovenskou firmou Lestra & Co. Nesvady. Vznikla krížením 'Lamuyo' x 'Ceccei Jávitott'.

Poloskorá odroda určená na poľné pestovanie. Má široko trojuholníkové, svetlo až stredne zelené plody so žltozeleným líčkom na slnečnej strane. Veľké až veľmi veľké (15,1/7,4 cm)
plody sú mierne zvrásnené, lesklé, s hmotnosťou asi 130 g,
so stredne hrubou až hrubou dužinou (0,58 cm). V botanickej zrelosti (ďalej BZ) sú stredne červenej farby. Vyčerveniavajú vo forme pozdĺžnych pásov.
Je to úrodná odroda s vysokým obsahom vitamínu C; v technickej zrelosti (ďalej TZ) – 1045,5 mgKA.kg-1, v BZ 1283 mgKA.kg-1 a má dobrý zdravotný stav. Je vhodná na priamy konzum a konzervovanie. Vzhľadom na pomalšie vyčerveniavanie plodov je vhodná predovšetkým na pestovanie v TZ.
‚BELONA‘ – vyšľachtená českou firmou Seva-Flora Valtice. Vznikla krížením ‚Lastočka‘ x 608/77 nšľ.
Poloskorá odroda určená na poľné pestovanie. Má maslovobiele, kónické, stredne veľké (12,4/5,1 cm), lesklé, hladké plody so stredne hrubou až hrubou (0,54 cm) dužinou, s priemernou hmotnosťou 72 g. V BZ sú plody svetločervenej farby, vyčervenievajú vo forme škvŕn podobných viróze. Sú sladké, dobrej chuti. Úrodnosť závisí od klimatických podmienok. Na nepriaznivé podmienky reaguje odroda zmenšením plodu a tým aj nižšou úrodou. Pri nedostatočnej závlahe rýchlo vyčerveniavajú aj menšie plody. Má vysoký obsah vitamínu C; v TZ – 1170 mgKA.kg-1, v BZ – 1297,8 mgKA.kg-1. Je vhodná na priamy konzum i konzervovanie. Vzhľadom na citlivosť na klimatické podmienky, odporúča sa pestovať v najteplejších južných oblastiach. Má veľmi dobrý zdravotný stav.
‚BEROS‘ – vyšľachtená českou firmou Seva-Flora Valtice.
Skorá odroda určená na poľné pestovanie. Má svetlo až žltozelené plody typu baranieho rohu, strednej veľkosti (18,3/1,9 cm), veľmi lesklé, s tenkou dužinou (0,19 cm), s priemernou hmotnosťou 20 g. V BZ sú stredne až tmavočervenej farby, pálivej chuti.
Má vysoký obsah vitamínu C; v TZ – 1102,8 mgKA.kg-1, v BZ – 1131,5 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je vhodná na konzervovanie celých plodov, bez predchádzajúceho odstraňovania semenníkov.
‚CARPY‘ F 1 – hybrid vyšľachtený maďarskou firmou Produkt KFT.
Poloskorý hybrid určený na poľné pestovanie. Má tmavozelené (na osvetlenej strane môže mať svetlejšie líčko) plody kapijovitého typu, dlhého užšieho tvaru (13,9/6 cm), veľmi lesklé, so stredne hrubou dužinou (0,49 cm), s hmotnosťou 95 g. V BZ sú stredne až tmavočervenej farby.
Má vysoký obsah vitamínu C; v TZ – 1444,5 mgKA.kg-1, v BZ – 1499,9 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je vhodný na priamy konzum, ale predovšetkým na konzervovanie v BZ.
‚JELA‘ – slovenská odroda (M.Škultétyová, Kráľová pri Senci), vznikla krížením ‚Erekta‘ x ‚Jelská krajová‘.
Poloskorá odroda určená na poľné pestovanie. Má stredne až svetlozelené, veľmi veľké (19,8/6,9 cm), dlhé, úzke, šablovito ohnuté plody s miernym až silným zvrásnením, lesklé, so stredne hrubou až hrubou dužinou (0,58 cm), s hmotnosťou asi 142 g. V BZ sú plody stredne červenej farby.
Jej celková úrodnosť je dobrá, avšak vzhľadom na zvlnenie v bazálnej časti a šablovité ohnutie plodu, má väčší sklon k deformácii plodov a tým aj k zvýšeniu podielu odpadu.
Má vysoký obsah vitamínu C; v TZ – 1290,3 mgKA.kg-1, v BZ 1709 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je vhodná na priamy konzum i konzervovanie. Je určená na pestovanie v teplejšej oblasti. Nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.
‚KECSKESZARV‘ – maďarská odroda vyšľachtená firmou ZKI Újmajor.
Skorá odroda určená na poľné pestovanie. Má žlto až svetlozelené, stredne veľké (18,8/1,8 cm) plody typu baranieho rohu, veľmi lesklé, s tenkou dužinou (0,19 cm), s priemernou hmotnosťou 19 g. V BZ sú plody stredne červenej farby, s pálivou chuťou.
Je to úrodná odroda. Podobne ako pri odrode Beros, hmotnosť plodov je vyvážená ich veľkým počtom na rastline. Odrody typu baranieho rohu, podobne ako koreninová paprika, vyčerveniavaním plodov strácajú veľké množstvo vody.
Má vysoký obsah vitamínu C; v TZ – 1092,5 mgKA.kg-1, v BZ – 1343 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je vhodná predovšetkým na konzervovanie (do sladkokyslých nálevov), bez predchádzajúceho odstraňovania semenníkov.
‚VLASTA‘ – odroda vyšľachtená českou firmou Seva-Flora Valtice.
Poloskorá odroda určená na poľné pestovanie, ako aj na pestovanie v nevykurovaných rýchliarňach. Má svetlozelené, stredne veľké (11,3/6,3 cm) plody lichobežníkového až kapijovitého tvaru, lesklé, hladké, so stredne hrubou dužinou (0,49 cm), s priemernou
hmotnosťou 106 g. V BZ sú plody svetlooranžovej farby, sladké, dobrej chuti.
Je úrodná. Má vysoký obsah vitamínu C; v TZ – 1280,8 mgKA.kg-1, v BZ – 1755,5 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je vhodná na priamy konzum i konzervovanie. Vzhľadom na jej citlivosť na klimatické podmienky, odporúča sa pestovať v najteplejších
južných oblastiach alebo v nevykurovaných rýchliarňach, kde treba
rátať s možným vyväzovaním.
Paprika ročná – zeleninová – na rýchlenie
‚ARLEQUINE‘ F 1 – hybrid vyšľachtený francúzskou firmou Clause Semences.
Skorý až poloskorý hybrid určený na rýchlenie vo fóliových krytoch. Má svetlo až žltozelené, veľké až veľmi veľké (23,9/5,9 cm) plody tvaru úzkeho trojuholníka, s mierne až silne zvrásneným
povrchom, veľmi lesklé, so stredne hrubou dužinou (0,50 cm), s hmotnosťou asi 155 g. V BZ sú svetločervenej farby, šťavnaté, nepálivé. Nakoľko sú plody dlhé a úzke, majú tendenciu pozdĺžneho špirálovitého pretočenia asi o 900.
Má vysoký obsah vitamínu C – 1373,3 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je rezistentný voči vírusu tabakovej mozaiky PO (TMV). Hodí sa na priamy konzum i konzervovanie.
‚ATLAS‘ F 1 – hybrid vyšľachtený francúzskou firmou Clause Semences.
Stredne neskorý až neskorý hybrid určený na rýchlenie vo fóliových krytoch. Má tmavozelené, na osvetlenej strane stredne až svetlozelené, kvadratické, stredne veľké až veľké (10,9/9,9 cm) plody s hrubou dužinou (0,71 cm), s hmotnosťou asi 193 g. V BZ sú stredne až tmavočervenej farby, šťavnaté, nepálivé, bez výraznej chuti.
Má stredný obsah vitamínu C – 962,5 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je rezistentný voči vírusu tabakovej mozaiky (TMV). Firmou udávaná rezistencia voči Y vírusu zemiakov (PVY) a vírusu uhorkovej mozaiky (CMV) nebola overovaná. Hodí sa na priamy konzum i konzervovanie.
‚BÍBIC‘ F 1 – hybrid vyšľachtený maďarskou firmou Ruskó Józsefné.
Skorý až poloskorý hybrid určený na rýchlenie vo fóliových krytoch. Má bieložlté až žlté, lichobežníkové, stredne veľké (9,6/8,2 cm), hladké, stredne lesklé plody s hrubou dužinou (0,70 cm), s hmotnosťou asi 210 g. V BZ vyzrievajú v podobe pozdĺžnych, svetlooranžových fľakov, od svetlo až tmavšie oranžovej farby celého plodu až do svetlo až stredne červenej farby. Pred dozretím do BZ sú peknej, svietivo oranžovej farby, veľmi dobrej
sladkastej chuti, aromatické a šťavnaté.
Má vysoký obsah vitamínu C – 1317 mgKA.kg-1 a dobrý zdravotný stav. Je vhodný na priamy konzum i konzervovanie.
‚BODROG‘ F 1 – hybrid vyšľachtený maďarskou firmou Ruskó Józsefné.
Skorý až poloskorý hybrid určený na rýchlenie vo fóliových krytoch. Má veľmi svetlo až svetlozelené, kapijovité, stredne veľké až veľké (17,2/6,8 cm), hladké až mierne zvrásnené, stredne lesklé plody s hrubou dužinou (0,67cm) a s hmotnosťou asi 140 g. V BZ stredne až tmavočervenej farby, vyzrievajú v podobe pozdĺžnych, svetlooranžových fľakov. Sú veľmi vzhľadné a pálivé. Majú sklon k praskaniu pokožky.
Má vysoký obsah vitamínu C – 1347 mgKA.kg-1 a dobrý zdravotný stav. Hodí sa na priamy konzum i konzervovanie.
‚CAMPÓNA‘ F 1 – hybrid vyšľachtený maďarskou firmou Ruskó Józsefné. Skorý hybrid určený na rýchlenie vo fóliových krytoch. Má veľmi
svetlo až svetlozelené (až žltozelené), kapijovité, stredne veľké až veľké (16,1/6,2 cm) plody s hladkým až mierne zvrásneným povrchom, stredne lesklé, so stredne hrubou dužinou (0,58 cm), s hmotnosťou asi 122 g. V BZ vyzrievajú zmenou farby celého plodu, po stredne až tmavšie červenú farbu. Plody sú vzhľadné, nepálivé.
Má vysoký obsah vitamínu C – 1420,3 mgKA.kg-1 a dobrý zdravotný stav. Je vhodný na priamy konzum i konzervovanie.
‚DIANA‘ – vyšľachtená českou firmou Seva-Flora Valtice.
Skorá odroda určená na pestovanie v skleníkoch a nevykurovaných rýchliarňach. Má bieložlté, kapijovité, stredne veľké (12,1/6,2 cm) plody s lesklým, mierne zvrásneným povrchom, s hrubou dužinou (0,74 cm) a priemernou hmotnosťou 110 g. V BZ sú svetlo až stredne červenej farby, sladké, dobrej chuti.
Má stredný obsah vitamínu C – 952 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Hodí sa na priamy konzum i na konzervovanie.
‚IMELSKÁ‘ – vyšľachtená na VÚZ Nové Zámky. Vznikla výberom z krajovej odrody.
Poloskorá odroda určená na rýchlenie v skleníkoch a fóliových krytoch. Má svetlo až stredne zelené, veľké až veľmi veľké (14,5/8,5 cm), lesklé plody s mierne zvrásneným povrchom, strednou až hrubou dužinou (0,66 cm), s hmotnosťou asi 130 g. V BZ sú svetlo až stredne červenej farby.
Má vysoký obsah vitamínu C – 1433,8 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Hodí sa na priamy konzum a konzervovanie.
‚KVETA‘ – vyšľachtená slovenskou firmou Lestra & Co. Nesvady. Vznikla krížením ‚Erekta‘ x ‚Jelská‘.
Poloskorá odroda určená na rýchlenie v skleníkoch a fóliových krytoch. Má svetlo až veľmi svetlozelené, veľké až veľmi veľké (14,4/8,6 cm), hladké, lesklé plody kapijovitého tvaru s hrubou až veľmi hrubou dužinou (0,84 cm), s hmotnosťou asi 150 g. Vyčervenieva vo forme pozdĺžnych „líčok“ od stopky k hrotu. V BZ sú plody stredne červenej farby, v stopkovej časti s jemným tmavším červeným žíhaním.
Má vysoký obsah vitamínu C – 1242,3 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Hodí sa na priamy konzum a konzervovanie.
‚MIAMI‘ F 1 – hybrid vyšľachtený francúzskou firmou Teziér S.A.
Neskorý hybrid určený na rýchlenie vo fóliových krytoch. Má tmavozelené, dlhé, široké (15,1/8,9 cm), hladké, veľmi lesklé plody obdĺžnikového tvaru s hrubou dužinou (0,80 cm), s hmotnosťou 300 g. V BZ sú stredne červenej farby, šťavnaté, s tvrdou šupkou. Na vyzretých plodoch sa môžu vyskytovať drobné skorkovatené prasklinky.
Má vysoký obsah vitamínu C – 1150,5 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je rezistentný voči vírusu tabakovej mozaiky (TMV) P 0. Hodí sa na priamy konzum i konzervovanie.
‚NIGRA‘ – odroda vyšľachtená českou firmou Seva-Flora Valtice.
Poloskorá odroda určená na pestovanie v skleníkoch a nevykurovaných rýchliarňach. Má tmavofialovozelené až čierne, stredne veľké (7,9/8,1 cm), lesklé, hladké plody kvadratického tvaru, s hrubou dužinou (0,81 cm), s priemernou hmotnosťou 190 g. V BZ sú tmavočervenej farby, sladkej chuti.
Má stredný až vysoký obsah vitamínu C – 1057 mgKA.kg-1 a veľmi dobrý zdravotný stav. Je rezistentná voči TMV P 0. Hodí sa na priamy konzum a konzervovanie.
‚SAMMY‘ F 1 – hybrid vyšľachtený holandskou firmou Rijk Zwaan B.V.
Poloskorý hybrid určený na rýchlenie vo fóliových krytoch. Má svetlozelené až žltozelené, veľké až veľmi veľké (19,3/6,1 cm), lesklé plody s mierne zvrásneným povrchom, stredne hrubou dužinou (0,49 cm), s hmotnosťou asi 97 g. V BZ sú stredne červenej farby, nepálivej chuti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *