Regalis®- bioregulátor proti sekundárnym infekciám, spôsobených spálou ružokvetých (Erwinia amylovora) na jabloniach

Spála ružokvetých, nebezpečná a karanténna choroba jabloní, sa na Slovensku vo väčšej miere objavila v r. 2003. Proti tejto chorobe zatiaľ nie je povolený na Slovensku žiadny prípravok. Spála ružokvetých je dlhodobým problémom v USA ako aj v Nemecku, preto je aj ochrana proti tejto chorobe v týchto štátoch dokonalejšia.

Proti sekundárnym infekciám spálou ružokvetých na jabloniach a hruškách v USA a Nemecku registrujú prípravok Regalis.
Na Slovensku je Regalis registrovaný ako regulátor rastu ovocných drevín.

Pôsobenie prípravku Regalis® proti sekundárnym infekciám, spôsobených spálou ružokvetých
Použitie prípravku Regalis spôsobuje zreteľné zníženie náchylnosti na napadnutie sekundárnou spálou ružokvetých (indukovaná rezistencia). Infekcie na výhonkoch, listoch a plodoch sa zreteľne obmedzia. V prípade všetkých prostriedkov, indikujúcich rezistenciu, vyžaduje vybudovanie obranyschopnosti určitý čas: podľa poveternostných podmienok, infekčného tlaku, atď. sa toto obdobie pri prípravku Regalis pohybuje v rozmedzí asi 7 až 21 dní. Ošetrenie proti spále ružokvetých musí byť preventívne. Regalis nemá žiadne bezprostredné antibiotické účinky proti spále ružokvetých, takže proti primárnym infekciám (infekcie kvetov) sa nedá účinne bojovať.
Prohexadione-Calcium, účinná látka prípravku Regalis, sa aplikuje na mladé výhonky. Transport účinnej látky vo vnútri rastliny prebieha takmer výlučne v xyléme rastlín akropetálne – smerom nahor. Účinok proti spále ružokvetých sa preto dá očakávať len v bezprostredne ošetrených častiach rastliny a z nich vyrastajúcich prírastkoch.

Regalis účinkuje dvoma rôznymi spôsobmi:
1. Vytvára fyziologickú rezistenciu
Regalis prechodne zablokuje určité kroky v rámci látkovej výmeny fenylpropanoidu, čím vznikajú flavonoidy, ktoré sú toxické pre vstupujúce patogény. Flavonoidy tohto druhu sa v iných druhoch rastlín opisujú ako fytoalexíny (prirodzene vznikajúce obranné substancie proti napadnutiu patogénmi). Ďalšie podrobnosti na túto tému sa v súčasnosti skúmajú v rámci výskumného projektu, podporovaného Európskou komisiou.
2. Spomaľuje syntézu gibberelínov
Regalis blokuje ďalej určité kroky v biosyntéze gibberelínov. Vo vegetatívnych tkanivách vyšších rastlín gibberelíny podporujú osobitne predlžovací rast buniek a ich delenie. Použitím prípravku Regalis sa znižuje obsah gibbelerínov, aktívnych v rámci rastu, čo na ošetrených jabloniach spôsobuje zníženie rastu výhonkov do dĺžky. Týmto spôsobom dosiahnuté anatomické a morfologické efekty (napr. „listy svetelného typu“ so silnejšou epidermou, otvorená a preto po daždi rýchlejšie schnúca koruna alebo skoršie ukončenie rastu výhonkov) nepriamo, ale zreteľne sťažujú nástup sekundárnych infekcií, spôsobených spálou ružokvetých.
Regalis môže spôsobovať zníženie opadavosti mladých plodov a tým zvýšenie ich nasadzovania.

Vplyv na nasadzovanie plodov
Prebierkou by sa malo predchádzať nadmernému zaťaženiu stromu plodmi.
Toto zníženie opadavosti plodov pravdepodobne spočíva vo viacerých príčinách: zníženie tvorby etylénu pri zvýšenom obsahu cytokinínov a – na základe spomalenia rastu výhonkov – zlepšená ponuka asimilátov pre mladé plody.

Odporúčania na aplikáciu prípravku Regalis proti spále ružokvetých pri jablkách

* Obdobie aplikácie
Spálu ružokvetých spôsobuje baktéria Erwinia amylovora, ktorá prezimuje v kôre chorých rastlín. Pri stúpajúcich teplotách sa patogén začína rozmnožovať z bakteriálneho slizu a rozširovať vetrom, dažďom a hmyzom (včely, čmele, mravce, ai.). Semenníky otvorených kvetov sú prvými vstupmi napadnutia (primárna infekcia). Infekciu podporujú teploty nad 18 °C a relatívna vlhkosť vyššia ako 70 %. Regalis nemá žiadne priame antibiotické účinky proti spále ružokvetých, takže proti primárnym infekciám počas kvitnutia sa nedá dostatočne účinne bojovať.
Po ukončení hlavného kvitnutia môže infekcia napádať oneskorené kvety, mladé výhonky a listy. Pôvodca ochorenia preniká cez semenníky, otvorené praskliny a poranenia (napr. po ľadovci). Najlepšie výsledky proti týmto sekundárnym infekciám spálou ružokvetých sa dosahujú vtedy, ak sa Regalis aplikuje asi 7 až 21 dní pred infekciami tohto druhu.
Ošetrenie prípravkom Regalis by sa malo vykonať zavčasu – na jeho dostatočný príjem je nevyhnutný minimálny povrch listov. Optimálny termín sa dosiahne vtedy, ak je na výhonku tri až päť celkom vyvinutých listov, resp. po dosiahnutí dĺžky výhonkov 3 až 5 cm (maximálne 10 cm). Tento termín zväčša koreluje s ukončením kvitnutia.
Infekcie cez oneskorené kvety, výhonky a plody sa účinne potlačia a zo stredno- až dlhodobého hľadiska nastáva zreteľne znížená úroveň napadnutia. Ochrana pred infekciami spálou ružokvetých pretrváva viac týždňov. Znížením stavu „inokula“ sa dlhodobo znižuje pravdepodobnosť napadnutia — aj z hľadiska infekcií kvetu.
* Dávkovanie
Regalis sa proti spále ružokvetých používa v dávke 1,25 kg/ ha /800 l vody.

Upozornenie
Regalis skracuje rast letorastov – čo je zatiaľ hlavný účel registrácie na Slovensku, a je potrebné si to uvedomiť pri mladých stromoch kde formujeme tvar a vzrast, aby zníženie rastu neovplyvnilo negatívne tvarovanie stromu.

Zlepšenie prijímania Regalisu rastlinou
Veľké množstvo vody podporuje príjem prípravku Regalis rastlinou. Regalis môže do tkaniva rastliny preniknúť iba v rozpustenom stave. Rovnako ako pri všetkých ostatných bioregulátoroch príjem účinnej látky rastlinou podporuje dlhotrvajúce ovlhčenie postrekom. Preto sa dobrý účinok dosiahne len pri dostatočnom množstve vody (800 l/ha pri výške koruny 2 m). Na podporu zvýšenia účinnosti prijímania prípravku by sa mala využiť vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a tvorba rosy pred alebo po aplikácii.
Prídavok zmáčadla – napr. Dasch – podstatne zlepší a zrýchli príjem Regalisu.

Dĺžka účinku
Regalis prijíma rastlina listami počas 4. hodín po aplikácii. Účinok proti spále ružokvetých sa začne prejavovať asi po 7. dňoch a potom pretrváva až osem týždňov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *