Reakce některých odrůd okurek na aplikaci clomazonu

Okurky tradičně pěstované v polních podmínkách patří v Polsku k velmi důležitým plodinám. Pěstují se na celkové ploše 30.000 ha. Konkurence plevelů je hlavním faktorem ovlivňujícím produkci okurek, protože okurky velice slabě konkurují plevelům.

Kritickým obdobím slabé konkurence vůči plevelům je mezi 10. a 12. až 24.dnem po vyklíčení. Bylo zjištěno, že plevele mohou vyprodukovat biomasu o hmotnosti 6,8 t ha-1 (průměr 11let) v době 35 dnů po výsevu. Odložení ručního odplevelení o 13 dnů způsobuje redukci výnosu okurek o 26%.
Doporučuje se kombinovat mechanické a kombinované způsoby s použitím herbicidů. Doporučené herbicidy v Polsku jsou: naptalam, napropamid a clomazone. Odolnost kulturní plodiny vůči herbicidům závisí na řadě faktorů, mezi nimiž jsou důležité i genetické vlastnosti odrůdy. Byla zkoumána citlivost pěti polských hybridních odrůd okurek – F1 (Aladyn, Izyd, Hermes, Bazyl, Sremski) na aplikaci clomazonu (Command 360) bezprostředně po výsevu. Následně byla zjišťována přítomnost plevelů, fytotoxicita, množství a obsah chlorofylu v okurkách. Na konci sklizňového období pak vliv herbicidu na napadení okurek plísní okurkovou (Pseudoperonospora cubensis ). V experimentálních podmínkách se zkoušelo působení herbicidu na další plevele jako Capsella bursa pastoris, Thlaspi arvense, Galinsoga parviflora, Urtica urens, Chenopodium album a Echinochloa crus-galli.
Byla zjištěna výborná účinnost clomazonu na dvouděložné plevele (redukce biomasy přes 96%). Všechny odrůdy reagovaly na aplikaci clomazonu podobně, lehké fytotoxické symptomy (chloróza na hlavních listech) se na listech objevily až 23 dnů po aplikaci.
Mírně lepší odrůda Aladyn F1 vykazovala nejvyšší fytotoxicitu (ca. 10%). Tyto symptomy byly pouze dočasné a neovlivnily negativně výnosy. Slabší negativní působení a snížené množství chlorofylu bylo zaznamenáno u odrůd Aladyn F1, Izyd F1 a Bazyl F1, rozdíly však byly bezvýznamné. S ohledem na přechodnou fytotoxicitu, efektivní ochranu proti zaplevelení a dosažení nejvyššího výnosu byly nejvýnosnějšími odrůdami Aladyn F1 a Sremski F1. Zdá se, že z tohoto pohledu jsou to odrůdy nejcitlivěji reagující na zaplevelení. Předběžné zjištění přítomnosti plísně okurkové (Pseudoperonospora cubensis) ukazuje na lehce zvýšený výskyt symptomů choroby po použití herbicidu, ve srovnání se stejnou neošetřenou odrůdou. Rozdíly mezi odrůdami nejsou významné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *