Qualiman – projekt pre záhradnícku prvovýrobu

V roku 2002 na základe iniciatívy holandského Ministerstva poľnohospodárstva odštartoval program EU Access – udržateľné a konkurencie schopné zásobovanie v poľnohospodárstve. Je určený pre nové členské štáty EÚ a pre kandidátske krajiny. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Prahe a jeho cieľom bolo pomôcť vstupujúcim krajinám pri tvorbe politiky a vo výskume v sektore ovocinárstva a zeleninárstva.

Účastníci tohto workshopu identifikovali spoločné okruhy záujmu, ako aj možné obojstranné výhody zo spolupráce Holandska a týchto krajín. Program mal určený časový rámec na roky 2003 až 2006.
Jedným zo šiestich projektov, ktoré tvoria program EU Access, je aj Qualiman. Do tohto projektu sa zapojili Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika a Holandsko a jeho cieľom bolo poskytnúť pestovateľom ovocia a zeleniny informácie o systémoch riadenia kvality v sektore a pomôcť im pri identifikácii problémov a pri ich riešení.
Zúčastnené krajiny identifikovali problémové oblasti na základe dotazníkov pre farmárov a po ich vyhodnotení sa v rámci Qualimanu vyprofilovali dva pilotné projekty, zamerané na normy kvality a ich interpretáciu a na manažment kvality v záhradníckej výrobe.
Pilotný projekt Normy kvality bol určený pre poľských pestovateľov ovocia a zeleniny, ktorí sa zúčastnili workshopu v zime 2005. Organizátori stretnutia (Výskumný ústav zeleninársky v Skierniewiciach a poľský inšpekčný orgán pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny IJHAR-s) pripravili pre pestovateľov interpretáciu normy kvality EÚ pre cibuľu vo forme obrazovej publikácie. Oficiálny text normy bol vysvetlený spolu s fotografiami jednotlivých chýb. Táto publikácia bola taktiež prezentovaná na 11. medzinárodnom školení Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny v júni 2006 na Slovensku.
Praktické využitie výstupu projektu – tejto publikácie – plánuje tým Qualimanu formou prekladu do jazykov jednotlivých zúčastnených krajín a jeho publikácie na oficiálnych internetových stránkach národných inšpekčných služieb.
Druhý pilotný projekt, zameraný na manažment riadenia kvality, riešil otázky certifikačných schém pre zabezpečenie kvality ovocia a zeleniny. V máji 2006 sa uskutočnil seminár pre pestovateľov ovocia a zeleniny z Maďarska a Slovenskej republiky v Komárne (SR). Prednášajúci z Holandska, Maďarska a Slovenska oboznámili účastníkov seminára so základnými schémami riadenia kvality a najmä o podmienkach certifikácie v systéme EUREP GAP. Aj tento projekt bude mať praktický výstup – príručku pre záujemcov o získanie certifikátu EUREP GAP.
Keďže v roku 2004 sa Európska únia rozšírila o 10 nových krajín, program EU Access sa dostal na nové územia. Jeho aktivity sa rozšírili do Bulharska, Rumunska a Turecka – krajín, ktoré vstúpia do EÚ v nasledujúcich rokoch. Semináre v Sofii (2005) a v Ankare (2006) boli zamerané na sprostredkovanie informácií pre kandidátske krajiny, ktoré patria k veľkým producentom ovocia a zeleniny. Členovia týmu Qualiman-u z Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky sa zúčastnili obidvoch seminárov v úlohe prednášajúcich. Ich skúsenosti so vstupom do EÚ a prispôsobenie sa predpisom Spoločenstva v sektore ovocinárstva a zeleninárstva môžu pristupujúcim krajinám pomôcť pri príprave na členstvo v EÚ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *