Prostokořenné keře opadavé – standardní či lehké?

Oborová norma ČSN 464902 týkající se výpěstků okrasných dřevin (společná a základní ustanovení) udává mimo jiné rozdělení prostokořenných keřů opadavých na lehké a standardní, což často bývá mnohými pěstiteli, realizátory, ale i projektanty v sadovnickém oboru opomíjeno. Důvodů můžeme najít hned několik.

Lehké opadavé keře prostokořenné pěstované ve volné půdě jsou z hlediska školkařské výroby vypěstovány za jeden vegetační rok v několika technologicky nenáročných krocích, což dává možnost uvést tento produkt poměrně rychle na trh. Dle citace z výše uvedené normy jsou lehké opadavé keře tříděny dle počtu výhonů (2 až 3) a výšky (25 až 90 cm) v závislosti na daném taxonu. Počítají se pouze výhony, které dosahují požadované nejmenší výšky. Velmi důležitým aspektem je rovněž nasazení vyzrálých výhonů ve spodní čtvrtině keře a ne výše než 20 cm. Praxe bohužel stále ukazuje značné nedostatky v ukazatelích jakosti. Často bývá tento produkt uváděn do oběhu bez bližší specifikace, jestli se jedná o lehký či standardní opadavý keř.
Druhou skupinu v této kategorii tvoří listnaté keře opadavé standardní. Na rozdíl od předchozích lehkých keřů opadavých se jedná o pěstebně náročnější produkt. Doba zapěstování je zde dána minimálně dvěma lety, převážně ve volné půdě a musí být nejméně jednou přesazené a pěstované v širokém sponu. Kvalitativně musí splňovat kriteria oborové normy a musí mít nejméně tři vyvinuté hlavní výhony s výjimkou několika taxonů jako jsou např. Cornus mas, Crataegus, Prunus spinosa apod. jež musí mít alespoň dva hlavní výhony s odpovídajícím obrostem. Dle počtu výhonů (2 až 8 ) se dělí na čtyři kategorie, výškově rozeznáváme sedm kategorií od 15 – 20 cm až po 150 – 200cm, v závislosti na daném taxonu.
Velmi důležitým pěstebním krokem ve školkařské výrobě je odpovídající redukce nadzemní části, kořenový systém se zpravidla dále neupravuje s výjimkou manipulací poškozených silných kořenů.
Z pohledu sadovnického patří obě kategorie prostokořenných opadavých keřů bezesporu k významným produktům při zakládání zeleně a to hned z několika aspektů. Sazenice jsou po vyjmutí z pěstebních ploch svazkovány po 5 až 10 kusech dle velikostí a jakosti, což umožňuje poměrně snadnou manipulaci a transport kvantitativně objemných zakázek. Expedici je možno (v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách) realizovat od konce října do března s možností uskladnění v klimatizovaných skladech pro oddálení fenofáze rašení a prodloužení tím doby expedice a výsadby o další dva měsíce. Nedílnou součástí (mnohdy až laicky opomíjenou) je redukce nadzemní části rostlin na stanovišti ihned po výsadbě. Ošetření kořenové části střihem není u většiny taxonů bezprostředně nutné, vhodná je ale aplikace gelů z alginátů máčením před výsadbou, pokud neproběhla přímo po vyzvednutí ve školce. Nejčastěji používané jsou AGRICOL a GEFA WURZELSCHUTZ-GEL.
Standardní prostokořenné keře se v současné době stávají i zajímavým školkařským produktem pro výrobu soliterních keřů s širokým spektrem uplatnění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *