Projev R. Cibriána na setkání se znojemskými vinaři

Cílem společné organizace trhu je dosáhnout vyváženosti mezi nabídkou a poptávkou na jednotném trhu a zároveň dlouhodobě zlepšit konkurenceschopnost evropských vín. ČR má právo zvýšit plochu svých vinic až o 2 %, oproti rozloze vinic k 1. květnu 2004. Podpory, dotace.

Vážený pane řediteli, vážený pane starosto, vážený pane prezidente Agrární komory, dámy a pánové, je mi potěšením, že se mohu setkat s předními vinaři a obchodníky z tohoto významného vinařského regionu jižní Moravy. Mou radost však kalí náhlý tragický odchod pana Ševčíka, který byl úzce spjat s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, vinohradnictvím, šlechtitelstvím a odrůdovým zkušebnictvím a který se velkým dílem zasadil o konání našeho dnešního setkání. Dovolte mi, abych vyjádřil upřímnou soustrast rodině pana Ševčíka a všem, kteří v něm ztratili kolegu a přítele.
Pojďme však k událostem, důležitým pro tuto zemi, které se v posledních dnech udály. Před necelými dvěma týdny schválil Evropský parlament text Přístupové smlouvy, která je základním pilířem členství České republiky v Evropské unii. Ve středu byl tento právní akt slavnostně podepsán v řeckých Athénách za přítomnosti nejvyšších představitelů států Evropské unie a kandidátských zemí, včetně České republiky. Na straně Evropské unie nyní již zbývá poslední krok – Přístupové smlouvy musejí být jako celek ratifikovány národními Parlamenty. Na straně České republiky zbývá kroků ke členství řada – ten nejdůležitější se však odehraje některý červnový pátek a sobotu. V tyto dny se občané České republiky rozhodnou, zda chtějí přijmout podmínky, které jim členství v Evropské unii nabízí. Přístupová smlouva je již dnes veřejným dokumentem a každý se s ní může seznámit na stránkách Delegace Evropské komise.
Tato Smlouva obsahuje i Přílohu dvě, která hovoří o zemědělství, včetně vinařství a vinohradnictví. Dovolte mi, abychom Vás společně s mými spolupracovníky a kolegy z Ministerstva zemědělství krátce seznámili s budoucností českého vinařství a vinohradnictví a projednali s Vámi některé technické podrobnosti, na základě toho, co je obsahem zmiňované Přístupové smlouvy.
V Evropské unii funguje v rámci Společné zemědělské politiky takzvaná společná organizace trhu s vínem. Cílem společné organizace trhu je dosáhnout vyváženosti mezi nabídkou a poptávkou na jednotném trhu a zároveň dlouhodobě zlepšit konkurenceschopnost evropských vín.
Evropská unie uděluje několik typů podpor, aby tak dosáhla zmíněné rovnováhy. Obecně řečeno, nepovoluje se zakládání nových vinic, pěstitelům révy vinné se platí za vyklučení vinice, nebo třeba za alternativní využití přebytků vína. Nicméně, podle výsledků vyjednávání má Česká republika právo zvýšit plochu svých vinic až o 2 %, oproti rozloze vinic k 1. květnu 2004. Tím by se moravské či české vinice mohly rozrůst o dalších 270-300 hektarů. Navíc má Česká republika právo na opětovnou výsadbu těch vinic, které byly vyklučeny až před osmi lety. Vinice v České republice by tedy mohly pokrývat plochu až 15,000 hektarů.
Od 1. května 2004 budou mít moravští (ale i čeští) vinaři nárok na následující podpory:
– Podpora výrobcům pro soukromé skladování stolního vína, hroznového moštu, koncentrovaného hroznového moštu a rafinovaného koncentrovaného hroznového moštu.
– Několik pravidel se vztahuje k destilaci. EU poskytuje podporu na destilaci stolních vín, čímž je podporován trh s vínem a zároveň jsou zajišťovány dodávky destilovaných vinařských produktů výrobcům alkoholických nápojů. Česká republika si v přístupových vyjednáváních dohodla další pozitivní výjimku – vedlejší produkty, vzniklé při výrobě vína, nemusejí být destilovány.
– Evropská unie dále vyplácí také prémie za opuštění neboli vyklučení vinice
– A zejména zavede systém pro restrukturalizaci a přeměnu vinic, o který podle mých informací budou mít naši vinaři zájem nejvíce
Detaily o těchto podporách Vám sdělí zástupkyně Ministerstva zemědělství.
Na základě dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou byla Morava zařazena do vinařské zóny B. Tato skutečnost bude představovat tlak na produkci kvalitních vín a omezení produkce nejnižších kvalitativních kategorií vín. Pro některé vinaře to bude znamenat více se věnovat zlepšování pěstitelské techniky na vinicích a využívat všech dovedností a zkušeností k vypěstování hroznů, které umožní produkci špičkových, vysoce jakostních vín. Jsem přesvědčen, že zařazení Moravy do zóny B je logickým pokračováním současného celosvětového trendu, který je i v České republice dostatečně patrný – neustále se zvyšuje spotřeba a výroba kvalitních vín. Podle aktuálních informací přesáhla spotřeba vína v České republice dokonce šestnáct litrů na obyvatele za rok.
Při mé minulé návštěvě jižní Moravy jsem se setkal s vinaři z Podluží. Potvrdili mi, že zařazení Moravy do zóny B je pro ně výzva, kterou rádi přijímají. Tomu nahrávají i poslední zprávy, které hovoří o devatenácti stupních průměrné cukernatosti, která byla dosažena při poslední sklizni u Vás, na Moravě.
Dámy a pánové, pevně doufám, že výsledkem dnešní krátké debaty bude naše společné přesvědčení, že kvalitní vína z moravských vinic najdou v rozšířené Evropě další věrné obdivovatele.
Děkuji Vám za pozornost a těším se na diskusi s Vámi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *