Produkcia rajčiakov a zeleninovej papriky v SR

Rajčiaky a zeleninová paprika zaberajú viac jako 50 % plôch z pestovaných druhov plodovej zeleniny. Patria medzi najobľúbenejšie druhy, ktoré sa vo veľkom množstve konzumujú v čerstvom stave a sú prirodzeným zdrojom dôležitých vitamínov a významných zložiek priaznivo vplývajúcich na ochranu zdravia človeka.

Tieto plodiny patria zároveň medzi hlavné suroviny spracovateľského, najmä konzervárenského priemyslu, a preto im z hľadiska výskumu, genetiky a šľachtenia venujeme veľkú pozornosť.
Na Slovensku sme v roku 2002 pestovali zeleninu na ploche 33 572 ha a dosiahli sme produkciu 363 4823 t pri zastúpení 51 druhov, z nich sme vo väčšom pestovali 15 až 17 druhov.
Z celkového množstva vyprodukovanej zeleniny v t, najväčší podiel pripadá kapuste, rajčiakom, mrkvi, cibuli a paprike. Pri hodnotení podielu jednotlivých druhov na celkovej výmere, prvenstvo patrí kapuste a nasledujú mrkva s karotkou, cibuľa, rajčiaky a paprika.
Z hľadiska skutočnej i odporúčanej spotreby zeleniny celkom, na prvom mieste je opäť kapusta, pokračujú v poradí rajčiaky, mrkva, cibuľa, uhorky a paprika. Ak zoberieme do úvahy spotrebu v čerstvom stave, na prvé miesta sa presunú rajčiaky, uhorky a paprika.

Rajčiaky
Rajčiaky zaberali za ostatné roky v priemere okolo 3500 ha pestovateľskej plochy. V roku 2002 sme túto plodinu pestovali na ploche 2811 ha a dosiahli sme úrodu 48 728 t (priemerná úroda 13,77 t.ha-1). Priemerná hektárová úroda v tom roku bola najnižšia za posledných 14 rokov. Priemerné úrody od roku 1989, kedy sme dosiahli úrody vyše 25 t.ha-1, postupne klesali.
Odporúčanú spotrebu rajčiakov na osobu a rok (12 kg) dosahujeme. V roku 2001 sme spotrebovali 12,3 kg rajčiakov na obyvateľa.
V LRO z roku 2003 je zapísaných celkom 159 odrôd – 109 kolíkových, z kríčkových je 19 konzumných a 24 priemyselných odrôd. Zvyšných 7 odrôd je označených ako hobby typ. Z celkového počtu odrôd je 14 slovenského pôvodu.

Zeleninová paprika
Zeleninovú papriku sme na Slovensku pestovali v roku 2002 na ploche do 2531 ha. Na uvedenej ploche sa urodilo 29 781 t pri úrode 11,77 t.ha-1. Náš konzument uprednostňuje domáce odrody papriky, nakoľko vyhovujú jeho chuťovým a vzhľadovým požiadavkám. Ide hlavne o aromatické bledozelené plody väčšinou špicatého tvaru, ako odroda ´PCR´, mierne pálivej i sladkej chuti, alebo typu ´Granova´, sladkej chuti. Ďalšie typy, napr. jablkovité, tvaru rohu alebo biele papriky konzumujeme v menšom množstve. V zimnom období dovážame prevažne skleníkové hrubostenné sladké papriky kvadratického tvaru, ktoré dozrievajú z tmavozelenej do červenej alebo žltej farby.
Sortiment papriky je v LRO pomerne široký. Celkový počet odrôd zeleninovej papriky je 154. Z uvedeného počtu je iba 29 slovenského pôvodu. Z celkového množstva odrôd je až 98 určených na rýchlenie, 10 odrôd tvorí koreninová paprika, 2 odrody patria k hobby typu a zvyšok tvoria odrody určené na poľné pestovanie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *