Pro vzrostlé stromy na Prašný most

Již bezmála desátým rokem nabízí firma Adam zahradnická a. s. své služby. Firmu vedou profesionální zahradníci, jejíchž zájmem a cílem je dlouhodobá funkčnost na českém trhu.

Firma se zabývá prodejem rostlinných výpěstků a pomocného materiálu k výsadbám, jako je kotvení stromů Gefa, mulčovací plachetky, protikořenové textilie, kůly a jutu. Specializuje se hlavně na dovoz a prodej okrasných dřevin, vzrostlých stromů, solitérů, alejových a jehličnatých stromů, keřů a stromů nadstandardního vzrůstu a výšky. Adam zahradnická a. s. je od roku 1995 obchodním zástupcem firmy Barenbrug na českém trhu, společnosti produkující kompletní sortiment směsí pro všechny typy travnatých ploch (sportoviště, golfová hřiště, veřejná i soukromá zeleň). Doplňkovým sortimentem jsou trávníková hnojiva a substráty. Firma se nezabývá realizacemi ani údržbou zeleně a téměř výhradně nedodává rostlinný materiál pro soukromé osoby.
Podle ing. Lukáše Mráze, produktového manažera, je hlavní snahou společnosti spolehlivě distribuovat kvalitní rostlinný materiál dle potřeb zákazníka. Firma nakupuje rostliny ve většině případů ze zahraničních školek ¬– hlavně z Německa, Nizozemska, Belgie, Itálie a Maďarska. Část objednaného materiálu je kryta i z produkce českých školkařů. V České republice však podle slov ing. Lukáše Mráze je produkce stále nedostatečná a slouží tedy spíše na doplňkový nákup rostlin. Mnohdy postrádají schopnost rychlé reakce na poptávku a uskutečnění spolehlivé expedice. Některé skupiny rostlin se v ČR téměř vůbec nepěstují jako např. vzrostlé konifery a solitérní stromy a keře. Dovoz z více evropských zemí zaručuje druhovou pestrost a dosažení kompletního sortimentu. Nákup v zahraničí je realizován na základě již prověřených a dlouhodobě vytvářených vztahů – to zaručuje vysokou kvalitu výpěstků.
Mezi odběratele patří nejen přední české zahradnické firmy ale i dlouhá řada středních a malých firem, obecní a městské úřady a zahradní centra. Vyjmenovat všechny by bylo nemožné, ale celkově se počet zákazníků pohybuje kolem tří set.
Sídlo firmy je v Lelekovicích, nedaleko moravské metropole. Zde pracuje šest zaměstnanců, v čele s ředitelem společnosti ing. Martinem Hádkem. Na ploše necelých 3000 m2 je centrální sklad pro firmu Barenbrug s míchačkou na travní osivo. Venkovní prostory slouží hlavně jako manipulační plocha pro třídění rostlin. Pražská pobočka firmy sídlí pod Prašným mostem na ploše 6000 m2, kde již za první republiky fungovalo zahradnictví. Vedení spadá pod ing. Lukáše Mráze a pod ním pracují tři stálí zaměstnanci. Plocha slouží jako prodejní sklad, funguje také na kompletaci rostlin pro odběratele. Náplň práce vedoucích pracovníků je různorodá – dá se říci, že se zúčastňují všech kroků v nákupu i prodeji rostlin. Firma navíc zaměstnává v sezóně šest brigádníků – tři v Praze a tři v Lelekovicích. Jedná se o pravidelně zaměstnávané pracovníky, kteří spolupracují s firmou již delší dobu a jsou dobře obeznámeni s fungováním zahradnictví.
Hlavními sezónami je jaro a podzim. Jelikož v této době bývá opravdu rušno a množství objednávek rostlinného materiálu je velké, musí v Adam zahradnická přesně vědět, na kterého z dodavatelů je možno se obrátit s požadavkem na vybrané rostliny. Může se stát, že vybraný školkař poptávané rostliny již vyprodal a nezbývá, než se obrátit na dodavatele jiného. Proto je nutné mít zpracovanou aktuální databázi všech dodavatelů se seznamem zboží, které musí být včas dodáno. Výběr dodavatelů – cestování po školkách a detailní prověřování materiálu – a tvorba této databáze se děje mezi hlavními sezónami. Firma se nebrání ani přítomnosti investora při výběru výsadbového materiálu ve školkách.
Jelikož se zabývají kompletací zakázek pro realizační firmy, je veliký důraz kladen na dobře fungující logistiku. Tu si firma zajišťuje sama, doprava je realizována přes smluvní dopravce. Zajímavostí je i nízké procento reklamací – zhruba dvě.
Od roku 2000 firma vydává Adamovy listy. Jedná se o způsob komunikace se zákazníky. Obsahuje zajímavé informace z oboru či seznamuje s neobvyklými aktivitami firmy. Adamovy listy jsou přístupny i na internetu.
Z nejzajímavějších či největších zakázek, na které Adam zahradnická a. s. dodával výsadbový materiál, jmenujme alespoň rekonstrukci náměstí v Lázních Bohdaneč. Je zajímavá množstvím použitých vzrostlých stromů, které byly navíc horizontálně a ve třech patrech tvarovány (81 kusů Platanus acerifolia ve velikosti 20 – 25 cm, 58 kusů Robinia margeritta ´Casque Rouge´ve velikosti 16 – 18 cm, osm kusů Tilia cordata ve velikosti 20 – 25 cm). Z dalších jmenujme dodávku materiálu na výsadbu zeleně v Praze – Nový Smíchov či rekonstrukci Denisových sadů v Brně. Adam se zúčastňuje tvorby nových golfových hřišť, kam jsou často dodávány nejen solitérní či vzrostlé dřeviny, ale i travní osivo (např.hřiště Sokolov, Nová Bystřice, Český Krumlov atd.). Dále pak pravidelné dodávky alejových stromů pro Prahu, Brno a mnoho dalších měst a obcí v ČR.
Ročně Adam zahradnická a. s. distribuuje na 10 000 vzrostlých alejových stromů; keřů a ostatního materiálu nepočítaně. Proto se nedivme, že v roce 2004 se firma umístila na třetím místě Štiky českého byznysu v Jihomoravském kraji. Jedná se o ocenění pro nejdynamičtěji se rozvíjející firmu za daný rok. Zahradnický trh neustále narůstá, dochází k celkovému nárůstu objemů všech nabízených položek. Český trh se postupně přibližuje trhu evropskému. A hlavně v soukromých zahradách, kde byla úroveň výsadeb nižší než ve městech. Tento posun je ovlivněn spoustou dostupných informací, v televizi, časopisech, na internetu či informacemi dostupnými ve specializovaných obchodních centrech.
Cílem práce společnosti je podle slov ing. Mráze budování dlouhodobých dobrých vztahů s partnery, založených na základě vzájemné důvěry. A poslední informace ¬– pro zákazníky chystají do budoucna milé překvapení, o němž jistě budeme všechny včas informovat prostřednictvím našeho časopisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *