Autor
Kategorie:
Nezařazené

PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Svaz PRO-BIO je celostátní sdružení ekozemědělců České Republiky se sídlem v Šumperku. Je to nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin.

Svaz zastupuje zájmy svých členů – ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů – a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. PRO-BIO propaguje ekologickou produkci a služby svých členů, pomáhá s přechodem na ekologický systém hospodaření, řeší odborné i administrativní problémy, podporuje prodej, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupuje zájmy členů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům. V ČR zatím existuje deset regionálních center svazu. Členů svazu PRO-BIO stále přibývá, v současnosti jich je 525. S cílem podat veřejnosti ucelený výčet informací o českých ekologických farmářích, zpracovatelích, poradcích, prodejcích a spolupracujících organizacích spravuje internetové stránky www.pro-bio.cz.
Svaz PRO-BIO každoročně hodnotí činnosti všech členů svazu a již tradičně je vyhlašován titul „Nejlepší ekologický zemědělec roku”. Podobné ocenění získávají i finální ekologické výrobky, které jsou vyhlašovány jako “Česká biopotravina roku” v rámci výstavy zdravého životního stylu Harmonie v Praze. Mezi standardní aktivity svazu patří pořádání i účast na výstavách a dalších akcích a pořádání seminářů v ČR i zahraničí.
Kdo jsou ekologičtí zemědělci?
– při pěstování rostlin nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy,
– pečují o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny,
– nepoužívají geneticky manipulované organismy (GMO),
– zvířata chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy,
– starají se o pohodu chovaných zvířat,
– krmí zvířata přirozeným způsobem, nepoužívají preventivně antibiotika, zakázáno je použití hormonálních přípravků, umělých stimulátorů růstu apod.,
– produkují nutričně i hygienicky vysoce kvalitní suroviny,
– podrobují se přísné kontrole ekologického zemědělství,
– používají známku Bio.
Co jsou biopotraviny?
– vyrábějí se z kontrolovaných a certifikovaných produktů ekologického zemědělství,
– neobsahují syntetická barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla, emulgátory a další cizorodá aditiva,
– při výrobě se nepoužívají nepovolené postupy (např. mikrovlnný ohřev),
– neobsahují GMO,
– jsou označeny známkou Bio,
– jsou to potraviny s vysokou nutriční kvalitou.
Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin se řídí zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a Nařízením rady EU 2092/91. Nad dodržováním zákona o ekologickém zemědělství bdí kontrolní organizace KEZ, o.p.s., pověřená Ministerstvem zemědělství ČR. Bioprodukty a biopotraviny se označují chráněnou známkou BIO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *