Příprava na přijetí ČR do EU

V České republice se OP mohou zakládat podle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). Podle tohoto zákona se OP budou zakládat i po přijetí ČR do EU. Pokud však tyto organizace budou mít zájem o získání podpor a pravomocí, které jsme uledli v tomto článku, budou muset požádat MZe ČR (nebo příslušný kompetentní orgán) o své uznání a přitom prokázat, že jejich organizace, stanovy, činnost a minimální velikost jsou v souladu s předpisy ES.

Budou též muset umožnit kontrolu účelného využití veřejných prostředků a to nejen kontrolním orgánům národním, ale i kontrolním orgánům Společenství.
Již v počátcích přípravy sektoru ovoce a zeleniny na vstup do EU jsme si uvědomovali, ze OP jsou klíčovou strukturou Společné organizace trhu ovoce a zeleniny EU a k tomu jsme zaměřili úsilí pracovní skupiny pro ovoce a zeleninu tehdejšího Odboru evropské integrace MZe ČR. Na screeningu (porovnávání) právních předpisů ES a ČR pro sektor ovoce a zeleniny v Bruselu ve dnech 21., 22. a 28. 9. 1998 se zástupci Komise velmi zajímali o vývoj těchto struktur v ČR, zejména o to, zda OP jsou zakládány dobrovolně a z vůle producentů. Po mnoha podrobných dotazech Komise tehdy uznala, že vývoj těchto struktur jde u nás správným směrem. Dokladem tohoto postoje Komise bylo i to, že poskytla naší první a tehdy jediné OP v sektoru ovoce -odbytovému družstvu CZ Fruit Praha – v rámci programu Phare prostředky na vybavení počítačovou sítí. Dnes je tato počítačová síť ve zmíněné OP plně využívána.
V sektoru ovoce a zeleniny ČR k dnešnímu dni již pracuje 7 OP. Jsou to:
– CZ-Fruit, odbytové družstvo producentů ovoce a zeleniny se sídlem v Praze,
– Znojemské odbytové družstvo producentů ovoce a zeleniny ZN-FRUIT se sídlem v Hodonicích,
– Jihofrukt, družstvo se sídlem ve Velkých Bílovicích,
– Polabská obchodní a.s. se sídlem v Přerově nad Labem a
– Jihomoravská zelenina, družstvo se sídlem ve Velkých Bílovicích.
– Vitamína – družstvo ovocnářů se sídlem v Kutné Hoře
– BIO Vysočina, odbytové družstvo se sídlem v Ocmanicích
MZe ČR vznik a činnost odbytových organizací producentů již třetím rokem podporuje v rámci Podpůrného programu 10 a právě sektor ovoce a zeleniny z této částky vyčerpává významný podíl. V roce 1999 z celkové vyplacené částky podpor 5,2 mil. Kč vyčerpali ovocnáři a zelináři 3,5 mil Kč. V roce 2000 z celkové vyplacené částky 11,6 mil. Kč připadlo ovocnářům a zelinářům 4,7 mil Kč. V roce 2001 z celkové vyplacené částky 21,9 mil. Kč vyčerpali ovocnáři a zelináři 3,6 mil. Kč
Na základě předběžných jednání s Ovocnářskou unií České republiky, Zelinářskou unií
Čech a Moravy, Svazem pěstitelů jedlých hub CR a Komisí ES jsme došli k závěru, že po
přijetí ČR do EU požádáme o své zařazení do tabulky kritérií minimálních velikostí OP ( viz Zemědělec 45/ 2002) do řádku k Finsku, Švédsku a Řecku s tím, že pro OP kategorií (i) a (ii) však MZe ČR stanoví národní zpřísnění těchto kritérií na tabulkovou úroveň Dánska, Irska a dalších zemí uvedených ve stejném řádku tabulky.
Nařízení ES, uvedená v tomto článku a týkající se OP, budou po našem přijetí do EU okamžitě závazná pro naše občany a organizace, aniž by musela být předem zapracována do našich právních předpisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *