Příjemná jarní procházka v Olomouci

Při vstupu na Flóru Olomouc překvapila návštěvníky elegantní a příjemné ztvárnění architektonického pojetí pavilonu A. Tentokrát čerpal autor prof. Ing. Ivar Otruba z motivů renesančního malíře Alessandra Botticella a jeho prvního vrcholného díla Primavera, zachycující scény z antické mytologie.

Návštěvníci procházeli kolem expozic umístěných v decentním prostředí navozující přísně tvarované zahrady s přesně stříhanými ploty a tvarovanými dřevinami s množstvím zelených travních koberců a záplavou kvetoucích rostlin. Krása jednotlivých expozice měla možnost vyniknout. Ve druhé polovině galerie pavilonu bylo vystaveno více jak 30 třicet nádherných smutečních věnců přihlášených do soutěže v aranžování květin. Zpestřením byla i expozice České zahrádkářského svazu. Na terase u východu z pavilonu již vystavovali nebo spíše prodávali všudypřítomní malí pěstitelé. Pavilon E nabízel zajímavou přehlídku květin Pelargonium. Malým nedostatkem této expozice byl větší podíl rostlin ve fázi před květem, slabé osvětlení a menší nápaditost a fantazie celkové projekce. Možnost načerpat inspiraci, nebo si odpočinout byla v zrekonstruovaných sklenících. Lákaly především lavičky rekonstruovaného a perfektně udržovaného palmového skleníku. Doufejme, že podobnou obnovu čekají i pečlivě udržovaný kaktusový, tropický a subtropický skleník. Exteriéry před pavilony G a H zkrášlila přehlídka květin rodu Viola (maceška) šesti domácích i zahraničních pěstitelů a dovozců. Ve Smetanových sadech nádherně kvetly tulipány vysazené firmou Jošt Import z Heřmanova Městce. Areál výstaviště byl zaplněn množstvím prodejců veletrhu zahradní mechanizace a potřeb pro zahradníky Hortifarm 2002 a prodejních trhů květin a okrasných dřevin Jarní zahradnické trhy 2002. I zde bylo z čeho vybírat.
Nejvyšší ocenění tradiční soutěže o novinku výstavy Novitas Olomucensis bylo uděleno exponátu Dianthus caryophyllus (karafiát velkokvětý) patřící do skupiny Primero složené z odrůd „Primero Sloha“ kgr, „Primero Dark“ kgr a „Primero Mango“ kgr přihlašovatele ing. Jana Kaňáka z Dolan u Olomouce, šlechtitele P. Kooij & Zonen B. V., Aalsmeer, Holandsko.
V soutěži o nejlépe řešenou expozici získala zlatou medaili v I. kategorii (vystavovatelé s čistou výstavní plochou do 20 m2) MZLU Brno, ZF Lednice, stříbrnou Zahradnictví Cinke Žatec a bronz si odváží VOŠ a Střední zahradnická škola Mělník.Ve II. kategorii (s výstavní plochou od 21 do 50 m2) zvítězil Jan Kaňák z Dolan u Olomouce druhé místo a stříbrnou medaili obdržela firma Bohemia Floral Products, s. r. o., Jezbořice a bronzovou medaili Rhodoflora, s. r. o., Olomouc. Ve III. kategorii (nad 51 m2) obsadila první místo firma Jošt Import z Heřmanova Městce, stříbro získala firma Bohemiaseed, s. r. o., Praha a bronz CZ-Flora, odbytové družstvo Praha.
Vítězem soutěže v aranžování květin na téma smuteční věnec se stal Petr Kopáč z Floraservisu Praha, stříbrnou medaili obdržel Jaroslav Němec z Květinového studia Iris a třetí nejvyšší počet bodů a třetí místo obsadil Milan Dopita z firmy Dopitaflor Studio z Brna. Čestné uznání za techniku zpracování získal na základě rozhodnutí odborné komise Petr Matuška z Brna.
V soutěži Svazu květinářů a floristů „O nejlepší tuzemský výpěstek“ získal v I. kategorii, hrnková květina, zlatou medaili a cenu SKF výpěstek Saintpaulia odbytového družstva CZ–Flora, s. r. o., Praha. Druhá a třetí cena nebyla udělena. Čestné uznání obdržel výpěstek Hibiscus rosa-sinensis SZaŠ Brno-Bohunice. V kategorii II. – řezané květy byla udělena zlatá medaile a cena SKF za kolekci karafiátů podniku Agro – Brno Tuřany, a. s. a stříbrná kolekci Eucharis grandiflora Střední zahradnické školy Brno – Bohunice. Cena za třetí místo nebyla udělena, čestné uznání získala kolekce řezaných květin – gerbera, růže, karafiáty podniku Jižní Morava a. s., Tvrdonice. Ve třetí kategorii – balkónové květiny získala první cenu kolekce Impatiens Nová Guinea odbytového družstva CZ–Flora, s. r. o., Praha. Další ceny nebyly uděleny.
Cena ředitele Výstaviště Flora, a. s., byla udělena prof. Ivaru Otrubovy z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno, Zahradnické fakulty Lednice za architektonické ztvárnění pavilonu A. Cenu primátora města Olomouce obdržela firma Jošt Import z Heřmanova Městce za přínos pro občany Olomouce za vysazení tulipánů v hlavní aleji Smetanových sadů.
Z vystavovatelů, kteří se této výstavy zúčastnili poprvé je třeba zmínit firmu Bruno Nebelung zabývající se dovozem cibulovin, osiv a mladých rostlin. Sortiment cibulovin zahrnuje přibližně 450 ozimých a 400 jarních odrůd. Převahu sortimentu tvoří letničky, trvalky a trávy z vlastního šlechtění, doplněné o sazenice zeleniny, balkónovou vegetaci a byliny. Zajímavou součástí sortimentu jsou variety Argyranthemum frutescens, rodu Pelargonium, případně odrůdy rodu Primula, Viola, Pisum rezistentní proti houbovým chorobám. Při vstupu na ochoz pavilonu A se představila firma Multiart.Czech, s. r. o., zabývající se výrobou zahradních a dekorativních nádob vhodných do interiéru i exteriéru. Odolná mrazuvzdorná keramika je vyráběna v pecích na keramiku při teplotě 1050 °C.
Výstavu, která proběhla v areálu Smetanových sadů od středy 24. do neděle 28. dubna shlédlo za pěkného počasí více jak 70 tisíc návštěvníků, což je druhá největší návštěvnost v historii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *