Přezimování košťálové zeleniny

Košťálová zelenina je nenáročná na teplo, některé druhy i dobře přezimují. K přezimujícím druhům patří růžičková kapusta, přezimující odrůdy hlávkové kapusty, kapusta kadeřavá, nebo zimní zelí.

Nejznámější přezimující košťálovinou je růžičková kapusta. Pochází pravděpodobně z Belgie, což dokládá i její časté pojmenování „bruselská kapusta“. Konzumují se růžičky – zvětšené úžlabní pupeny, vyrůstající z úžlabí listů. Jsou bohaté na vlákninu, vitamín C (1100 mg.kg –1), provitamín A (4 mg.kg–1), vitamín B1 a E. V hojné míře (jako u všech košťálovin) je zastoupen S–methylmetionin – faktor U, s proti vředovými účinky. Někdy mají růžičky nahořklou chuť, která může náhodného spotřebitele od této zeleniny odradit. Jedná se o záležitost odrůdovou. Nízké teploty (pozdní sklizně) obsah hořkých látek snižují, mráz může působit opačně. U nás se pěstuje růžičková kapusta především k podzimní sklizni pro mrazírenský průmysl. Růžičky se skladují maximálně po dobu 8 týdnů při –1 oC a vysoké vzdušné vlhkosti 90 – 95 %. Drobní pěstitelé vyrývají na podzim celé rostliny, které po odlistění (s výjimkou vrcholových listů) i s kořenovým balem zakládají do vyvezeného pařeniště. V průběhu roku se na trhu čerstvá růžičková kapusta vyskytuje jen výjimečně z dovozu.
Způsob pěstování růžičkové kapusty k přezimování se neliší od běžné technologie. Výsev je vhodné provést v dubnu a sadbu předpěstovat v minisadbovačích. Vysazuje se v květnu do sponu 50 – 60 x 60 cm. Lze jí pěstovat i z přímého výsevu – při této technologii není potřebná závlaha. Rostliny lze ponechat na poli přes zimu a sklízet v předjaří nebo za bezmrazích dnů v průběhu zimy. Zakrývání rostlin na zimu netkanou textilií se u růžičkové kapusty neosvědčilo, pro její obtížné fixování na porost. V našich pokusech při mírné zimě do –12 oC přezimovalo v závislosti od odrůdy 83 – 100 % rostlin. Ze zkoušených odrůd se osvědčily registrované odrůdy `Ajax`, `Content`, `Lunex`, které měly i vysoké výnosy.

Kapusta hlávková se vyznačuje ve srovnání s hlávkovým zelím vyšší odolností k nízkým teplotám. Jsou vyšlechtěny odrůdy, které dobře snáší mrazy, takže v přímořských oblastech se sklízejí v průběhu celé zimy, čímž odpadají nároky na skladování. V našich podmínkách bývá bezproblémová sklizeň do konce roku, případně i později, pokud se nevyskytují mrazy pod –10 oC. Musí se však pěstovat na oploceném pozemku, případně zakrýt netkanou textilií a tak chránit před poškozením zvěří. Technologie pěstování je obdobná jako u ostatních pozdních košťálovin. Výsev v dubnu, výsadba do konce května ve sponu 50 x 40 cm. K dobře přezimujícím zahraničním hybridním odrůdám patří `Wiroza`, `Tarvoy`, `Alaska`, z nehybridních odrůd např. naše `Langendijská`.

Ozimé odrůdy kapusty hlávkové se pěstují z podzimní výsadby pro sklizeň v květnu, červnu. Sklízí se hlávky o hmotnosti do 500 g o několik dní dříve než z jarních výsadeb, přičemž nejsou potřebné chráněné plochy k dopěstování sazenic. Přezimující ozimé odrůdy (`Arkta`, `Iceprince`) se vysévají ve druhé dekádě srpna a vysazují v polovině září do sponu 40 x 40cm. Do zimy nesmí rostliny vytvořit hlávku, pouze listovou růžici a musí dobře zakořenit. Před zajíci je vhodné porost chránit netkanou textilií, čímž se i zlepší přezimování rostlin.Velmi dobré výsledky s pěstováním ozimé kapusty jsou v oblastech, kde se vyskytuje sněhová pokrývka.

Kapusta kadeřavá – kadeřávek je mrazuvzdorná zelenina bohatá na vitamín C, provitamín A, kyselinu listovou a minerálie. Kuchyňsky se nejčastěji upravuje obdobně jako hlávková kapusta, jemně nakrájené listy lze však přidávat i do salátů. V Německu a dalších zemích se zpracovává mražením obdobně, jako špenát. Pěstuje se z dubnových až květnových výsevů, vysazuje do sponu 40 – 70 x 30 – 50cm podle vzrůstnosti odrůdy. Sklízí se dospělé listy, které se odlamují od spodu z košťálu, nebo se sklízejí listové růžice s 5 – 6 listy se zkráceným košťálem. Sklízí se podle potřeby již od konce léta, převážně však od října a v průběhu zimy. Z našich odrůd jsou zapsány ve Státní odrůdové knize odrůdy: `Scarlet`, u které se listy po prvních mrazících zbarvují do sytě modrofialova, rostliny dosahují výšky až 120 cm, nízká odrůda `Kapral` s listy tmavě zelenými a silně zkadeřenými a polovysoká odrůda `Kadet`.

Brokolice našla v poslední době oblibu i u naši spotřebitelské veřejnosti, její vysoká dietetická hodnota je známá. U nás je rozšířené pěstování brokolice výhonkové, u které většina odrůd tvoří kromě terminální růžice ještě postranní, vyrůstající v úžlabí horních listů. Postranní výhony dorůstají ke sklizni za 3 – 5 týdnů po sklizni terminální růžice. Z jedné rostliny lze sklidit 3 – 5 těchto výhonů (růžic) o průměru růžice přibližně 6 – 8 cm. (Podle jakostní normy je minimální průměr růžice 6 cm.) Protože brokolice po vytvoření růžice dobře snáší nízké teploty do -8 oC, lze tyto postranné výhony z podzimní kultury sklízet do vánoc, při mírné zimě i déle. Pro tuto sklizeň lze doporučit výsev v dubnu až v květnu, předpěstování sadby nejlépe v minisadbovačích. Vysazuje se v červnu a terminální růžice sklízejí v srpnu až v září, postraní výhony od října. Pro jednorázovou sklizeň terminálních růžic je vhodný termín výsevu červen, výsadba do konce července a sklizeň říjen až prosinec.

Zcela neznámou zeleninou u nás je zimní zelí – kříženec mezi hlávkovým zelím a hlávkovou kapustou. Je odolné vůči mrazu obdobně, jako hlávková kapusta. Chuť má však jemnější, připomínající částečně zelí. Pěstuje se v přímořských státech západní Evropy pod názvem winter cabbage. Do zimy se dopěstují hlávky, které se sklízí v průběhu zimy. Zimní zelí `Winterduke` a `Tundra` jsme pěstovali z výsevu v květnu, sazenice se vysazovaly v červnu do sponu 50 x 40 cm. Ošetřování kultury je obdobné jako u zelí, nebo kapusty. Na zimu se porost nakryl netkanou textilií, čímž se zlepšilo přezimování rostlin v roce, kdy byly vyšší mrazy. Sklízí se za bezmrazích dnů v průběhu zimy, až do jara. Při pozdnějších (jarních) sklizních, jsme zaznamenali vyšší výskyt houbových chorob. Hmotnost tržně upravených hlávek se pohybovala od 600 do 1100g.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *