Převislé petúnie z Průhonic

Když se na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století objevily surfinie, nevěděli si s jejich botanickým zařazením rady ani odborníci. Alespoň zprvu a v Evropě. Dnes už víme, že stejně jako všechny skupiny petúnií množených semeny patří mezi hybridní petúnie označované jako Petunia hybrida, dnes lépe Petunia × atkinsiana.

Liší se od nich tím, že se rozmnožují vegetativně, řízkováním, a mají více či méně převislý vzrůst. Za správné lze považovat české označení vegetativně množené převislé petúnie, ale laici i většina zahradníků jim stále říkají surfinie. Je to sice jednodušší, ale nesprávné. Surfinia je registrovaný obchodní název pouze jedné skupiny odrůd; té původní japonské, a ve světě dnes asi nejrozšířenější.
Vegetativně množené převislé petúnie vzbudily okamžitě zájem pěstitelů balkónových a záhonových květin a dnes, zhruba po deseti letech od uvedení na trh, zaujímají jedno z předních míst v sortimentu balkónových květin.
Ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví jsme se začali zabývat šlechtěním této skupiny petúnií v roce 1993. Po vyřešení zásadních otázek množení a udržování šlechtitelského materiálu, zejména bezvadného zdravotního stavu, jsme stanovili hlavní šlechtitelské cíle. K nim patří především odolnost k pravému padlí, menší náchylnost k napadení plísní šedou, tolerance k půdní reakci (k vyšším hodnotám pH substrátu). Kromě toho je třeba brát při šlechtění v úvahu samozřejmě řadu dalších znaků, jak esteticky, tak hospodářsky významných.
Od roku 1998 ústav vyrábí a nabízí mladé rostliny vlastních odrůd v širší barevné škále. V současné době jsou na velmi dobré úrovni odrůdy s bílou, fialově růžovou, purpurovou, modrou barvou květu a dvoubarevné odrůdy – modrá a purpurová s bílým okrajem. Největší pozornost se věnuje šlechtění typů se šarlatově červenou barvou květu. Kvalitní odrůdy s touto barvou, srovnatelné např. s purpurově kvetoucími odrůdami, dosud chybí v celosvětovém měřítku.
Při letošní letní etapě výstavy Flora Olomouc 2001 získala cenu Novitas Olomucensis odrůda ´Blanka´. Je to bíle kvetoucí odrůda převislé petúnie s tmavou žilnatinou v jícnu, se značně velkými květy. V objektivních skleníkových testech na náchylnost k padlí (Sphaerotheca fuliginea) vykázala po tři roky nejvyšší odolnost. V polních podmínkách je mimořádně odolná k napadení plísní šedou a je tolerantní k vyšším hodnotám pH. V letošním roce byla přihlášena k právní ochraně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *