Přepravky – řešení na obzoru?

Aktuálním tématem, které se řeší a bude řešit během nejbližšího období, je zavádění systému přepravek akceptovatelného jak pro odběratele, tak pro pěstitele. Náš trh má potřebu, podle některých odhadů, přibližně pět milionů přepravek, a je otázka, kdo zaplní mezeru po klasických PE přepravkách, které jsou již delší dobu nevyhovující a nepřijatelné.

Vybírat je z čeho. V současnosti na našem trhu aktivně vystupuje především česká firma KP Market, s. r. o. ze Znojma a nizozemský Euro Pool Systém, známý především díky pevným modrým přepravkám, pohybujících se na našem trhu. Silnější kartu při rozhodování drží v ruce obchodní řetězce. Odpovědí na otázku, proč zatím jasně nedefinovali své požadavky, jsou zřejmě v některých případech dosud nevybudované centrální sklady, případně nedokončená optimalizace jejich činnosti. Postoj Zelinářské unie Čech a Moravy (potažmo i Svazu importérů ovoce a zeleniny) je již známý – po velkém zvažování se rozhodl uzavřít smlouvu s českým výrobcem. Naopak Ovocnářská unie ČR je zdrženlivější, rozhodnutí, případně doporučení, zatím nepadlo. Nesprávná volba by totiž finančně zatížila pěstitele. Případnou větší potřebu obalů lze podle slov předsedy OU ČR Jaroslava Mušky pokrýt kvalitními obaly papírovými.
Vývoj přepravek spěl od pevných, přes zasouvací, až po skládací. Jaký bude jejich poměr na našem trhu, ukáže čas. Producenti jsou zvyklí na pevné přepravky, které působí dojmem větší robustnosti a trvanlivosti, ovšem moderní skládací přepravky mají parametry srovnatelné. Jazýčkem na vahách může být jejich lepší skladovatelnost a nižší přepravní náklady. Pravděpodobně ještě důležitější, než vyrobit kvalitní přepravku, je jejich zapojení v efektivně fungujícím pool systému (nejlépe s operátorem), který se vyznačuje potřebou existence zkušeností s organizací a přesným sledováním přepravek.
Důvody a případné výhody pro použití přepravek
Důležitým kritériem je cena. Český výrobce obaly prodává a nově nabízí i odkup přepravky zpět, po uplynutí doby pronájmu. Obchodní strategií Nizozemské firmy je vytvořit v ČR funkční efektivní pool-systém, u kterého se poplatek platí za cyklus dodavatel – (Distribuční centrum) – obchod, sklad s myčkou. Na otázku, kdo bude oběh platit, odpovídali prozatím zástupci firmy tak, že finanční zátěž ponese první článek (tj. producent), ale praxe je v mnoha zemích, ve kterých tento systém funguje, taková, že náklady nese obchodník, který je zahrnuje následně do ceny zboží. Druhou možností je poskytnutí dočasného pronájmu přepravky s vlastním skladováním (time-rent systém).
Šetrnost a eliminace zatížení životního prostředí je na pořadu dne. Stačí si přečíst zákon o obalech a představit si kontroly, které budou, zvláště po vstupu do EU, jejich dodržování sledovat a nekompromisně řešit. Zodpovědnost a náklady se stažením likvidaci nefunkčních obalů zaručují obě firmy.
Jinou výhodou je standardizace. Nejedná se jen o fixní váhu umožňující přesně vážit zboží, ale i o standardní rozměry umožňující maximální výkonnost a produktivitu. Kritériem je i využití vysoce kvalitních materiálů zamezujících poškození zboží zvláště prohýbáním zatížených přepravek, které se vyznačují dlouhou životností
Zvláště obchodníci kladou důraz na jednotnou prezentaci a esteticky vyhlížející přepravky. Naplnění tohoto požadavku není vždy snadné. Nedostatky jsou především v oblasti hygieny a čistoty obalů. Špína a staré, případně nedokonale odlepené etikety lze vidět často nejen v malých prodejnách, ale i ve velkých hypermarketech. Komplexní řešení tohoto problému zatím nabízí pouze perspektivní zavedení systému firmy Euro Pool Systém, který funguje v mnoha zemích Evropy. Výstavba depa , pravděpodobně v okolí Prahy, a spuštění celého systému je zatím v jednání a vyhodnocování poptávky a možnostech českého trhu.. Pool systém firmy KP Market řeší mytí v perspektivě několika let.
Snadnou manipulaci a efektivním využitím skladovacího prostoru se vyznačují především přepravky skládací, případně zasouvací. Preference této vlastnosti stoupají především díky nižším skladovacím nárokům mimo sezónu a úsporám při dopravu prázdných obalů.
Pool-systémy
Existují v zásadě dvě možnosti:
1) pool bez operátora
V tomto případě přepravky nakupují jednotliví členové systému (poolu) a to zhruba podle výše svého tržního podílu (velcí plniči nakupují více přepravek). V tomto případě se přepravky předávají se zbožím nebo bez v poměru 1:1 nebo za stanovenou zálohu. Nejsou-li stanovena pravidla, kdo se do systému může zapojit, kdo je zodpovědný za mytí přepravek, kdo, jak a z čeho bude přepravky pro systém vyrábět, dojde k situaci jako u PE přepravek, jejichž kvalita postupně klesala a maloobchodníkům nevyhovují pro displejový prodej.
Mezi pool systémy bez operátora lze v ČR počítat například EUR paletu, EUR přepravky, KLT-systém a PE přepravku. Do této skupiny patří i přepravky od KP Marketu, ovšem aktivity této firmy počítají v několikaletém časovém horizontu s přechodem do skupiny 2.
2) pool s operátorem
V zásadě lze říci, že do systému výše vstoupí další subjekt – operátor, který za úplatu (půjčovné/pronájem) zajišťuje pořízení, mytí, evidenci, třídění, údržbu, administraci a skladování prázdných přepravek. Zároveň dohlíží na kvalitu vyráběných obalů. Takovýto pronájem přepravek od pool-operátora může být časový (např. na období sezony prodeje) nebo na cyklus (jeden oběh přepravky od plniče k odběrateli).
Funkční pool systém s operátorem, který provozuje činnost v mezinárodním měřítku, v naší republice již existuje. Jedná se o Chep – plastové palety využívané ovšem především v sektoru mimo zahradnictví (potravinářství, automobilový průmysl aj.). Pokročilejší pool s operátorem umožňuje věnovat se výlučně své práci, výdaje jsou fixní, známé a tedy i předem kalkulovatelné, fungování jednotného zálohového systému zamezuje spekulaci. Pokud přihlížíme k nákladům na administraci, mytí, nájemné za sklad, transport (včetně vnitropodnikového), výdajům na amortizaci, ztráty, třídění, údržbu je výše poplatku za jeden oběh nastavena tak, aby byla ekonomicky velmi zajímavá.
Z pohledu celé Evropy patří mezi nejdůležitější operátory Chep, Euro Pool Systém, Hays Logistics, Gefco, TNT.
Výhody poolu s operátorem jsou zřejmé. Ovšem v některých případech může být jednodušší fungování systému, obchodní vztahy v úrovni dodavatel – odběratel (bez distribučních center a nižších nároků na čistotu a hygienu) nerentabilní a existence pool operátora ztrácí význam.
Proč se KP Market domnívá, že patří na český trh?
Impulsem pro vývoj přepravky byl neuspokojivý stav a kvalita všeobecně rozšířených zelených PE přepravek a především poptávka potravinářských řetězců (Delvita, Kaufland aj.) po dostatečném množství vysoce kvalitních obalů s parametry srovnatelnými se sortimentem zahraniční provenience. Obal E-6423 se vyznačuje novou konstrukcí, která má mnoho předností. Kromě příznivých vlastností pro sběr, skladování a distribuci je důraz kladený i na konečný displej prodeje ovoce a zeleniny. Organizace pool systému s operátorem je zatím ve fázi budování. V současnosti je nově budováno depo ve Znojmě-Dobšicích, ve kterém bude v příštím roce umístěna i myčka. Obaly jsou plně kompatibilní se systémem PE přepravek i EPS. O tom, že náš výrobe obalů má čím chlubit svědčí několik ocenění v národní soutěže Obal roku vyhlašovanou obalovou asociací Syba a mezinárodní soutěži.
A proč se totéž domnívá Euro Pool Systém
EPS chce být vedoucí společností na Evropském trhu s vratnými obaly v sektoru čerstvých potravin. Poskytuje komplexní proces zapůjčení a vracení vysoce standardizovaného obalu, který vyhovuje hygienickým normám.
Český trh se vyznačuje přítomností důležité obchodní sítě, v příštím roce dojde k integraci do EU, existuje zde poptávka po přepravkách a dodatečných službách a je zde přítomno velké množství nezaplacených pevných EPS přepravek.
Aktuálními problémy tuzemského trhu jsou podle zástupců nizozemské firmy čtyři:
– není zaveden jednotný systém,
– přepravky nejsou vždy k dispozici
– existuje zde mnoho poškozených přepravek
– obaly nejsou čištěny pro následné použití.
Firma nabízí rychlé vybudování skladu s mycím automatem, garanci dostatečného množství a dostupnost skládacích přepravek, kompletní služby týkající se obalů, nabídku ceny pro jednotlivé zákazníky „šitou na míru“, možnost prosperovat z budoucích inovací a možnost těžit ze standardizace a jednotnosti při dovozu a vývozu zboží.
Otázka volby je především ekonomická záležitost, největší vliv na rozhodování mají obchodní řetězce. Aktivní postoj pěstitelů, reprezentovaných uniemi, případně odbytovými družstvy (např. CZ Fruit, ZN Fruit, Jihofrukt), je při hledání optimálního řešení nezbytností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *